Przejdź do treści
Use up and down arrow keys to navigate suggestions.
Przejdź do strony głównej pomocy

Jak działa anulowanie bez ponoszenia kary w przypadku gospodarzy umożliwiających Rezerwację Natychmiastową?

Gospodarze, którzy udostępniają przy swoich ofertach opcję Rezerwacji Natychmiastowej mogą zawsze anulować bez ponoszenia kar w przypadku, gdy nie czują się komfortowo wobec jakiejś rezerwacji.

Przykłady, w których gospodarze mogą anulować bez ponoszenia kar to sytuacje, gdy gość:

  • otrzymał kilka nieprzychylnych recenzji, co budzi obawy gospodarza
  • nie odpowiedział na pytania gospodarza dotyczące szczegółów podróży
  • jasno stwierdził, że prawdopodobnie złamie jedną z zasad określonych przez gospodarza w Regulaminie Domu, jak na przykład te dotyczące zwierząt lub zakazu palenia

Anulowanie rezerwacji bez kar

Aby anulować rezerwację, wobec której czujesz się niekomfortowo:

  1. Przejdź do zakładki Twoje rezerwacje na stronie airbnb.com
  2. Odszukaj rezerwację, którą musisz anulować
  3. Wybierz Zmień lub anuluj, by rozpocząć proces anulowania
  4. Przy prośbie podania powodu anulowania, wybierz „Czuję się niepewnie w związku z rezerwacją lub gość złamał mój Regulamin Domu”.

Gdy anulujesz z tego powodu, wszelkie kary zostaną uchylone.

Ograniczenia

Jeżeli wybranym przez Ciebie powodem jest opisana powyżej sytuacja, to anulowania takiego możesz dokonać 3 razy w ciągu roku – potem anulowanie bez kar możliwe będzie wyłącznie po rozmowie telefonicznej z naszym Działem Obsługi Klienta.

Jeśli anulujesz wiele rezerwacji natychmiastowych, być może poprosimy Cię o wyłączenie tej funkcji. Pamiętaj, że nie możesz anulować rezerwacji, jeśli powód anulowania narusza Politykę Antydyskryminacyjną Airbnb.