AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover

Kompleksowa ochrona. Bezpłatnie dla gospodarzy. Tylko na Airbnb.

Ubezpieczenie OC na milion USD

Masz ochronę – nawet w razie uszczerbku na zdrowiu gościa.

Ochrona od szkód majątkowych do 1 miliona USD

Pokrywamy szkody wyrządzone przez Twoich gości, w tym dotyczące rzeczy wartościowych.

Ochrona przed uszkodzeniami spowodowanymi przez zwierzęta

Bez obaw: masz ochronę na wypadek niespodziewanych szkód wyrządzonych przez zwierzęta.

Ochrona od gruntownego sprzątania

Rekompensujemy Ci nieoczekiwane koszty sprzątania.

Ochrona od utraconego dochodu

Airbnb zwraca utracone dochody, jeśli anulujesz rezerwacje z powodu szkód.

14 dni na zgłoszenie

Masz 14 dni na zgłoszenie szkody – nawet jeśli kolejna rezerwacja już się zaczęła.

Szybsze odszkodowania

Gospodarze szybciej otrzymują rekompensatę za szkody spowodowane przez gości (średnio po 9 dniach).

Szybszy proces dla Superhostów

Gospodarze Superhost mają dostęp z pierwszeństwem do specjalnej linii pomocy.

Tylko Airbnb zapewnia Ci AirCover

AirbnbKonkurencja
Ubezpieczenie OC na milion USD
Ochrona od szkód majątkowych do 1 miliona USD
Ochrona przed uszkodzeniami spowodowanymi przez zwierzęta
Ochrona od gruntownego sprzątania
Ochrona od utraconego dochodu
14 dni na zgłoszenie
Szybsze odszkodowania
Szybszy proces dla Superhostów
Korzyści z AirCover w porównaniu do podobnych darmowych programów oferowanych przez konkurencję.
Bezpłatna i dostępna za każdym razem, kiedy przyjmujesz gości.

Odpowiadamy na Twoje pytania

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz? Odwiedź nasze Centrum pomocy.
Więcej informacji o AirCover, oferowanych korzyściach i warunkach znajdziesz .

Zacznij przyjmować gości na Airbnb

Dołącz do nas. Będziemy Cię wspierać na każdym kroku.