Sugestie pojawią się po wpisaniu danych wyszukiwania. Do przeglądania użyj strzałek w górę i w dół. Naciśnij Enter, aby wybrać. Jeśli wybierasz frazę, zostanie ona przesłana do wyszukiwania. Jeśli sugestia jest linkiem, przeglądarka przejdzie do tej strony.
Zasady dla społeczności

Polityka okoliczności wyjątkowych

Uwaga: od 31 maja 2022 roku sytuacje związane z pandemią COVID-19 nie będą już objęte tą polityką. W przypadku rezerwacji dokonanych przed 31 maja 2022 roku objęte nią będą tylko niektóre zdarzenia związane z COVID-19. Rezerwacje Luxerezerwacje krajowe w Korei Południowej podlegają innym zasadom.

Obowiązuje od 20 stycznia 2021 roku

Podsumowanie

Niniejsza Polityka okoliczności wyjątkowych wyjaśnia, w jaki sposób odbywa się anulowanie, gdy po dokonaniu rezerwacji pojawią się nieprzewidziane zdarzenia, na które nie masz wpływu, sprawiające, że zrealizowanie rezerwacji jest niewykonalne lub niezgodne z prawem. Niniejsza Polityka obowiązuje w przypadku rezerwacji zarówno pobytów, jak i atrakcji.

Gdy ta Polityka pozwala na anulowanie, reguluje ona zasady anulowania rezerwacji i jest wobec nich nadrzędna. Goście, których dotyczy zdarzenie objęte niniejszą Polityką, mogą anulować swoją rezerwację i otrzymać – w zależności od okoliczności – zwrot pieniędzy, środki na podróże i/lub inną rekompensatę. Gospodarze, których dotyczy zdarzenie objęte niniejszą Polityką, mogą anulować rezerwację bez negatywnych konsekwencji, ale w zależności od okoliczności termin anulowanej rezerwacji może zostać zablokowany w ich kalendarzach.

Jakie zdarzenia są objęte Polityką

W przypadku tej Polityki używa się terminu „Zdarzenie” w odniesieniu do następujących sytuacji, które mają miejsce po dokonaniu rezerwacji, są nieprzewidziane w momencie dokonywania rezerwacji i uniemożliwiają lub prawnie zabraniają jej realizacji.

Zmiany w wymaganiach władz dotyczących podróży. Nieoczekiwane zmiany w wymaganiach dotyczących wizy lub paszportu nałożonych przez urząd państwowy, które uniemożliwiają podróż do wybranego miejsca. Nie dotyczy to dokumentów podróżnych, które utraciły ważność, lub innych okoliczności osobistych związanych z zezwoleniem na podróż.

Sytuacje kryzysowe i epidemie. Władze państwowe ogłosiły lokalne lub krajowe sytuacje kryzysowe, epidemie, pandemie i zagrożenia zdrowia publicznego. Nie dotyczy to chorób typowych dla danych rejonów, na przykład malarii w Tajlandii czy gorączki denga na Hawajach.

Rządowe ograniczenia podróży. Ograniczenia podróży nałożone przez urząd państwowy, które uniemożliwiają lub zabraniają podróżowania do, pobytu w lub powrotu z miejsca, w którym znajduje się zarezerwowany obiekt. Nie obejmuje to niewiążących komunikatów dla podróżnych i podobnych wytycznych rządowych.

Działania wojskowe i inne działania wojenne. Działania wojenne, konflikty, inwazje, wojna domowa, terroryzm, eksplozje, zamachy bombowe, bunty, rozruchy, powstania, niepokoje społeczne i zamieszki.

Klęski żywiołowe. Klęski żywiołowe, katastrofy naturalne, poważne awarie podstawowych mediów, wybuchy wulkanów, tsunami i inne poważne i nietypowe zjawiska pogodowe. Nie obejmuje to warunków pogodowych ani naturalnych, które są na tyle powszechne, że można je przewidzieć w danej lokalizacji – na przykład huraganów występujących sezonowo na Florydzie.

Czego nie obejmuje ta Polityka

Wszystkich innych sytuacji. Niniejsza Polityka pozwala na anulowanie rezerwacji wyłącznie w przypadku Zdarzeń opisanych powyżej. Wszystkie inne sytuacje są wykluczone. Przykłady sytuacji, w których niniejsza Polityka nie zezwala na anulowanie: nieoczekiwana choroba lub obrażenia; obowiązki publiczne takie jak obowiązki ławników, wezwanie do sądu lub służba wojskowa; komunikaty dla podróżnych lub inne wytyczne rządowe (które nie są zakazem lub ograniczeniem podróżowania); anulowanie lub zmiana harmonogramu wydarzenia, na które dokonano rezerwacji; zakłócenia w transporcie niezwiązane z danym Zdarzeniem, takie jak zamknięcia dróg, odwołania lotów, pociągów, autobusów i promów. Jeśli anulujesz rezerwację w takich przypadkach, kwota zwrotu będzie zależeć od zasad anulowania obowiązujących w przypadku danej rezerwacji.

Co dalej

Jeśli poinformujemy Cię lub opublikujemy informacje potwierdzające, że niniejsza Polityka obejmuje Twoją rezerwację, postępuj zgodnie z podanymi przez nas instrukcjami anulowania. Gdy powiadomimy Cię lub opublikujemy informacje o tym, w jaki sposób działa ta Polityka, prawdopodobnie będziesz mieć możliwość anulowania zgodnie z tą Polityką, przechodząc na stronę Podróże i anulując rezerwację, której dotyczy problem. Jeśli uważasz, że niniejsza Polityka obejmuje Twoją rezerwację, ale nie powiadomiliśmy Cię ani nie opublikowaliśmy informacji o danym Zdarzeniu, skontaktuj się z nami, aby anulować rezerwację. We wszystkich przypadkach należy być przygotowanym na przesłanie dokumentacji prezentującej, jak dane Zdarzenie wpłynęło na Ciebie lub Twoją rezerwację.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami.

O czym jeszcze warto pamiętać

Ta Polityka dotyczy wszystkich rezerwacji z datą zameldowania przypadającą najpóźniej w dniu jej wejścia w życie. Ta Polityka okoliczności wyjątkowych nie dotyczy rezerwacji Luxe, które podlegają odrębnym Zasadom zwrotów dla gości Luxe.

Czy ten artykuł jest pomocny?

Powiązane artykuły

Uzyskaj pomoc dotyczącą m.in. rezerwacji i konta.
Zaloguj się lub zarejestruj