Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki

  Przedstawiamy AirCover

  Kompleksowa ochrona. Bezpłatnie dla gospodarzy. Tylko na Airbnb.
  Autor: Airbnb, 9 lis 2021
  Obejrzysz w 5 min
  Zaktualizowano 10 lis 2021

  Najważniejsze wskazówki

  • AirCover zapewnia ochronę gospodarzy od szkód majątkowych do 1 miliona USD oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej gospodarzy do 1 miliona USD

  • Ochrona od szkód majątkowych obejmuje ochronę przed utratą dochodów, a także nowości, m.in. ochronę na wypadek kosztów związanych z gruntownym sprzątaniem i ochronę przed uszkodzeniami spowodowanymi przez zwierzęta

  • Ochrona AirCover jest bezpłatna i zawsze dostępna – tylko na Airbnb

  Nasi gospodarze to serce i dusza Airbnb. Najważniejszy dla nas jest Wasz głos i to dzięki Waszym opiniom zaktualizowaliśmy nasze programy ochrony gospodarzy, tworząc AirCover – program bezpłatnej, kompleksowej ochrony dla każdego gospodarza, tylko na Airbnb.

  Słuchaliśmy Was podczas spotkań i warsztatów, w Centrum społeczności i za pośrednictwem Rady Gospodarzy. Mówiliście o tym, że potrzebujecie większej ochrony: „Co jeśli gość palił papierosy w mieszkaniu i potrzebne jest specjalne sprzątanie? Albo pies gościa zrobił sobie przekąskę z kanapy i trzeba to teraz naprawić?”.

  Zgłaszaliście nam też, że proces uzyskiwania odszkodowania nie zawsze jest prosty, a dodatkowo stresuje Was to, że prośbę trzeba przesłać przed przyjazdem kolejnego gościa.

  Dotarły do nas Wasze opinie i dziś przedstawiamy AirCover. Oprócz ubezpieczenia OC na milion dolarów AirCover rozszerza ochronę od szkód majątkowych gospodarzy na kwotę 1 miliona USD o nowości, m.in. ochronę na wypadek kosztów związanych z gruntownym sprzątaniem i ochronę przed uszkodzeniami spowodowanymi przez zwierzęta.

  Ochrona od szkód majątkowych do 1 miliona USD

  Jeśli oferowane przez Ciebie miejsce lub Twoje rzeczy zostały uszkodzone przez gościa podczas pobytu na Airbnb, AirCover zapewnia Ci ochronę od szkód majątkowych do 1 miliona USD. Dzięki zapewnianej przez nas ochronie od dawna nie musisz martwić się o koszty, jeśli gość wylał czerwone wino na Twój dywan, a dziś masz dodatkowo rozszerzoną ochronę np. w sytuacji, gdy kot gościa zniszczył Twoje zasłony.

  W skład rozszerzonej ochrony wchodzi:

  • Ochrona przed uszkodzeniami spowodowanymi przez zwierzęta: śpij spokojnie – zapewniamy odszkodowanie, kiedy nabroją Twoi czworonożni goście.
  • Ochrona na wypadek kosztów związanych z gruntownym sprzątaniem: odzyskasz zwrot kosztów nieoczekiwanego sprzątania, np. kiedy musisz usunąć zapach dymu z papierosów, które palił Twój gość podczas pobytu.
  • Ochrona od utraconego dochodu: AirCover rekompensuje utracone dochody, jeśli anulujesz potwierdzoną rezerwację z powodu szkód wyrządzonych przez poprzedniego gościa.
  • 14 dni na zgłoszenie: jeśli goście spowodują szkody, od chwili ich wymeldowania masz 14 dni na przesłanie prośby o odszkodowanie – nie ma znaczenia, czy nowi goście już się zameldowali.
  • Szybsze odszkodowania: gospodarze szybciej otrzymują wypłaty za szkody wyrządzone przez gości (średnio po 9 dniach).
  • Priorytetowa obsługa Superhostów: masz pierwszeństwo obsługi i szybciej dostajesz odszkodowanie.

  Jeśli chcesz otrzymać odszkodowanie z AirCover, wyślij prośbę w naszym Centrum rozliczeń. Gdy wyślesz prośbę, powiadomimy Twojego gościa o szkodach lub brakujących przedmiotach. Gość ma 72 godziny na zapłacenie kwoty, o którą prosisz. Jeśli odmówi zapłaty całej kwoty lub nie odpowie, możesz poprosić o pomoc obsługę klienta Airbnb.

  Więcej informacji na temat ochrony gospodarzy od szkód majątkowych

  Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej gospodarzy na milion USD

  Ubezpieczenie OC gospodarzy ma zastosowanie, gdy gość podczas pobytu dozna uszczerbku na zdrowiu lub jego mienie zostanie uszkodzone (choć zdarza się to niezwykle rzadko). Polisa obejmuje też osoby, które pomagają Ci przyjmować gości (np. współgospodarze, osoby sprzątające), więc możesz bez obaw udostępniać swój dom na Airbnb.

  Podlegasz ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej gospodarzy, jeśli ustalimy, że ponosisz odpowiedzialność prawną za:

  • obrażenia ciała gościa (lub innych osób);
  • uszkodzenie lub kradzież mienia należącego do gościa (lub innych osób);
  • uszkodzenia spowodowane przez gościa (lub inne osoby) w częściach wspólnych, takich jak hol budynku czy pobliskie obiekty.

  Jeśli chcesz ubiegać się o odszkodowanie, przejdź do naszego formularza ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Informacje zostaną przesłane do współpracującej z nami zewnętrznej firmy ubezpieczeniowej, która przydzieli Twoją sprawę swojemu przedstawicielowi. Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone zgodnie z warunkami polisy ubezpieczeniowej.

  Jeśli jesteś gospodarzem atrakcji, obejmuje Cię nasze ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej organizatorów atrakcji.

  Więcej informacji na temat ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej gospodarzy

  AirCover stworzyliśmy z myślą o Waszych potrzebach, ale to jeszcze nie koniec. Wasze opinie decydują o kierunku naszych działań, więc zachęcamy: przekazujcie nam swoje przemyślenia.

  Ochrona gospodarzy od szkód majątkowych, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej gospodarzy oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej organizatorów atrakcji nie obejmują gospodarzy, którzy oferują zakwaterowanie za pośrednictwem Airbnb Travel, LLC, ani gospodarzy w Chinach kontynentalnych i w Japonii, gdzie obowiązuje Program Ubezpieczenia Gospodarzy w Chinach, Program Uubezpieczenia Gospodarzy w JaponiiProgram Ubezpieczenia Gospodarzy Atrakcji w Japonii. Ochrona gospodarzy od szkód majątkowych nie jest związana z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej gospodarzy.

  Limity ochrony są podawane w USD. Obowiązują też inne warunki i wyłączenia.

  Od momentu opublikowania tego artykułu informacje w nim zawarte mogły się zmienić.

  Najważniejsze wskazówki

  • AirCover zapewnia ochronę gospodarzy od szkód majątkowych do 1 miliona USD oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej gospodarzy do 1 miliona USD

  • Ochrona od szkód majątkowych obejmuje ochronę przed utratą dochodów, a także nowości, m.in. ochronę na wypadek kosztów związanych z gruntownym sprzątaniem i ochronę przed uszkodzeniami spowodowanymi przez zwierzęta

  • Ochrona AirCover jest bezpłatna i zawsze dostępna – tylko na Airbnb

  Airbnb
  9 lis 2021
  Czy udało nam się pomóc?