Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki

  Polityka okoliczności wyjątkowych wobec koronawirusa (COVID-19)

  Zaktualizowano 1 października 2020 roku

  11 marca Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła globalną pandemię koronawirusa znanego jako COVID-19. Od tego czasu choroba szybko się rozwinęła, a rządy wielu państw podjęły błyskawiczne działania w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się COVID-19.

  Aby zapewnić bezpieczeństwo i spokój ducha naszej społeczności, obejmujemy polityką okoliczności wyjątkowych wskazane niżej sytuacje związane z COVID-19. Sprawdzaj tę stronę regularnie, aby poznać najbardziej aktualne informacje.

  Wskazówka: jeśli jesteś gościem, opcje anulowania i zwrotu kosztów swojej podróży znajdziesz na stronie Podróże, wybierając tę podróż – zobacz, jak to zrobić. Jeśli jesteś gospodarzem, informacje znajdziesz w panelu gospodarza.

  Podsumowanie

  Rezerwacje pobytów i atrakcji Airbnb dokonane najpóźniej 14 marca 2020 roku z datą zameldowania przypadającą w ciągu najbliższych 45 dni są objęte tymi zasadami i można je anulować przed zameldowaniem. Goście będą mieli opcje anulowania rezerwacji i zwrotu kosztów, a gospodarze mogą anulować rezerwacje bez żadnych opłat lub wpływu na ich status Superhost. W przypadku anulowanych rezerwacji Airbnb zwróci wpłacone kwoty (w tym opłaty serwisowe) lub prześle środki na podróże. Aby anulować zgodnie z tą polityką, musisz oświadczyć, że przekazane informacje są zgodne z prawdą i/lub przedstawić dokumentację potwierdzającą okoliczności wyjątkowe.

  Zasady anulowania określone przez gospodarza będą obowiązywać bez zmian w przypadku rezerwacji dokonanych po 14 marca 2020 roku, chyba że gość lub gospodarz zachoruje na COVID-19.

  Anulowania będą rozpatrywane zgodnie z zakresem okoliczności wyjątkowych obowiązującym w momencie zgłoszenia, a rezerwacje, które zostały już anulowane, nie będą brane pod uwagę.

  Jeśli rezerwacja już się rozpoczęła (minął termin zameldowania), nie będzie ona objęta tą polityką okoliczności wyjątkowych.

  W przypadku rezerwacji krajowych w Chinach kontynentalnych oraz rezerwacji Luxe lub Luxury Retreats obowiązują inne zasady.

  Jakie rezerwacje są objęte tymi zasadami

  Rezerwacje dokonane najpóźniej 14 marca 2020 roku

  Rezerwacje pobytów i atrakcji Airbnb dokonane najpóźniej 14 marca 2020 roku z datą zameldowania przypadającą w ciągu najbliższych 45 dni można anulować przed zameldowaniem. Oznacza to, że goście anulujący rezerwacje zgodnie z tymi zasadami otrzymają pełny zwrot kosztów na konto lub w formie środków na podróże (jeżeli ta opcja jest dostępna). Gospodarze mogą anulować takie rezerwacje bez opłat – to anulowanie nie będzie miało wpływu na ich status Superhost, a Airbnb zwróci opłaty serwisowe na konto lub w środkach na podróże.

  Rezerwacje pobytów i atrakcji Airbnb dokonane najpóźniej 14 marca 2020 roku z datą zameldowania przypadającą w ciągu najbliższych 45 dni nie są w tej chwili objęte naszą polityką okoliczności wyjątkowych w związku z COVID-19. Zasady anulowania określone przez gospodarza obowiązują bez zmian.

  Jeśli rezerwacja już się rozpoczęła (minął termin zameldowania), nie będzie ona objęta tą polityką okoliczności wyjątkowych.

  Rezerwacje dokonane po 14 marca 2020 roku

  W przypadku pobytów i atrakcji Airbnb dokonanych po 14 marca 2020 roku zasady anulowania określone przez gospodarza obowiązują bez zmian. Te rezerwacje nie są objęte naszą polityką okoliczności wyjątkowych, chyba że gość lub gospodarz obecnie choruje na COVID-19. Okoliczności związane z COVID-19, ale nieobjęte tą polityką, obejmują: zakłócenia i odwołania transportu; wytyczne i ograniczenia dotyczące podróży; zalecenia zdrowotne i kwarantanny; zmiany w obowiązujących przepisach prawa; inne obostrzenia ze strony władz, takie jak nakaz ewakuacji, zamknięcie granic, zakaz wynajmu krótkoterminowego i polecenie pozostawania w domu.

  Nasza polityka okoliczności wyjątkowych chroni gości i gospodarzy przed skutkami nieprzewidzianych sytuacji, które wystąpiły po dokonaniu rezerwacji. Po ogłoszeniu pandemii COVID-19 przez Światową Organizację Zdrowia polityka okoliczności wyjątkowych przestała obowiązywać, ponieważ COVID-19 i konsekwencje choroby nie są już nieprzewidziane ani nieoczekiwane. Podczas rezerwowania oferty dokładnie zapoznaj się z zasadami anulowania określonymi przez gospodarza i pomyśl o wybraniu opcji zapewniającej elastyczność.

  Jak to działa

  Jeśli jesteś gościem, opcje anulowania i zwrotu kosztów swojej podróży znajdziesz na stronie Podróże, gdy wybierzesz tę podróż – zobacz, jak to zrobić. Jeśli jesteś gospodarzem, informacje znajdziesz w panelu gospodarza.

  Aktualności i materiały na temat koronawirusa

  W naszym Centrum wiedzy znajdziesz artykuły opracowane z myślą o pomocy naszej społeczności. Możesz tam przeczytać najnowsze informacje dotyczące COVID-19, od aktualizacji naszej polityki po materiały dla gospodarzy i gości.

  Polityka okoliczności wyjątkowych zawiera również informacje na temat sytuacji niezwiązanych z COVID-19.

  Prosimy wszystkich członków naszej społeczności, aby podczas kontaktów z innymi jej członkami wykazywali się szacunkiem i zrozumieniem oraz pamiętali o naszej polityce antydyskryminacyjnej.

  Będziemy nadal sprawdzać, czy gospodarze i goście stosują się do jej zasad. Sprawdzaj tę stronę regularnie, aby poznać najbardziej aktualne informacje.

  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?

  Powiązane artykuły