Przejdź do treści
Use up and down arrow keys to navigate suggestions.
Przejdź do strony głównej pomocy

Jestem gospodarzem. Jakie kary mogą mnie czekać, jeśli anuluję rezerwację pobytu?

Anulowanie rezerwacji może poważnie pokrzyżować gościom ich plany oraz negatywnie wpłynąć na wiarygodność społeczności Airbnb, dlatego za takie działanie możesz spodziewać się następujących kar.

Opłata za anulowanie

Z Twojej pierwszej wypłaty po anulowaniu potrącimy odpowiednią kwotę. Jej wysokość będzie zależeć od tego, kiedy rezerwacja została przez Ciebie zaakceptowana i w jakim czasie przed datą zameldowania została anulowana:

  • Więcej niż 7 dni przed zameldowaniem – z Twojej następnej wypłaty potrącimy 50 USD.
  • Mniej niż 7 dni przed zameldowaniem – z Twojej następnej wypłaty potrącimy 100 USD.

Opłata za anulowanie może zostać uchylona, jeśli od chwili rozpoczęcia Twojej działalności lub od ostatniego anulowania udało Cię zakończyć co najmniej 10 kolejnych rezerwacji bez ich anulowania.

Niedostępny/zablokowany kalendarz

Termin anulowanej rezerwacji pozostanie zablokowany w Twoim kalendarzu. Nie będziesz mieć możliwości zaakceptowania innej rezerwacji w tym terminie.

Automatyczna recenzja

Jeśli anulujesz rezerwację przed dniem zameldowania, na stronie oferty pojawi się automatyczna recenzja informująca o tym fakcie. Recenzji tych nie da się usunąć, ale zawsze możesz napisać publiczną odpowiedź, aby wyjaśnić przyczyny anulowania.

Recenzja gościa

Jeśli anulujesz rezerwację w dniu zameldowania lub później, goście mogą pozostawić publiczną recenzję na stronie Twojej oferty.

Zawieszenie konta

Jeśli w ciągu roku anulujesz co najmniej 3 rezerwacje, możemy wyłączyć Twoją ofertę.

O ile nie zaistnieją okoliczności wyjątkowe, nie będzie wyjątków od naszych zasad anulowania.

Wyjątki dla rezerwacji natychmiastowych

W pewnych okolicznościach możesz anulować rezerwacje natychmiastowe bez ponoszenia kar. Dowiedz się więcej.