Sugestie pojawią się po wpisaniu danych wyszukiwania. Do przeglądania użyj strzałek w górę i w dół. Naciśnij Enter, aby wybrać. Jeśli wybierasz frazę, zostanie ona przesłana do wyszukiwania. Jeśli sugestia jest linkiem, przeglądarka przejdzie do tej strony.
Informacje o firmie
Dostawca strony internetowej:
Airbnb Ireland UC, private unlimited company
8 Hanover Quay
Dublin 2, D02 DP23
Ireland
Dyrektorzy:
Dermot Clarke, Killian Pattwell, Andrea Finnegan
Identyfikator VAT: IE9827384L
Numer Rejestru Handlowego: (Irish Companies Registration Office) IE 511825
Skontaktuj się z nami:
Email address :
terms@airbnb.com
Kontrahent usług płatności dla użytkowników zamieszkałych lub prowadzących działalność w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Rosji:
Airbnb Payments UK Ltd.
280 Bishopsgate
London
EC2M 4RB
Wielka Brytania
Numer firmy:
09392688
Dyrektorzy:
Quent Rickerby, Bart Rubin
Airbnb Payments UK Ltd. posiada zgodę i podlega jurysdykcji nadzoru finansowego FCA jako Instytucja Obrotu Pieniędzmi Elektronicznymi o numerze ewidencyjnym 900596.
Kontrahent usług płatności dla użytkowników zamieszkałych lub prowadzących działalność w Europejskim Obszarze Gospodarczym:
Airbnb Payments Luxembourg S.A.
4, rue Henri Schnadt
L-2530 Luxembourg
Luksemburg
Numer firmy:
B230618
Dyrektorzy:
Thomas Belousek, Marc Hemmerling, Bart Rubin
Airbnb Payments Luxembourg S.A. posiada zgodę i podlega jurysdykcji Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF”) o numerze ewidencyjnym Z21.
Tu możesz znaleźć platformę Komisji Europejskiej do internetowego rozstrzygania sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Pamiętaj, że Airbnb nie zobowiązało się ani nie jest zobowiązane do korzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporów z konsumentami.

Informacje na temat średniej miesięcznej liczby aktywnych odbiorców usługi w Unii Europejskiej:

Zgodnie z art. 24 ust. 2 aktu o usługach cyfrowych (DSA) platformy internetowe są zobowiązane opublikować do 17 lutego 2023 roku „informacje na temat średniej liczby aktywnych miesięcznie odbiorców usługi w Unii”, a następnie podawać te informacje raz na sześć miesięcy.

Zgodnie z przepisami DSA, w tym z motywem 77, obliczyliśmy, że średnia miesięczna liczba aktywnych odbiorców usługi w Unii Europejskiej w okresie 1 sie 2023–31 sty 2024 to w przybliżeniu 33.5M.

Będziemy nadal śledzić wszelkie zmiany i co sześć miesięcy publikować informacje na temat średniej miesięcznej liczby aktywnych odbiorców naszej usługi w Unii Europejskiej zgodnie z art. 24 ust. 2 DSA.

Punkty kontaktowe dla organów UE wymagane przez rozporządzenie DSA
Pojedynczy punkt kontaktowy dla organów państw członkowskich, Komisji Europejskiej i Rady Usług Cyfrowych zgodnie z art. 11 aktu o usługach cyfrowych (DSA): dsa-authorities@airbnb.com. Należy pamiętać, aby komunikacja odbywała się w języku angielskim lub aby towarzyszyło jej tłumaczenie na ten język.
© 2024 Airbnb, Inc. All rights reserved.