Przejdź do treści
  Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki
  Aktualności o COVID-19
  Aby znaleźć opcje anulowania i zwrotu, wybierz rezerwację na stronie Podróże. Nasza polityka okoliczności wyjątkowych dotyczy określonych rezerwacji. Aktualizacje udostępniamy 1 i 15 dnia każdego miesiąca.

  Jak mogę dodać dane firmy do planu podróży?

  Możesz dodawać lub usuwać adresy służbowe lub dodatkowe informacje służbowe do swojego planu podróży w dowolnym momencie (przed podróżą, w trakcie podróży lub po niej).

  Jeśli jesteś zweryfikowaną osobą podróżującą służbowo:

  1. Przejdź do sekcji Podróże i kliknij podróż, którą chcesz edytować.
  2. Kliknij Twoja rezerwacja domu (lub małe zdjęcie oferty).
  3. Kliknij pole To podróż służbowa – pojawią się Notatki z podróży służbowej.
  4. W sekcji Notatki z podróży służbowej kliknij Dodaj szczegóły dotyczące rozliczania podróży.
  5. Wpisz adres rozliczeniowy i inne szczegóły podróży służbowej.
  6. Kliknij Zapisz.

  Jeśli nie jesteś zweryfikowaną osobą podróżującą służbowo:

  1. Przejdź do sekcji Podróże i kliknij podróż, którą chcesz edytować.
  2. Kliknij Twoja rezerwacja domu (lub małe zdjęcie oferty).
  3. W sekcji Notatki z podróży służbowej, kliknij Podaj informacje do rozliczenia podróży .
  4. Wpisz adres rozliczeniowy i inne szczegóły podróży służbowej.
  5. Kliknij Zapisz.

  Informacje dodane w notatkach z podróży są potrzebne tylko do dokumentacji i nie pojawią się na rachunku. Jeśli w notatce podasz swoje dane podatnika, nie będą one miały wpływu na podatek VAT pobierany w przypadku Twojej rezerwacji. Faktur VAT nie można zmieniać. Dowiedz się, jaki podatek VAT może obowiązywać w Twoim przypadku.

  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?