Przejdź do treści
  Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki

  Czym jest zwierzę towarzyszące?

  Zwierzę towarzyszące obejmują na Airbnb następujące warunki:

  Zwierzę-opiekun: Pies, który został indywidualnie wyszkolony do pracy na korzyść osoby z niepełnosprawnością, zarówno fizyczną, sensoryczną, intelektualną lub mentalną. Zwierzęta te nazywane są czasem „drugą parą oczu”, zwierzętami pomocnikami, zwierzętami przewodnikami lub zwierzętami wspierającymi. Zadania, które takie zwierzęta mogą przeprowadzać, to (między innymi):

  • Pomaganie osobom niewidzącym lub niedowidzącym w poruszaniu się i innych zadaniach
  • Ostrzeganie osób niesłyszących lub niedosłyszących o obecności innych ludzi lub o dźwiękach
  • Zapewnianie ochrony bez użycia przemocy lub pomoc w ratowaniu życia
  • Ciągnięcie wózka inwalidzkiego
  • Pomaganie podczas ataku padaczkowego (lub innego)
  • Ostrzeganie o obecności alergenów
  • Podawanie przedmiotów takich jak lekarstwa czy telefon
  • Zapewnianie wsparcia fizycznego i pomocy w zachowaniu równowagi osobom, które mają problem z poruszaniem się
  • Pomaganie osobom z problemami psychicznymi i neurologicznymi poprzez zapobieganie lub zakłócanie impulsywnych lub destrukcyjnych zachowań

  Zwierzę do wsparcia emocjonalnego: Zwierzę do wsparcia emocjonalnego jest według Airbnb zwierzęciem towarzyszącym. Są to zwierzęta wykorzystywane jako element leczenia i/lub terapii, które towarzyszą właścicielowi w zadaniach życia codziennego. Nie są to zwierzęta jednego konkretnego gatunku, ani też nie muszą być szkolone do pomocy właścicielowi w wykonywaniu konkretnych zadań. Zwierzęta te nazywane są czasami zwierzętami-pocieszycielami lub zwierzętami-terapeutami.

  Czy gospodarze są zobowiązani do przyjmowania zwierząt towarzyszących?

  Ogólnie rzecz biorąc tak, chyba że istnieje zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa (zobacz poniżej). W Airbnb rozumiemy, że zwierzęta towarzyszące nie są zwykłymi pupilami i pełnią bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu swoich właścicieli. Jak określono w naszej Polityce Antydyskryminacyjnej, od gospodarzy oczekuje się rozsądnego przyjęcia rezerwacji, w przypadku której istnieje prawdopodobieństwo obecności zwierzęcia towarzyszącego, nawet jeśli w ofercie/domu gospodarza obowiązuje „zakaz zwierząt”.

  Kiedy gospodarz może poprosić gościa o usunięcie zwierzęcia towarzyszącego?

  Gospodarz może poprosić gościa o usunięcie zwierzęcia towarzyszącego, jeśli:

  1. Zwierzę jest poza kontrolą, a jego właściciel nie podejmuje efektywnych działań w celu przejęcia nad nim kontroli
  2. Zwierzę nie jest nauczone czystości

  W każdym scenariuszu gospodarz musi umożliwić gościowi korzystanie z nieruchomości bez zwierzęcia, jeśli gość zdecyduje się na takie rozwiązanie. Zwierzę towarzyszące ma za zadanie zapewniać pomoc lub wsparcie emocjonalne i jako takie nie powinno pozostawać samo w ofercie.

  Czy goście muszą uprzedzić przed dokonaniem rezerwacji o obecności zwierzęcia towarzyszącego?

  Nie. Co prawda od gości nie wymaga się uprzedzania o obecności zwierzęcia towarzyszącego przed dokonaniem przez nich rezerwacji, ale zawsze zachęcamy do otwartej i szczerej komunikacji, żeby wszyscy zainteresowani mieli pozytywne wspomnienia.

  Czy oczekiwanie dodatkowej płatności za przyjęcie zwierzęcia towarzyszącego jest mile widziane?

  Nie. Zgodnie z Polityką Antydyskryminacyjną Airbnb, gospodarze nie mogą nakładać dodatkowych opłat za zwierzęta towarzyszące.

  Czy mogę wymagać dokumentów dotyczących zwierzęcia towarzyszącego?

  Airbnb nie wymaga posiadania dokumentów w takiej sytuacji. W Stanach Zjednoczonych od gości nie wymaga się przedstawiania dokumentów dotyczących zwierząt towarzyszących. Nie istnieje również żaden prawnie regulowany proces wystawiania tego typu dokumentów. Jeśli gość poinformuje, że będzie ze zwierzęciem-opiekunem, gospodarz może zapytać:

  1. Czy obecność zwierzęcia towarzyszącego jest spowodowana niepełnosprawnością
  2. Do jakich zadań wyszkolone jest zwierzę

  Jeśli podróżujesz poza granicami Stanów Zjednoczonych, pamiętaj, że wymagania mogą być inne. Airbnb rozumie, że w niektórych jurysdykcjach zakazuje się obecności jakichkolwiek zwierząt, w tym towarzyszących i nie wymaga tym samym od gospodarzy naruszania lokalnych przepisów lub podejmowania działań, w wyniku których mogą im grozić prawne konsekwencje.

  Czy gospodarz może wymagać dodatkowej rekompensaty, jeśli szkody spowodowane przez zwierzę będą przekraczać normalne zużycie?

  Tak. Jest to sytuacja podobna do tej, gdy gospodarz ma prawo otrzymać część lub całość kwoty depozytu za szkody spowodowane przez gościa. Chociaż gospodarz powinien spodziewać się, że zwierzę towarzyszące jest dobrze wyszkolone i nie spowoduje żadnych szkód, to Gwarancja dla Gospodarzy i depozyt są nadal do dyspozycji gospodarza w rzadkich przypadkach, gdy zdarzy się wypadek.

  Co jeśli mam obawy dotyczące zdrowia lub bezpieczeństwa zwierząt-opiekunów?

  Należy pamiętać, że zwierzę towarzyszące – czy to zwierzę przewodnik czy też zwierzę do wsparcia emocjonalnego – odgrywa ważną rolę w podróży Twojego gościa. Jeśli jednak Twoja oferta obejmuje przestrzenie współdzielone, a zwierzę towarzyszące mogłoby stworzyć zagrożenie zdrowia lub życia Twojego lub innych osób (np. kwestia alergii lub zwierząt nie mogących przebywać w obecności innych zwierząt ze względów bezpieczeństwa), nie możemy wymagać od Ciebie przyjęcia gości korzystających z pomocy zwierząt. Pamiętaj tylko, by jasno i uprzejmie wyjaśnić gościowi powód odrzucenia prośby o rezerwację. Zalecamy również zamieszczenie w opisie oferty informacji dotyczących alergii oraz wszelkich obaw odnośnie bezpieczeństwa związanego z Twoimi zwierzętami przebywającymi w przestrzeniach wspólnych. Dzięki temu Twoi potencjalni goście będą wiedzieli, czego się spodziewać.

  Odmówiono mi rezerwacji, ponieważ posiadam zwierzę towarzyszące. Co mam zrobić?

  Airbnb bardzo poważnie traktuje zgłoszenia dotyczące dyskryminacji w naszej społeczności.

  Jeśli uważasz, że za pośrednictwem naszej platformy ktoś odnosi się do Ciebie dyskryminująco, zgłoś to za pośrednictwemtego formularza. Podaj szczegółowe informacje i wskaż osobę, która Twoim zdaniem narusza naszą Politykę Antydyskryminacyjną. Możesz również oznaczyć wiadomości czy inne treści, które Twoim zdaniem naruszają nasze zasady. Więcej informacji na temat procedury flagowania znajdziesz tutaj.

  Zbadamy sytuację i może uda nam się uzyskać dodatkową dokumentację. Zapewnimy również indywidualną pomoc w znalezieniu miejsca pobytu.

  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?