Przejdź do treści
  Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki

  Czy mogę usunąć lub odpowiedzieć na recenzję, z którą się nie zgadzam?

  Możesz zamieścić widoczną dla wszystkich odpowiedź na otrzymane recenzje, ale nie możesz ich usuwać. Może to nastąpić tylko wtedy, gdy naruszają one nasze Zasady pisania recenzji. Jeśli chcesz zakwestionować recenzję, dowiedz się, jak zgłosić recenzję, która Twoim zdaniem jest sprzeczna z naszymi zasadami.

  Jeśli chcesz odpowiedzieć na recenzję, podając dodatkowe informacje, aby przedstawić sprawę ze swojej perspektywy lub odnieść się do uzyskanej opinii, możesz w ciągu 30 dni od jej otrzymania napisać odpowiedź. Jeśli zdecydujesz się na odpowiedź, pamiętaj o przestrzeganiu naszych Zasad pisania recenzji, a Twoje komentarze posłużą przyszłym gospodarzom i gościom.

  Aby odpowiedzieć na niedawno otrzymaną recenzję:

  1. W przeglądarce internetowej przejdź do sekcji Recenzje.
  2. Wybierz Otrzymane recenzje.
  3. Odszukaj recenzję, na którą chcesz odpowiedzieć i wybierz Napisz odpowiedź.

  Odpowiedź pojawi się natychmiast po opublikowaniu, po czym nie będzie jej można edytować.

  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?
  Powiązane artykuły