Sugestie pojawią się po wpisaniu danych wyszukiwania. Do przeglądania użyj strzałek w górę i w dół. Naciśnij Enter, aby wybrać. Jeśli wybierasz frazę, zostanie ona przesłana do wyszukiwania. Jeśli sugestia jest linkiem, przeglądarka przejdzie do tej strony.
Zasady dla społeczności

Zasady Airbnb dotyczące recenzji

Aby tworzyć platformę, która jest godna zaufania, prosimy naszą społeczność o pisanie przydatnych i treściwych recenzji. Oczekujemy, że wszystkie recenzje będą zgodne z następującymi zasadami:

1.  Recenzje nie mogą naruszać naszej polityki treści

Na Airbnb niektóre treści są zabronione. Możesz zapoznać się z Polityką treści Airbnb, aby dowiedzieć się więcej.

2.  Recenzje powinny być bezstronne

Recenzje są najbardziej pomocne, gdy dostarczają bezstronnych i obiektywnych informacji. Właśnie dlatego nie pozwalamy, aby osoby fizyczne lub podmioty, które są właścicielami oferty lub są z nią powiązane, mogły zamieszczać recenzje swojej działalności. Nie pozwalamy też za zamieszczanie recenzji, które mogłyby zaszkodzić firmom lub osobom prowadzącym konkurencyjną działalność.

Nie możesz motywować innych do dodawania pozytywnych recenzji lub grozić wystawieniem negatywnej recenzji, aby uzyskać zamierzony efekt. Nie możesz też zachęcać do wystawienia pozytywnej recenzji, obiecując wynagrodzenie.

Nie możesz również przyjmować fałszywych rezerwacji w zamian za pozytywną recenzję, korzystać z drugiego konta, aby napisać recenzję, ani koordynować działań z partnerami biznesowymi, aby uzyskać pozytywną recenzję.

Recenzje mogą być usunięte z platformy, jeśli podczas pobytu autora recenzji doszło do złamania obowiązujących zasad dotyczących organizowania imprez i wydarzeń. Dzięki temu gospodarze nie powinni obawiać się podejmowania interwencji w przypadku, gdy w oferowanym przez nich miejscu odbędzie się głośna impreza – ta zasada chroni ich przed stronniczymi recenzjami.

3.  Recenzje powinny być na temat

Twoje recenzje powinny dotyczyć Twojego pobytu lub atrakcji. Inni goście czytają je, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o gospodarzu i jego ofercie. Recenzje, które są nie na temat, mogą rozpraszać uwagę i nie pomagają gościom podjąć przemyślanej decyzji. Z tego powodu recenzje powinny się koncentrować na Twoich interakcjach z innymi członkami społeczności i na samym pobycie lub atrakcji.

Aby pisać na temat, unikaj:

  • komentowania poglądów społecznych, politycznych lub religijnych danej osoby;
  • przekleństw, wyzwisk i komentarzy na temat charakteru lub osobowości danej osoby;
  • treści, które odnoszą się do okoliczności całkowicie niezależnych od danej osoby;
  • treści dotyczących usług niezwiązanych z Airbnb (np. linii lotniczych, przewoźników, restauracji itp.);
  • komentarzy na temat poprzednich rezerwacji Airbnb, gospodarzy, gości lub na temat usługi Airbnb, która nie ma związku z ofertą, gospodarzem lub gościem, którego oceniasz.

Gdy otrzymamy zgłoszenie o recenzji naruszającej nasze zasady, możemy usunąć ją z naszej platformy. Powtarzające się naruszenia mogą skutkować zawieszeniem lub stałym wyłączeniem konta lub kont, z których pochodzą recenzje.

Jak zgłosić recenzję, która narusza nasze zasady

Aby zgłosić naruszenie zasad pisania recenzji na Airbnb, skontaktuj się z nami.

Jeśli uważasz, że recenzja jest nieprawdziwa

Oczekujemy od naszej społeczności, że recenzje pisane przez jej członków będą zawierać informacje, które są obiektywne i zgodne z prawdą – i do tego zachęcamy. Airbnb nie mediuje w sporach, które dotyczą prawdziwości recenzji. Oczekujemy, że autor recenzji bierze odpowiedzialność za jej treść. Jeśli chcesz odpowiedzieć na recenzję, zobacz, jak to zrobić.

Aby dowiedzieć się, jak Airbnb moderuje spory dotyczące recenzji, przejdź tutaj.

Czy ten artykuł jest pomocny?
Uzyskaj pomoc dotyczącą m.in. rezerwacji i konta.
Zaloguj się lub zarejestruj