Przejdź do treści
  Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki

  Polityka okoliczności wyjątkowych wobec koronawirusa (COVID-19)

  Zaktualizowano 31 marca 2020 r.

  11 marca Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła globalną pandemię koronawirusa znanego jako COVID-19. Od tego czasu choroba szybko się rozwinęła, a rządy wielu państw podjęły błyskawiczne działania w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się COVID-19.

  Aby zapewnić bezpieczeństwo i spokój ducha naszej społeczności, obejmujemy polityką okoliczności wyjątkowych wskazane niżej sytuacje związane z COVID-19. Sprawdzaj tę stronę regularnie, aby poznać najbardziej aktualne informacje.

  Wskazówka: jeśli jesteś gościem, opcje anulowania i zwrotu dla swojej podróży znajdziesz w zakładce Podróże. Jeśli jesteś gospodarzem, informacje znajdziesz w panelu gospodarza.

  Podsumowanie

  Rezerwacje pobytów i atrakcji Airbnb dokonane najpóźniej 14 marca 2020 r. z datą zameldowania przypadającą między 14 marca a 31 maja 2020 r. są objęte tymi zasadami i można je anulować przed zameldowaniem. Goście anulujący rezerwacje będą mieli różne opcje anulowania rezerwacji i zwrotu kosztów, a gospodarze mogą anulować takie rezerwacje bez żadnych opłat lub wpływu na ich status Superhost. W przypadku anulowanych rezerwacji Airbnb zwróci wpłacone kwoty (w tym opłaty serwisowe) lub przygotuje kupony ze środkami na podróże. Aby anulować zgodnie z niniejszą polityką, musisz potwierdzić fakty i/lub przedstawić dokumentację potwierdzającą okoliczności wyjątkowe.

  Zasady anulowania określone przez gospodarza obowiązują bez zmian w przypadku rezerwacji dokonanych po 14 marca 2020 r.

  Anulowania będą rozpatrywane zgodnie z zakresem okoliczności wyjątkowych obowiązującym w momencie zgłoszenia.

  Jeśli minął już termin zameldowania, ta okoliczność wyjątkowa nie obowiązuje.

  W przypadku rezerwacji krajowych w Chinach kontynentalnych oraz w przypadku rezerwacji Luxe lub Luxury Retreats obowiązują różne zasady.

  Jakie rezerwacje są objęte tymi zasadami

  Rezerwacje dokonane najpóźniej 14 marca 2020 roku

  Rezerwacje pobytów i atrakcji Airbnb dokonane najpóźniej 14 marca 2020 r. z datą zameldowania przypadającą między 14 marca a 31 maja 2020 r. można anulować przed zameldowaniem. Oznacza to, że goście anulujący rezerwacje otrzymają pełny zwrot kosztów, gospodarze mogą anulować takie rezerwacje bez żadnych opłat i bez wpływu na swój status Superhost, a Airbnb zwróci wszelkie opłaty serwisowe.

  Rezerwacje pobytów i atrakcji Airbnb dokonane najpóźniej 14 marca 2020 r. z datą zameldowania przypadającą po 31 maja 2020 r. nie są w tej chwili objęte naszą polityką okoliczności wyjątkowych w związku z COVID-19. Zasady anulowania określone przez gospodarza obowiązują w przypadku takich rezerwacji bez zmian.

  Jeśli minął już termin zameldowania, ta okoliczność wyjątkowa nie obowiązuje.

  Rezerwacje dokonane po 14 marca 2020 r.

  Rezerwacje pobytów i atrakcji Airbnb dokonane po 14 marca 2020 r. nie są objęte naszą polityką okoliczności wyjątkowych, chyba że gość lub gospodarz obecnie choruje na COVID-19. Okoliczności związane z COVID-19, ale niepodlegające ochronie, obejmują: zakłócenia i odwołania transportu; wytyczne i ograniczenia dotyczące podróży; zalecenia zdrowotne i kwarantanny; zmiany w obowiązujących przepisach prawa; inne obostrzenia ze strony władz – nakaz ewakuacji, zamknięcie granic, zakaz wynajmu krótkoterminowego i polecenie pozostawania w domu. Zasady anulowania określone przez gospodarza obowiązują bez zmian.

  Nasza polityka okoliczności wyjątkowych chroni gości i gospodarzy przed skutkiem nieprzewidzianych sytuacji, które wystąpiły po dokonaniu rezerwacji. Po ogłoszeniu pandemii COVID-19 przez Światową Organizację Zdrowia polityka okoliczności wyjątkowych przestała obowiązywać, ponieważ COVID-19 i konsekwencje choroby nie są już nieprzewidziane ani nieoczekiwane. Podczas rezerwowania oferty dokładnie zapoznaj się z zasadami anulowania ustalonymi przez gospodarza i pomyśl o wybraniu opcji zapewniającej elastyczność.

  Jak to działa

  Jeśli jesteś gościem, możesz zapoznać się z zasadami anulowania rezerwacji i znaleźć opcje anulowania i zwrotu, wybierając podróż w zakładce Podróże. Jeśli jesteś gospodarzem, informacje znajdziesz w panelu gospodarza.

  Aktualności i materiały na temat koronawirusa

  W Centrum wiedzy można znaleźć artykuły, które pomogą naszej społeczności w tym trudnym okresie. Na bieżąco informujemy o tym, jak pomagamy gościom i gospodarzom w związku z COVID-19 – od zmian zasad po nowe materiały.

  Informacje na temat sytuacji niezwiązanych z COVID-19 znajdziesz w naszej Polityce okoliczności wyjątkowych.

  Prosimy wszystkich członków naszej społeczności, aby podczas kontaktów z innymi jej członkami wykazywali się szacunkiem i zrozumieniem oraz pamiętali o naszej polityce antydyskryminacyjnej.

  Nadal będziemy sprawdzać stosowanie się do tej polityki. Sprawdzaj tę stronę regularnie, aby poznać najbardziej aktualne informacje.

  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?

  Zaloguj się, by uzyskać niezbędną pomoc

  Uzyskaj pomoc dotyczącą m.in. rezerwacji i konta.
  Zarejestruj się