Informacje o firmie

Dostawca strony internetowej:

Airbnb Ireland UC, private unlimited company
8 Hanover Quay
Dublin 2, D02 DP23
Irlandia

Directors: Dermot Clarke, Killian Pattwell i Andrea Finnegan
Identyfikator VAT: IE9827384L
Numer Rejestru Handlowego: (Irish Companies Registration Office) IE 511825

Skontaktuj się z nami:
terms@airbnb.com
https://www.airbnb.pl/help/contact_us

Kontrahent usług płatności dla użytkowników zamieszkałych lub prowadzących działalność w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Rosji:

Airbnb Payments UK Ltd.
100 New Bridge Street
London
EC4V 6JA
Wielka Brytania

Numer firmowy: 09392688
Dyrektorzy: Quent Rickerby, Bart Rubin i Sam Shrauger

Airbnb Payments UK Limited posiada zgodę i podlega jurysdykcji nadzoru finansowego FCA jako Instytucja Obrotu Pieniędzmi Elektronicznymi o numerze ewidencyjnym 900596.

Kontrahent usług płatności dla użytkowników zamieszkałych lub prowadzących działalność w Europejskim Obszarze Gospodarczym:

Airbnb Payments Luxembourg S.A.
4, rue Henri Schnadt
L-2530 Luksemburg

Numer firmowy: B230618
Dyrektorzy: Thomas Belousek, Marc Hemmerling, Bart Rubin i Sam Shrauger

Airbnb Payments Luxembourg S.A. posiada zgodę i podlega jurysdykcji Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF”) o numerze ewidencyjnym Z21.

Tu możesz znaleźć platformę Komisji Europejskiej do internetowego rozstrzygania sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Pamiętaj, że Airbnb nie zobowiązało się ani nie jest zobowiązane do korzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporów z konsumentami.

Informacje na temat średniej miesięcznej liczby aktywnych odbiorców usługi w Unii Europejskiej:

Zgodnie z art. 24 ust. 2 aktu o usługach cyfrowych (DSA) platformy internetowe są zobowiązane opublikować do 17 lutego 2023 roku „informacje na temat średniej liczby aktywnych miesięcznie odbiorców usługi w Unii”, a następnie podawać te informacje raz na sześć miesięcy.

Zgodnie z przepisami DSA, w tym z motywem 77, obliczyliśmy, że średnia miesięczna liczba aktywnych odbiorców usługi w Unii Europejskiej w okresie 1 sierpnia 2022 - 31 stycznia 2023 to w przybliżeniu 30.6M.

Będziemy nadal śledzić wszelkie zmiany i co sześć miesięcy publikować informacje na temat średniej miesięcznej liczby aktywnych odbiorców naszej usługi w Unii Europejskiej zgodnie z art. 24 ust. 2 DSA.