OCHRONA GOSPODARZY

Program Ubezpieczenia Gospodarzy

Jeśli by się zdarzyło, że Twój gość dozna uszczerbku na zdrowiu lub jego własność ulegnie zniszczeniu w czasie pobytu u Ciebie, możesz skorzystać z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej do 1 miliona USD.

Jeśli by się zdarzyło, że Twój gość dozna uszczerbku na zdrowiu lub jego własność ulegnie zniszczeniu w czasie pobytu u Ciebie, możesz skorzystać z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej do 1 miliona USD.

Dostępne dla gospodarzy na całym świecie*
Chroni gospodarzy od momentu przybycia gości do ich wyjazdu
Bezkonkurencyjny w branży turystycznej

* Nie dotyczy gospodarzy oferujących noclegi za pośrednictwem Airbnb Travel LLC, gospodarzy w Japonii ani gospodarzy atrakcji.

* Nie dotyczy gospodarzy oferujących noclegi za pośrednictwem Airbnb Travel LLC, gospodarzy w Japonii ani gospodarzy atrakcji.

Co podlega ochronie?

Program Ubezpieczenia Gospodarzy może chronić Cię przed odpowiedzialnością prawną za:

– uszczerbek na zdrowiu Twoich gości lub innych osób; – zniszczenie mienia gości lub innych osób; – uszkodzenia dokonane przez gości lub inne osoby w częściach wspólnych (np. na klatce schodowej) lub w sąsiednich nieruchomościach.

Program Ubezpieczenia Gospodarzy nie chroni Cię w razie:

– uszkodzeń lub urazów spowodowanych celowym działaniem (a nie wypadkiem); – utraty dochodu; – uszkodzenia oferowanego miejsca lub mienia (które może być chronione w ramach Gwarancji dla Gospodarzy Airbnb).

Przyjmuj gości bez obaw

Wprowadziliśmy kompleksowe rozwiązania, aby zapewnić bezpieczeństwo Tobie, Twojemu domowi i Twoim gościom.

Wprowadziliśmy kompleksowe rozwiązania, aby zapewnić bezpieczeństwo Tobie, Twojemu domowi i Twoim gościom.

Weryfikacja tożsamości

Możesz wymagać od gości weryfikacji tożsamości przed potwierdzeniem rezerwacji. Airbnb może wymagać od gości przesłania danych osobowych do zweryfikowania, np. przedstawienia dokumentu tożsamości.

Całodobowa obsługa klienta

Jeśli coś stanie się Tobie, Twojej nieruchomości lub Twoim gościom, nasz globalny zespół obsługi społeczności jest do Twojej dyspozycji. Jeśli masz pytanie dotyczące Programu Ubezpieczenia Gospodarzy, skontaktuj się z nami, a my skierujemy Cię do odpowiedniej osoby.

Regulamin domu

Żeby goście wiedzieli, czego mogą oczekiwać, dodaj regulamin domu, który będą musieli zaakceptować przed zarezerwowaniem Twojej oferty. Jeśli gość złamie jedną z Twoich zasad po zarezerwowaniu oferty, możesz anulować tę rezerwację.

Sam wiele razy byłem gościem 
i to rozwiało wiele obaw. Wiedziałem, że mój dom będzie ubezpieczony... i 
goście będą szanować moją własność”.
Sam wiele razy byłem gościem 
i to rozwiało wiele obaw. Wiedziałem, że mój dom będzie ubezpieczony... i 
goście będą szanować moją własność”.

Uslan, gospodarz w Londynie

Uslan, gospodarz w Londynie

Sam wiele razy byłem gościem 
i to rozwiało wiele obaw. Wiedziałem, że mój dom będzie ubezpieczony... i 
goście będą szanować moją własność”.
Sam wiele razy byłem gościem 
i to rozwiało wiele obaw. Wiedziałem, że mój dom będzie ubezpieczony... i 
goście będą szanować moją własność”.

Uslan, gospodarz w Londynie

Uslan, gospodarz w Londynie

Bezpieczeństwo i zaufanie wśród naszej społeczności na całym świecie jest dla nas kluczowe.

Bezpieczeństwo i zaufanie wśród naszej społeczności na całym świecie jest dla nas kluczowe.

Wskazówka: zabezpiecz swój dom

Zadbaj o bezpieczeństwo, usuwając wszelkie przeszkody, o które można się potknąć, lub wyraźnie je oznacz. Napraw uszkodzone przewody, zabezpiecz schody, usuń lub schowaj niebezpieczne przedmioty. Zainstaluj w domu niezbędne środki bezpieczeństwa, takie jak czujniki czadu i dymu, gaśnica oraz apteczka.

Wskazówka: zabezpiecz swój dom

Zadbaj o bezpieczeństwo, usuwając wszelkie przeszkody, o które można się potknąć, lub wyraźnie je oznacz. Napraw uszkodzone przewody, zabezpiecz schody, usuń lub schowaj niebezpieczne przedmioty. Zainstaluj w domu niezbędne środki bezpieczeństwa, takie jak czujniki czadu i dymu, gaśnica oraz apteczka.

Proces zgłoszenia

1. Wypełnienie formularza zgłoszenia

Gdy gospodarz, gość lub osoba trzecia skontaktuje się z zespołem obsługi społeczności, Airbnb przekaże informacje na temat procesu zgłaszania roszczeń.

2. Ubezpieczyciel wyznacza likwidatora szkody, który sprawdza zgłoszenie

Po wypełnieniu formularza zgłoszenia likwidator szkód skontaktuje się z Tobą w imieniu firmy ubezpieczeniowej, by omówić zgłoszenie i zebrać więcej szczegółów.

3. Sprawdzanie zgłoszenia

Likwidator szkód rozpatruje sprawę zgodnie z warunkami Programu Ubezpieczenia Gospodarzy oraz przepisami obowiązującymi w danym rejonie.

Program Ubezpieczenia Gospodarzy podlega określonym warunkom i wyłączeniom.Aby dowiedzieć się więcej, pobierz podsumowanie programu.

Program Ubezpieczenia Gospodarzy podlega określonym warunkom i wyłączeniom.Aby dowiedzieć się więcej, pobierz podsumowanie programu.

Odpowiadamy na Twoje pytania

Czy muszę coś zrobić, aby móc korzystać z Programu Ubezpieczenia Gospodarzy?

Nie. Wszyscy gospodarze są automatycznie objęci ochroną, z wyjątkiem tych, którzy oferują noclegi za pośrednictwem Airbnb Travel LLC.

Wyrażając zgodę na opublikowanie oferty na Airbnb lub kontynuując publikowanie oferty na Airbnb, wyrażasz zgodę na objęcie Programem Ubezpieczenia Gospodarzy na wypadek zdarzeń, które mogą nastąpić w trakcie pobytów Airbnb, zgodnie z warunkami polisy.

Jeśli chcesz zrezygnować z ochrony, musisz wykonać wszystkie poniższe czynności: – [Wyślij nam wiadomość](mailto: epi-opt-out@airbnb.com) z adresu e-mail powiązanego z Twoim kontem gospodarza – Podaj swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu powiązany z kontem gospodarza – Podaj dokładną nazwę oferty

Adres e-mail do rezygnacji z ubezpieczenia służy wyłącznie do tego celu i nie będzie sprawdzany pod kątem innych wiadomości.

Czym jest Gwarancja dla Gospodarzy Airbnb?

Gwarancja dla Gospodarzy Airbnb zapewnia gospodarzom ochronę w przypadku, gdy goście uszkodzą ich mienie, a wartość poniesionych szkód jest wyższa niż kwota depozytu (lub gdy depozyt nie został uwzględniony). W takiej sytuacji gospodarze mogą liczyć na odszkodowanie w wysokości do 1 miliona USD.

Gwarancja dla Gospodarzy nie obejmuje gotówki, papierów wartościowych, przedmiotów kolekcjonerskich, rzadkich dzieł sztuki, biżuterii, zwierząt domowych ani odpowiedzialności cywilnej. Zalecamy zabezpieczenie cennych przedmiotów lub ich usunięcie na czas pobytu gości. Ochroną nie są także objęte szkody powstałe w wyniku normalnego zużycia. Dowiedz się więcej

Jaka jest różnica między Gwarancją dla Gospodarzy Airbnb a Programem Ubezpieczenia Gospodarzy?

Gwarancja dla Gospodarzy oraz Program Ubezpieczenia Gospodarzy to dwie oddzielne usługi Airbnb, oferujące pomoc w pokryciu kosztów w przypadku powstania szkody lub urazów.

Gwarancja dla Gospodarzy Airbnb to program, który chroni gospodarzy w wypadku uszkodzenia własności, lokalu lub domu przez gościa w trakcie jego pobytu – choć sytuacje takie zdarzają się niezmiernie rzadko. Gwarancja dla Gospodarzy nie jest ubezpieczeniem i nie może go zastąpić.

Program Ubezpieczenia Gospodarzy to ubezpieczenie zaprojektowane w taki sposób, by chronić gospodarza w przypadku roszczeń osoby trzeciej z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia mienia. Nasz program jest dostępny dla gospodarzy niezależnie od innych ubezpieczeń, jednak będzie on podstawowym ubezpieczeniem w razie wypadków związanych z pobytem zarezerwowanym na Airbnb. Dowiedz się więcej

W jaki sposób działa na Airbnb ubezpieczenie dla właścicieli domów?

Program Ubezpieczenia Gospodarzy Airbnb będzie pełnić rolę podstawowego ubezpieczenia oraz zapewni pokrycie kosztów wszystkim gospodarzom i, w razie konieczności, właścicielom ich budynków, zgodnie z określonymi warunkami, ograniczeniami i wyjątkami.

Jeśli chcesz wiedzieć, jak ten program funkcjonuje w kontekście ubezpieczenia właściciela domu lub najemcy, skontaktuj się w tej sprawie ze swoim ubezpieczycielem. Niektóre polisy ubezpieczeniowe zapewniają właścicielom domów i najemcom ochronę w przypadku pozwów wniesionych przez gości, którzy podczas pobytu doznali uszczerbku na zdrowiu. Warto powiadomić swojego ubezpieczyciela o wynajmowaniu swojej przestrzeni, pomimo tego, że obciążenie powstałe w trakcie pobytu zarezerwowanego na Airbnb powinno być uregulowane w ramach Programu Ubezpieczenia Gospodarzy. Dowiedz się więcej

Czym jest Program Ubezpieczenia Atrakcji?

Program Ubezpieczenia Atrakcji jest podstawowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w przypadku, gdy gość lub inna osoba trzecia dozna uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia mienia w trakcie atrakcji. Zakres ubezpieczenia wynosi do 1 miliona USD na atrakcję, a kwalifikacja zależy od rodzaju atrakcji. Gości obowiązuje odrębny łączny limit w wysokości 1 miliona USD w okresie obowiązywania polisy. Mogą mieć zastosowanie niektóre warunki, ograniczenia i wyłączenia. Dowiedz się więcej

Jestem gospodarzem – co muszę wiedzieć o depozytach?

Możesz wymagać depozytu do swojej oferty. Airbnb może również go wymagać, jeśli uznamy, że pomoże on chronić gospodarzy. Dotyczy niewielkiego odsetka rezerwacji.

Depozyty wymagane przez gospodarzy: możesz samodzielnie wymagać depozytu. Jeśli zdecydujesz się na taką opcję, musisz określić jego kwotę. W przypadku depozytów wymaganych przez gospodarzy goście nie wpłacają go podczas dokonywania rezerwacji. Zostanie on pobrany tylko wtedy, gdy zgłosisz roszczenie za pośrednictwem naszego Centrum rozliczeń.

Depozyty wymagane przez Airbnb: nieustająco szukamy sposobów, aby pomóc naszej społeczności bezpiecznie przyjmować gości i podróżować. Dlatego możemy niezależnie wymagać depozytu w przypadku niewielkiej liczby rezerwacji – nawet jeśli Ty nie tego nie zrobisz. Jest to uzależnione od terminu rezerwacji lub cech oferty. Dowiedz się więcej

Chcesz zostać gospodarzem?

Chcesz zostać gospodarzem?