Przejdź do treści
  Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki
  Czas oczekiwania jest obecnie dłuższy niż zwykle
  Ze względu na koronawirusa (COVID-19) mamy obecnie wiele zgłoszeń i dodatkowo pracujemy w zmniejszonym składzie. Jeśli do rozpoczęcia pobytu zostało Ci więcej niż 72 godziny, skontaktuj się z nami bliżej terminu zameldowania, abyśmy najpierw mogli pomóc osobom potrzebującym natychmiastowej pomocy. Aby zmienić lub anulować rezerwację, przejdź do strony podróży lub panelu gospodarza.

  Jestem gospodarzem. Jakie kary mogą mnie czekać, jeśli anuluję rezerwację pobytu?

  Uwaga: Jeśli musisz anulować rezerwację z powodu koronawirusa (COVID-19), zapoznaj się z naszym artykułem na temat możliwości anulowania.

  Anulowanie rezerwacji może poważnie pokrzyżować gościom ich plany oraz negatywnie wpłynąć na wiarygodność społeczności Airbnb, dlatego za takie działanie możesz spodziewać się następujących kar.

  Opłata za anulowanie

  Z Twojej pierwszej wypłaty po anulowaniu potrącimy odpowiednią kwotę. Jej wysokość będzie zależeć od tego, kiedy rezerwacja została przez Ciebie zaakceptowana i w jakim czasie przed datą zameldowania została anulowana:

  • Więcej niż 7 dni przed zameldowaniem – z Twojej następnej wypłaty potrącimy 50 USD.
  • Mniej niż 7 dni przed zameldowaniem – z Twojej następnej wypłaty potrącimy 100 USD.

  Opłata za anulowanie może zostać uchylona, jeśli od chwili rozpoczęcia Twojej działalności lub od ostatniego anulowania udało Cię ukończyć co najmniej 10 kolejnych rezerwacji bez ich anulowania.

  Niedostępny/zablokowany kalendarz

  Termin anulowanej rezerwacji pozostanie zablokowany w Twoim kalendarzu. Nie będziesz mieć możliwości zaakceptowania innej rezerwacji w tym terminie.

  Automatyczna recenzja

  Jeśli anulujesz rezerwację przed dniem zameldowania, na stronie oferty pojawi się automatyczna recenzja informująca o tym fakcie. Recenzji tych nie da się usunąć, ale zawsze możesz napisać publiczną odpowiedź, aby wyjaśnić przyczyny anulowania.

  Recenzja gościa

  Jeśli anulujesz rezerwację w dniu zameldowania lub później, goście mogą pozostawić publiczną recenzję na profilu Twojej oferty.

  Zawieszenie konta

  Jeśli w ciągu roku anulujesz co najmniej 3 rezerwacje, możemy wyłączyć Twoją ofertę.

  O ile nie zaistnieją okoliczności wyjątkowe, nie będzie wyjątków od naszych zasad anulowania.

  Status Superhost

  Aby utrzymać status Superhost, musisz nadal spełniać wymagania dotyczące Superhost w każdym okresie oceny, w tym utrzymanie 1% wskaźnika anulowania.

  Wyjątki dla rezerwacji natychmiastowych

  W pewnych okolicznościach możesz anulować rezerwacje natychmiastowe bez ponoszenia kar. Dowiedz się więcej.

  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?