Przejdź do treści
  Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki

  Co to jest VAT i jaki ma ze mną związek?

  VAT (ang. Value Added Tax) to podatek od wartości dodanej sprzedanych towarów i usług. Airbnb pobiera VAT od opłat serwisowych od klientów z Albanii, Arabii Saudyjskiej, Białorusi, Chile, Islandii, Kolumbii, Meksyku Norwegii, Rosji, RPA, Serbii, Szwajcarii, Tajwanu, Urugwaju, Bahamów, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i krajów Unii Europejskiej.

  Na Tajwanie i w Meksyku VAT stosuje się do ceny pobytu oraz do wszelkich opłat, np. za sprzątanie, za dodatkowych gości, a także do opłat serwisowych gościa. W Korei Południowej i Meksyku podatek VAT jest stosowany do opłat serwisowych gości i gospodarzy (o ile nie są zwolnieni z opłaty) – dotyczy to zarówno pobytów, jak i atrakcji.

  Airbnb ma również obowiązek pobierania podatku VAT od swoich opłat serwisowych w przypadku wszystkich użytkowników, którzy zawarli umowę z Airbnb China. W Japonii zamiast VAT obowiązuje JCT, japoński podatek konsumpcyjny. Japoński podatek JCT dotyczy i gospodarzy, i gości (w systemie „odwrotnego obciążenia”).

  W Australii, Nowej Zelandii i Singapurze zamiast VAT stosuje się podatek GST. Podatek GST dotyczy i gospodarzy, i gości. W Malezji zamiast podatku GST lub VAT obowiązuje podatek od usług. Malezyjski podatek od usług stosuje się do opłat serwisowych gości i gospodarzy w Malezji.

  Podatek VAT, JCT i GST jest zazwyczaj obliczany zgodnie ze stawkami obowiązującymi w kraju zamieszkania użytkownika lub w miejscu świadczenia usług.

  Goście

  VAT, JCT, GST lub podatek od usług pobierany jest w chwili płatności, a obliczany w oparciu o opłatę serwisową gościa od danej oferty. Jeśli wprowadzisz zmiany w rezerwacji, wysokość podatku VAT, JCT lub GST zmieni się zgodnie z modyfikacjami opłaty serwisowej. Airbnb pobiera podatek JCT od gości mieszkających w Japonii (a następnie deklaruje i odprowadza naliczony JCT). W tym kontekście firma Airbnb (Airbnb Ireland) jest zarejestrowana jako zagraniczna działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o JCT (nr rej. 00046).

  Airbnb pobiera podatek VAT od opłaty serwisowej gościa w przypadku osób mieszkających na Tajwanie. Pobiera także VAT od pełnej ceny pobytu z uwzględnieniem wszelkich ewentualnych opłat, np. za sprzątanie lub za dodatkowych gości – dotyczy to zarówno gości zagranicznych, jak i krajowych, którzy zatrzymują się w oferowanych miejscach w Meksyku i na Tajwanie. Airbnb jest zobowiązane do naliczania podatku VAT od opłaty serwisowej gości w przypadku wszystkich gości, których zarezerwowane miejsce pobytu znajduje się na terenie Korei Południowej.

  Gospodarze

  Podatek VAT, GST lub podatek od usług obliczany jest na podstawie całkowitej opłaty serwisowej gospodarza (o ile nie ma zastosowania zwolnienie) i jest potrącany z Twojej wypłaty. W przypadku zmiany rezerwacji wysokość podatku VAT lub GST zostanie skorygowana zgodnie ze zmianą kwoty opłaty serwisowej.

  Każdy gospodarz mieszkający w Japonii ma obowiązek zgłosić i opłacić podatek JCT, ponieważ zgodnie z ustawą o JCT usługi świadczone przez Airbnb gospodarzom są objęte mechanizmem „odwrotnego obciążenia” (Airbnb nie pobiera ani nie zgłasza / nie opłaca tego podatku JCT). Aby uzyskać więcej informacji o opłacaniu JCT w systemie „odwrotnego obciążenia”, zapoznaj się z objaśnieniami na stronie Japońskiej Agencji Podatkowej.

  Skontaktuj się z lokalnym urzędem skarbowym lub doradcą podatkowym, by uzyskać informacje na temat możliwych konsekwencji podatkowych.

  Powiązane artykuły
  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?