Zasady Anulowania

Airbnb umożliwia gospodarzom wybór spośród trzech rodzajów Zasad Anulowania rezerwacji (Elastycznych, Średnio Rygorystycznych, Rygorystycznych), które chronią zarówno gospodarzy, jak i gości. Bardzo Rygorystyczne Zasady Anulowania obowiązują tylko w szczególnych przypadkach, wyłącznie dla zaproszonych gości. Długoterminowe Zasady Anulowania dotyczą wszystkich rezerwacji obejmujących 28 lub więcej dni. Każda oferta i rezerwacja na naszej stronie zawiera jednoznaczne zasady anulowania. Goście mogą anulować rezerwację i zapoznać się z obowiązującymi karami, przeglądając plany swoich podróży, a następnie klikając "Anuluj" przy odpowiedniej rezerwacji. Po wysłaniu przez gościa prośby o rezerwację, gospodarz może zobaczyć liczbę rezerwacji anulowanych przez niego w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Elastyczne: Pełny zwrot w ograniczonym okresie

  • Opłaty za sprzątanie są zawsze zwracane, jeśli rezerwacja zostaje anulowana przed zameldowaniem.
  • Opłata serwisowa Airbnb podlega zwrotowi do 3 razy w ciągu roku, jeśli gość anuluje rezerwację w ciągu 48 godzin od jej dokonania i na co najmniej 24 godziny przed zameldowaniem. Nie podlega zwrotowi, jeśli gość anuluje rezerwację, która nakłada się w części z istniejącą rezerwacją.
  • Koszt zakwaterowania (suma pobranych opłat za noclegi) podlega zwrotowi w pewnych okolicznościach opisanych poniżej.
  • Jeżeli którakolwiek ze stron zechce złożyć skargę, musi o tym powiadomić Airbnb w ciągu 24 godzin przed zameldowaniem.
  • Airbnb będzie pełnić rolę mediatora, gdy będzie to konieczne, oraz podejmuje ostateczne decyzje w sporach.
  • Rezerwacja jest formalnie anulowana z chwilą kliknięcia przez gościa w przycisk anulowania na stronie potwierdzenia anulowania, którą znajdziesz, przechodząc z Panelu głównego > Moje podróże > Zmień lub anuluj.
  • Zasady Anulowania mogą ustępować pierwszeństwa Zasadom Zwrotów dla Gości, wystąpieniu okoliczności wyjątkowych lub odwołaniu rezerwacji przez Airbnb zgodnie z Warunkami Świadczenia Usług. Zapoznaj się z tymi wyjątkami.
1 dzień przed
czw, 23 maj
15:00
Przykład

Aby uzyskać pełny zwrot kosztów zakwaterowania, anulowanie rezerwacji musi zostać dokonane na co najmniej 24 godziny przed przyjazdem, uwzględniając lokalny czas oferty (lub do godz. 15:00, jeśli godzina nie jest podana). Przykładowo, gdy przyjazd planowany jest na piątek, anulować rezerwację należy w czwartek w tym samym tygodniu.

Przyjazd
pia, 24 maj
15:00

Jeśli gość anuluje w ciągu 24 godzin przed zameldowaniem, koszt pobytu za pierwszy dzień nie jest zwracany.

Wyjazd
pon, 27 maj
11:00

Jeśli gość przybędzie na miejsce i zdecyduje się na wcześniejszy wyjazd, opłata za niewykorzystane dni pobytu - licząc po upływie 24 godzin od chwili oficjalnego anulowania - zwracana jest w całości.