Informacje o firmie

Dostawca strony internetowej:

Airbnb Ireland UC, private unlimited company
The Watermarque Building, South Lotts Road
Ringsend, Dublin 4
Irlandia

Dyrektorzy: Aisling Hassell i Dermot Patrick Clarke
Identyfikator VAT: IE9827384L
Numer Rejestru Handlowego: (Irish Companies Registration Office) IE 511825

Skontaktuj się z nami:
terms@airbnb.com
https://www.airbnb.pl/help/contact_us

Kontrahent usług płatności:

Airbnb Payments UK Ltd.
Suite 1, 3rd Floor
11-12 St. James's Square, London, SW1J 4LB
United Kingdom

Numer firmowy: 09392688
Dyrektorzy: Sharda Mehta i Hadi Moussa

Airbnb Payments UK Limited posiada zgodę i podlega jurysdykcji nadzoru finansowego FCA jako Instytucja Obrotu Pieniędzmi Elektronicznymi o numerze ewidencyjnym 900596.

Strona Komisji UE dotycząca internetowego rozstrzygania sporów:
http://ec.europa.eu/consumers/odr