Przejdź do treści
  Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki
  Aktualności o COVID-19
  Aby znaleźć opcje anulowania i zwrotu, wybierz rezerwację na stronie Podróże. Nasza polityka okoliczności wyjątkowych dotyczy określonych rezerwacji. Aktualizacje udostępniamy 1 i 15 dnia każdego miesiąca.

  Co w przypadku, gdy muszę anulować rezerwację ze względu na nagłe wydarzenie lub nieuniknione okoliczności?

  Uwaga: ten artykuł nie dotyczy okoliczności związanych z pandemią koronawirusa (COVID-19). Więcej informacji na temat ochrony w sytuacjach związanych z COVID-19, w tym zwłaszcza o ograniczeniach ochrony przy rezerwacjach dokonanych po 14 marca 2020 r. znajdziesz w artykule na temat polityki okoliczności wyjątkowych w związku z COVID-19.

  Jak to działa

  Możliwe, że zwrócimy Ci pieniądze lub nie zastosujemy kar za anulowanie, jeśli rezerwacja została anulowana z powodu nieoczekiwanych okoliczności, na które nie masz wpływu. Poniżej znajdziesz listę przypadków objętych naszą Polityką okoliczności wyjątkowych. Zanim anulujesz, sprawdź, czy powód anulowania znajduje się na poniższej liście i czy będziesz w stanie przedstawić wymaganą dokumentację.

  Pamiętaj, że anulowanie bez ponoszenia kary jest dostępne tylko w wyjątkowych okolicznościach występujących przed oficjalną datą zameldowania dla danej rezerwacji. Ponadto nasza Polityka okoliczności wyjątkowych nie ma zastosowania w przypadku rezerwacji Luxe lub Luxury Retreats, które podlegają odrębnym Zasadom zwrotów dla gości Luxe.

  Okoliczności, które wymagają dokumentacji

  Śmierć gospodarza, gościa lub współgospodarza, dodatkowego gościa, członka najbliższej rodziny lub opiekuna. Poprosimy Cię o przedstawienie jednego z poniższych dokumentów:

  • Akt zgonu
  • Nekrolog
  • Artykuł w mediach na temat śmierci danej osoby
  • Raport policji

  Nieoczekiwana poważna choroba lub uraz gospodarza bądź osoby biorącej udział w podróży. Poprosimy Cię o przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że dana osoba nie może pełnić roli gospodarza ani podróżować z powodu nieoczekiwanej, poważnej choroby. Musisz to zrobić w ciągu 14 dni od momentu anulowania. Pamiętaj również, że takie zaświadczenie musi mieć datę późniejszą od daty dokonania rezerwacji. Wcześniejsze okoliczności znane użytkownikowi w chwili rezerwowania nie są w tym momencie objęte naszą Polityką okoliczności wyjątkowych.

  Obowiązki wynikające z pełnienia funkcji publicznej, w tym ławnika, ograniczenia w podróży, stawiennictwo przed sądem lub powołanie do wojska. Poprosimy Cię o przedstawienie zaświadczenia z datą wystawienia późniejszą niż data dokonania rezerwacji. Na dokumencie musi być imię i nazwisko osoby, której to zobowiązanie dotyczy.

  Nieoczekiwane uszkodzenia mienia, prace konserwacyjne lub problemy z udogodnieniami w obiekcie oferowanym na Airbnb, które mogą zagrażać bezpieczeństwu gości lub które uniemożliwiają korzystanie z podstawowych udogodnień, np. bieżącej wody. Nie obejmuje to zaplanowanych remontów. Poprosimy Cię o przedstawienie następujących dokumentów i informacji:

  • Dowód na to, że naprawa jest w toku
  • Informacja o przewidywanym czasie trwania naprawy
  • Faktura za wykonane naprawy
  • Zdjęcia uszkodzeń

  Problemy z transportem, przez które gość nie będzie mógł dotrzeć na miejsce, w tym zamknięte drogi lub anulowanie lotu spowodowane wyłącznie zamknięciem lotniska. Ta okoliczność obejmuje zamknięcie dróg lub lotniska z powodu klęsk żywiołowych, np. trzęsienia ziemi lub silnych burz. Poprosimy Cię o przedstawienie zaświadczenia o zamknięciu drogi lub odwołaniu lotu, i innych dokumentów potwierdzających, że podróż do miejsca docelowego nie jest możliwa.

  Odwołanie pociągu, autobusu lub promu i brak innych połączeń tego samego dnia. Poprosimy Cię o przedstawienie dokumentacji, z której jasno wynika, że danego dnia przewoźnik nie świadczył swoich usług. Może to być zrzut ekranu strony internetowej przewoźnika lub link do jego oświadczenia.

  Okoliczności wymagające sprawdzenia

  Te okoliczności nie wymagają dokumentacji, lecz nasz zespół będzie przyglądał się każdemu przypadkowi sprawdzając, czy zaistniała sytuacja dotyczy Cię bezpośrednio.

  Anulowane rezerwacje Open Homes. Przeczytaj więcej na temat programu Open Homes.

  Klęski żywiołowe, działania terrorystów i zamieszki społeczne lub polityczne, które uniemożliwiają gościowi podróż do wybranego miejsca lub zagrażają jego bezpieczeństwu.

  Choroby epidemiczne, które nagle rozprzestrzeniły się w określonym regionie lub zaatakowały określoną grupę ludzi. Nie dotyczy to chorób typowych dla danych rejonów, na przykład malarii w Tajlandii czy gorączki denga na Hawajach. Wszelkie zmiany w naszej polityce w związku z wybuchem epidemii oraz ich zakres zostaną określone na podstawie komunikatów wystosowanych przez Światową Organizację Zdrowia oraz lokalne władze.

   Ograniczenia podróży nałożone przez władze, organy ścigania lub wojsko, które ograniczają podróż do lub z miejsca pobytu lub atrakcji.

   Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń obecnych w miejscu pobytu lub atrakcji albo w miejscu wyjazdu gościa.

   Znaczące przerwy w dostawie mediów w miejscu pobytu lub atrakcji.

   Zmiany w wymaganiach dotyczących wizy lub paszportu, które uniemożliwiają podróż do wybranego miejsca. Nie obejmuje to zagubienia tych dokumentów lub zakończenia ich okresu ważności.

   Co zrobić dalej

   Jeśli masz pewność, że okoliczności, w których się znajdujesz, spełniają powyższe wymagania, w pierwszej kolejności anuluj rezerwację pobytu lub atrakcji Airbnb. Jeśli okoliczności wyjątkowe obejmują przyczynę anulowania Twojej rezerwacji, powiadomimy Cię, że kwalifikuje się ona do anulowania bez kary, a jeśli jesteś gościem, otrzymasz pełny zwrot.

   Jeśli Twoja rezerwacja nie zostanie automatycznie zakwalifikowana, anuluj ją, a następnie skontaktuj się z nami, aby zgłosić roszczenie. Przeprowadzimy Cię przez następne kroki, które będą dotyczyły przesłania wymaganej dokumentacji oraz oczekiwanie na zweryfikowanie Twojej sytuacji przez nasz zespół. Zgłoszenie musisz przesłać w ciągu 14 dni od momentu anulowania rezerwacji.

   Powiązane artykuły
   Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?

   Zaloguj się, by uzyskać niezbędną pomoc

   Uzyskaj pomoc dotyczącą m.in. rezerwacji i konta.
   Zarejestruj się