Przejdź do treści
Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki
  Zastosowanie zaktualizowanej polityki okoliczności wyjątkowych

  Zastosowanie zaktualizowanej polityki okoliczności wyjątkowych

  Dowiedz się, jak działa anulowanie rezerwacji zgodnie z naszymi nowymi zasadami.
  Autor: Airbnb, 23 wrz 2020
  Przeczytasz w 4 min
  Zaktualizowano 15 lut 2021

  Najważniejsze wskazówki

  • Zmieniamy zasady anulowania rezerwacji w ramach naszej polityki okoliczności wyjątkowych dotyczące pobytów i atrakcji Airbnb, w przypadku których data zameldowania lub rozpoczęcia przypada na 20 stycznia 2021 roku lub później

  • Polityka okoliczności wyjątkowych obejmuje klęski żywiołowe i podobne nieprzewidziane zdarzenia, na które nikt nie ma wpływu

  Uwaga: zaktualizowana polityka okoliczności wyjątkowych obejmie wszystkie rezerwacje rozpoczynające się 20 stycznia 2021 roku lub później.

  Od początku pandemii gospodarze przekazywali nam dużo opinii na temat przypadków anulowania rezerwacji zgodnie z naszą polityką okoliczności wyjątkowych. Wielu gospodarzy stwierdziło, że nasze poprzednie zasady nie są wobec nich uczciwe, dlatego zaktualizowaliśmy naszą politykę, aby lepiej odpowiadała potrzebom gospodarzy i gości.

  Zaktualizowane zasady dotyczą rezerwacji pobytów i atrakcji Airbnb, których data zameldowania lub rozpoczęcia przypada 20 stycznia 2021 roku lub później*.

  Zaktualizowana polityka okoliczności wyjątkowych nie obejmie gości, których wyjazd jest utrudniony z powodu nieprzewidzianych okoliczności osobistych, takich jak odwołanie lotu lub obowiązki ławnika.

  Szczegóły zmian znajdziesz w Centrum pomocy, ale chcielibyśmy Ci przedstawić kilka przykładów sytuacji, które od stycznia będą albo nie będą objęte zaktualizowaną polityką.

  Co dla gości oznaczała wcześniejsza polityka okoliczności wyjątkowych?
  Zgodnie z poprzednimi zasadami goście mogli anulować rezerwację i otrzymać zwrot kosztów w dwóch przypadkach:

  • nieoczekiwanych okoliczności osobistych;
  • zdarzeń na dużą skalę, np. trzęsień ziemi lub pandemii.

  Co jest objęte zaktualizowaną polityką?
  Zaktualizowana polityka okoliczności wyjątkowych dotycząca rezerwacji pobytów i atrakcji Airbnb, których data zameldowania lub rozpoczęcia przypada na 20 stycznia 2021 roku lub później, obejmie też przypadki klęsk żywiołowych i podobnych nieprzewidzianych wydarzeń, na które nikt nie ma wpływu.

  Jeżeli Twoi goście będą mieli typowe utrudnienia w podróży, np. opóźnienia lotu, polityka okoliczności wyjątkowych nie będzie podstawą do zwrotu kosztów. Nadal mogą mieć jednak prawo do zwrotu zgodnie z wybranymi przez Ciebie zasadami anulowania.

  Co nie jest objęte zaktualizowaną polityką?
  Polityka ta nie będzie obejmowała zakłóceń w  podróży związanych z większością okoliczności osobistych.

  Na przykład, jeśli gość odwoła lot lub będzie musiał pełnić obowiązki w ławie przysięgłych i z tego powodu anuluje rezerwację w ostatniej chwili, Airbnb nie uzna tego za okoliczność wyjątkową i będą obowiązywać wybrane przez Ciebie zasady anulowania.

  Polityka ta nie będzie również obejmowała zakłóceń w podróży spowodowanych zjawiskami pogodowymi i chorobami endemicznymi, które są na tyle powszechne, że można je przewidzieć. Więcej informacji i listę przykładów znajdziesz w  Centrum pomocy.

  Wiemy, że Twoja relacja z gośćmi jest ważna, i dajemy Ci możliwości – jeśli zechcesz, możesz zwrócić koszt rezerwacji gościom, którzy nie mogli do Ciebie przyjechać z nieprzewidzianych powodów osobistych, przewidywalnych warunków pogodowych, choroby lub innych przyczyn. Jeśli zechcesz, możesz (jak zawsze) rozwiązać tę sytuację bezpośrednio ze swoim gościem – bez konieczności rozmowy z naszym działem obsługi klienta.

  Jakie rezerwacje będą objęte zaktualizowaną polityką?
  Zaktualizowana polityka obejmie rezerwacje pobytów i atrakcji Airbnb, których data zameldowania lub rozpoczęcia przypada na 20 stycznia 2021 roku lub później, z wyjątkiem rezerwacji Luxe.*

  Co jeśli muszę anulować rezerwację swojego gościa?
  Wiemy, że gospodarze czasami muszą anulować rezerwację z powodu nieprzewidzianych okoliczności osobistych. Jeśli nie możesz przyjąć gości, bo wydarzyło się coś, na co nie masz wpływu (np. problem ze zdrowiem albo awaria w udostępnianym obiekcie), nadal możesz anulować rezerwację bez żadnych negatywnych skutków – nie zmienia to statusu Superhost i nie żądamy żadnych opłat.

  Prosimy Cię, przemyśl dobrze każde anulowanie. Jak pewnie wiesz z własnego doświadczenia, anulowanie rezerwacji to nic przyjemnego dla podróżników, ale rozumiemy, że czasem jest to nieuniknione.

  Co w przypadku, gdy wybuchnie kolejna pandemia?
  Mamy ogromną nadzieję, że kolejna pandemia nigdy się już nie zdarzy. Jeśli jednak przyjdzie nam doświadczyć kolejnej tego typu sytuacji, chcielibyśmy zapewnić gościom, którzy dokonali rezerwacji przed wybuchem pandemii, możliwość anulowania jej w ramach zaktualizowanej polityki okoliczności wyjątkowych.

  Dlaczego wyłączacie możliwość anulowania rezerwacji z powodu nieoczekiwanej sytuacji osobistej ze zaktualizowanej polityki okoliczności wyjątkowych?
  W normalnych okolicznościach – kiedy nie panuje pandemia – zdecydowana większość anulowań jest dokonywana w ramach naszej polityki okoliczności wyjątkowych.

  Aby stworzyć optymalne długoterminowe rozwiązanie, skoncentrowaliśmy naszą uwagę właśnie na takich przypadkach. Od 20 stycznia 2021 roku goście, którzy anulują rezerwację w związku z nieoczekiwanymi sytuacjami osobistymi, nie będą uprawnieni do zwrotu kosztów w ramach naszej polityki okoliczności wyjątkowych. Decyzja o ewentualnym odstąpieniu od własnych zasad anulowania będzie należeć do gospodarzy.

  Jakie rodzaje zdarzeń na dużą skalę nie będą objęte nowymi zasadami?
  W przypadku zdarzeń na dużą skalę nasze zasady pozostaną w znacznej mierze takie same. Gościom nadal przysługiwać będzie zwrot kosztów, jeśli na przykład nieprzewidywalna klęska żywiołowa uniemożliwi im podróżowanie. Aktualizacja oznacza, że Twoich gości częściej dotyczyć będą Twoje zasady anulowania niż poprzednia obowiązująca u nas polityka.

  Jakie oferujecie ubezpieczenie i w jaki sposób będzie ono proponowane gościom?
  Pracujemy nad ofertą opcji ubezpieczenia podróżnego dla gości. Planujemy wprowadzić ją w Stanach Zjednoczonych, a następnie w innych krajach. Goście będą mogli wykupić ubezpieczenie podróżne dzięki współpracy z jednym z liderów na rynku ubezpieczeń.

  W międzyczasie uruchomiliśmy stronę o ubezpieczeniu turystycznym, aby poinformować gości o takiej opcji i udostępnić linki do agregatorów ubezpieczeń podróżnych. Dzięki temu goście w niektórych krajach i regionach mogą porównać ceny i wykupić plan ubezpieczenia podróżnego odpowiadający ich potrzebom. Dowiedz się więcej o tym, jak informujemy gości o ubezpieczeniu podróżnym

  Czy zaktualizowane zasady umożliwiają gościom anulowanie rezerwacji z powodu okoliczności związanych z COVID-19?
  Zmiany w zasadach nie będą miały wpływu na nasze działania związane z epidemią COVID-19. W przypadku rezerwacji pobytów i atrakcji Airbnb dokonanych po 14 marca 2020 roku anulowania spowodowane sytuacją związaną z epidemią COVID-19 nadal nie będą uwzględniane – z wyjątkiem przypadku, gdy zachorują gospodarze lub goście. Przy rezerwacjach Luxe obowiązują inne zasady.

  Rezerwacje pobytów i atrakcji Airbnb dokonane najpóźniej 14 marca 2020 roku nadal mogą być anulowane. Dowiedz się więcej o naszej polityce okoliczności wyjątkowych w odniesieniu do COVID-19

  Jak można porównać Waszą zaktualizowaną politykę do podobnych zasad w branży hotelarskiej?
  Wierzymy, że nasza zaktualizowana polityka okoliczności wyjątkowych będzie najbardziej przejrzysta na rynku i najlepiej odpowie na potrzeby gości i gospodarzy.

  Zmiany wyeliminują w wielu sytuacjach obowiązek zwrócenia przez gospodarzy gościom kosztów – w zamian za to goście będą mogli wykupić sobie ubezpieczenie na czas wyjazdu. Zmiany jeszcze nie obowiązują, ale chcieliśmy Cię poinformować, że nadchodzą.

  Sprawdź zaktualizowaną politykę w naszym Centrum pomocy, a jeśli chcesz nam zadać jakieś pytania lub podzielić się swoją opinią, skontaktuj się z nami w Centrum społeczności. Możesz również obejrzeć najnowszy odcinek Aktualności dla Gospodarzy, w którym Catherine Powell, globalna dyrektor ds. przyjmowania gości Airbnb, opowiada o zmianach w naszej polityce.

  Dziękujemy, że jesteś gospodarzem na Airbnb, i czekamy na Twoje opinie. Twoje pomysły, wiadomości i komentarze są dla nas bardzo ważne. W nadchodzących tygodniach przekażemy więcej informacji o nowościach.

  * Ta polityka nie dotyczy rezerwacji Luxe, które podlegają odrębnym zasadom zwrotów dla gości Luxe.

  Od momentu opublikowania tego artykułu informacje w nim zawarte mogły się zmienić.

  Najważniejsze wskazówki

  • Zmieniamy zasady anulowania rezerwacji w ramach naszej polityki okoliczności wyjątkowych dotyczące pobytów i atrakcji Airbnb, w przypadku których data zameldowania lub rozpoczęcia przypada na 20 stycznia 2021 roku lub później

  • Polityka okoliczności wyjątkowych obejmuje klęski żywiołowe i podobne nieprzewidziane zdarzenia, na które nikt nie ma wpływu

  Airbnb
  23 wrz 2020
  Czy udało nam się pomóc?