Sugestie pojawią się po wpisaniu danych wyszukiwania. Do przeglądania użyj strzałek w górę i w dół. Naciśnij Enter, aby wybrać. Jeśli wybierasz frazę, zostanie ona przesłana do wyszukiwania. Jeśli sugestia jest linkiem, przeglądarka przejdzie do tej strony.
Przewodnik
Gospodarz

Ochrona dzięki AirCover dla gospodarzy

Wypadki czasem się zdarzają – dlatego chroni Cię AirCover dla gospodarzy.

AirCover dla gospodarzy to kompleksowa ochrona. Obejmuje weryfikację tożsamości gości, kontrolę rezerwacji, ochronę gospodarzy od szkód majątkowych na kwotę 3 milionów USD, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej gospodarzy na kwotę 1 miliona USD oraz całodobową infolinię bezpieczeństwa. Obejmuje również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej organizatorów atrakcji na kwotę 1 miliona USD.

Chcesz zgłosić roszczenie?

Ochrona od szkód majątkowych obejmuje również sytuacje, gdy gość podczas pobytu na Airbnb uszkodzi Twoje miejsce lub mienie. Otrzymasz zwrot kosztów za określone szkody wyrządzone przez gości w Twoim domu i mieniu, jeśli gość nie zapłaci za nie sam. W niektórych przypadkach ochrona pokrywa również koszty dodatkowych usług sprzątania, takich jak usuwanie plam pozostawionych przez gości (lub zaproszone przez nich osoby), plam zostawionych przez zwierzęta czy usuwanie zapachu dymu, a także dodatkowego sprzątania, gdy jest ono wymagane z powodu dodatkowych niezatwierdzonych gości.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej gospodarzy zapewnia Ci ochronę, w przypadku gdy według przepisów prawa ponosisz odpowiedzialność za uszczerbek na zdrowiu gościa lub zniszczenie albo kradzież jego własności w trakcie pobytu w Twoim domu na Airbnb.

Programy AirCover dla gospodarzy

Ochrona gospodarzy od szkód majątkowych
Poznaj zakres ochrony i dowiedz się, jak poprosić o odszkodowanie.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej gospodarzy
Poznaj szczegóły polisy i dowiedz się, jak poprosić o odszkodowanie, jeśli gość dozna uszczerbku na zdrowiu podczas pobytu.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej organizatorów atrakcji
Poznaj szczegóły polisy i dowiedz się, jak poprosić o odszkodowanie, jeśli gość dozna uszczerbku na zdrowiu podczas atrakcji.

AirCover dla gospodarzy a Twoje osobiste ubezpieczenie

Kiedy przyjmujesz gości na Airbnb lub organizujesz atrakcję, chroni Cię AirCover dla gospodarzy, ale nie zastępuje to osobistego ubezpieczenia. Przepisy prawa mogą też wymagać od Ciebie innego rodzaju ubezpieczenia, którego nie zapewnia AirCover dla gospodarzy. Ponieważ sytuacja każdego gospodarza jest inna, porównaj warunki swojej polisy z zakresem ochrony AirCover dla gospodarzy.

Ochrona gospodarzy od szkód majątkowych, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej gospodarzyubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej organizatorów atrakcji nie obejmują gospodarzy, którzy oferują zakwaterowanie przez Airbnb Travel, LLC, ani gospodarzy pobytów lub atrakcji w Japonii, ponieważ w tym kraju obowiązuje Program Ubezpieczenia Gospodarzy w Japonii oraz Program Ubezpieczenia Atrakcji w Japonii. Gospodarze, którzy oferowali miejsca na pobyt lub atrakcje w Chinach kontynentalnych, objęci są Programem Ochrony Gospodarzy w Chinach. W przypadku gospodarzy, których miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się poza Australią, obowiązują te Warunki ochrony gospodarzy od szkód majątkowych. W przypadku gospodarzy, których miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się w Australii, ochrona gospodarzy od szkód majątkowych podlega Warunkom programu dla użytkowników z Australii. Wszystkie limity ochrony są podawane w USD.

Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej gospodarzy i organizatorów atrakcji są gwarantowane przez ubezpieczycieli zewnętrznych. W Wielkiej Brytanii gwarantem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej gospodarzy i organizatorów atrakcji jest Zurich Insurance Company Ltd., a stroną zawierającą umowę ubezpieczenia (bez żadnych dodatkowych opłat) jest Airbnb UK Services Limited, wyznaczony przedstawiciel firmy Aon UK Limited z uprawnieniami nadanymi przez Financial Conduct Authority (FCA) i podlegający nadzorowi tego urzędu. Numer rejestracyjny firmy Aon w FCA to 310451. Informacje te można sprawdzić w Rejestrze Usług Finansowych na stronie FCA lub telefonicznie pod numerem 0800 111 6768. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej gospodarzy i organizatorów atrakcji w ramach AirCover dla gospodarzy podlega nadzorowi FCA. Pozostałe produkty i usługi Airbnb UK Services Limited nie podlegają przepisom regulacyjnym. FP.AFF.418. LC

W przypadku ofert w stanie Waszyngton zobowiązania umowne Airbnb w ramach programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych są objęte polisą ubezpieczeniową wykupioną przez Airbnb. Ochrona gospodarzy od szkód majątkowych nie jest związana z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej gospodarzy. Ochrona gospodarzy od szkód majątkowych podlega tym warunkom i ograniczeniom. Nie dotyczy to gospodarzy, których miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się w Australii. W ich przypadku ochrona gospodarzy od szkód majątkowych podlega odrębnym warunkom i ograniczeniom.

Czy ten artykuł jest pomocny?

Powiązane artykuły

Uzyskaj pomoc dotyczącą m.in. rezerwacji i konta.
Zaloguj się lub zarejestruj