Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki

  Odpowiedzi na pytania gospodarzy na temat COVID-19

  Tu znajdziesz najnowsze informacje z Airbnb na temat szczepionek na COVID-19, anulowania rezerwacji itd.
  Autor: Airbnb, 5 mar 2020
  Przeczytasz w 4 min
  Zaktualizowano 31 maj 2022

  Najważniejsze wskazówki

  • Od gospodarzy nadal wymagamy przestrzegania instrukcji sprzątania w 5 krokach
  • Regulamin domu może wymagać od gości zaszczepienia się lub przetestowania pod kątem COVID-19, jeśli jest to prawnie dozwolone

  • Gospodarze i goście powinni przestrzegać lokalnych wytycznych dotyczących zachowania dystansu i noszenia maseczek

  Od kiedy w marcu 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię COVID-19, nasza społeczność musiała zmagać się z niespotykanymi wcześniej trudnościami w niepewnych czasach. Chcemy nadal zapewniać wszystkim gospodarzom odpowiedzi na najczęstsze pytania na temat szczepień, odmian COVID-19 czy sprzątania.

  Jakich wskazówek możecie udzielić gospodarzom, którzy mają wątpliwości związane z COVID-19, na przykład z nowymi wariantami?
  Przez całą pandemię COVID-19 konsultujemy się z najlepszymi ekspertami w dziedzinie ochrony zdrowia, by móc lepiej reagować na wszelkie zdarzenia.

  „Widzimy, że na całym świecie pojawiają się nowe warianty, dlatego nadal ściśle współpracujemy z Airbnb, aby w razie potrzeby monitorować i aktualizować nasze zalecenia dla społeczności” – mówi dr Megan Coffee, doradczyni medyczna Airbnb, specjalistka chorób zakaźnych, epidemiolożka i naukowczyni.

  „Airbnb nadal wymaga od wszystkich gospodarzy, by postępowali zgodnie z instrukcjami sprzątania w 5 krokach. Zachęcamy też gospodarzy i gości, by przestrzegali wszystkich lokalnych wymagań dotyczących podróży i ochrony zdrowia” – dodaje Megan.

  Aby goście mogli być na bieżąco ze zmieniającymi się wytycznymi dotyczącymi COVID-19, nawiązaliśmy też współpracę z firmą Sherpa. Oferuje ona internetowe narzędzie, w którym w czasie rzeczywistym można sprawdzać wszystkie zasady obowiązujące podróżnych we wszystkich krajach i regionach na świecie. Dzięki Sherpie goście i gospodarze mogą uzyskać informacje na temat wymagań dotyczących testów, kwarantanny i innych ograniczeń.

  Co zrobić, jeśli nie mogę przyjmować gości ze względu na ograniczenia związane z COVID-19 w mojej okolicy?
  Dzięki Sherpie możesz uzyskać informacje na temat wymagań dotyczących testów, kwarantanny i innych ograniczeń w pobliżu. Jeśli spodziewasz się, że konieczne może być anulowanie nadchodzącej rezerwacji z powodu ograniczeń nałożonych przez władze, zalecamy jak najszybszy kontakt z gośćmi i poinformowanie ich, że może to mieć wpływ na ich podróż.

  Doświadczeni gospodarze sugerują gościom ponowną rezerwację na późniejszy termin. Czasami nawet oferują dodatkowe dni pobytu lub inne zniżki, aby bardziej zachęcić gości do zmiany terminu.

  Jeśli musisz anulować rezerwację z powodu nałożonego przez władze ograniczenia dotyczącego podróży lub przyjmowania gości, skontaktuj się jak najszybciej z naszym zespołem obsługi społeczności, aby Ci pomógł i przyjrzał się Twojej sytuacji. Jeśli anulujesz rezerwację, nie otrzymasz wypłaty, ale możesz kwalifikować się do zwolnienia z dodatkowych konsekwencji, np. takich, które wpływają na status Superhost.

  Czy mogę wymagać od gości zaszczepienia się na COVID-19 lub wykonania testów pod kątem tej choroby?
  O ile nie zabraniają tego lokalne przepisy, każdy gospodarz może mieć własny regulamin domu, w którym określi, czy goście muszą być zaszczepieni lub przetestowani na COVID-19.

  Jeśli chcesz wymagać od gości, by byli zaszczepieni lub wykonali testy na COVID-19, pamiętaj, żeby umieścić wyraźną informację o tym w opisie oferty i regulaminie domu. Dzięki temu goście nie będą tym zaskoczeni.

  Jakie są najnowsze wytyczne dotyczące sprzątania, zachowania dystansu i noszenia maseczek?
  Nieustannie wspieramy nasze społeczności, aby dbać o bezpieczeństwo i zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19, dlatego gospodarze mają obowiązek przestrzegać instrukcji dokładniejszego sprzątania w 5 krokach po każdym pobycie gości. Szczegółowe instrukcje i listy kontrolne znajdziesz w naszym podręczniku sprzątania, który został przygotowany we współpracy z ekspertami z dziedziny ochrony zdrowia.

  Na Airbnb są dostępne oferty z całego świata. Walka z COVID-19 w różnych regionach może być na innym etapie, dlatego prosimy wszystkich gospodarzy i gości o przestrzeganie lokalnych przepisów i wytycznych dotyczących noszenia maseczek i zachowania dystansu. Tam, gdzie wymagają tego prawo i inne zalecenia lokalnych władz, gospodarze oraz goście muszą wyrazić zgodę na zakrywanie twarzy i zachowanie 2-metrowego odstępu podczas bezpośredniego kontaktu z innymi osobami.

  Dowiedz się więcej o naszych zasadach bezpieczeństwa związanych z COVID-19

  Czym jest polityka okoliczności wyjątkowych i czy nadal obejmuje anulowania związane z COVID-19?
  Polityka okoliczności wyjątkowych obowiązuje, gdy nieprzewidziane zdarzenia, takie jak klęski żywiołowe lub sytuacje nadzwyczajne związane ze zdrowiem publicznym, uniemożliwiają zrealizowanie rezerwacji lub sprawiają, że jej realizacja byłaby niezgodna z przepisami prawa. Gospodarze i goście, którzy znaleźli się w sytuacji objętej tą polityką, mogą mieć prawo do anulowania swojej rezerwacji bez ponoszenia kary.

  Polityka okoliczności wyjątkowych powstała, aby ułatwić anulowanie rezerwacji w sytuacjach, których nie da się przewidzieć, ale COVID-19 stał się już integralną częścią naszej rzeczywistości. W przypadku rezerwacji dokonanych 31 maja 2022 roku lub później okoliczności związane z COVID-19 nie będą już objęte tą polityką. Oznacza to, że goście nie będą już mogli otrzymać pełnego zwrotu, jeśli anulują rezerwację z powodu COVID-19, chyba że umożliwiają to Twoje zasady anulowania.

  W przypadku rezerwacji dokonanych przed 31 maja 2022 roku oraz rezerwacji krajowych w Korei Południowej i Chinach kontynentalnych niektóre sytuacje związane z COVID-19 nadal będą należeć do okoliczności wyjątkowych.

  Dowiedz się więcej o usunięciu COVID-19 z polityki okoliczności wyjątkowych

  Co się dzieje, gdy mój gość lub ja zarazimy się COVID-19?
  Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni gospodarz lub gość uzyskał dodatni wynik testu na obecność COVID-19, był narażony na kontakt z tą chorobą lub doświadcza jej objawów, to zgodnie z zasadami Airbnb goście nie powinni się meldować, a gospodarze nie powinni pojawiać się w wynajętym obiekcie ani wchodzić w osobiste interakcje z gośćmi.

  Jeśli gość zachoruje na COVID-19 i chce anulować rezerwację, zasady anulowania określone przez gospodarza będą obowiązywały w przypadku rezerwacji dokonanych 31 maja 2022 roku lub później.* Jeśli koronawirusem zarazisz się Ty lub Twój gość już po zameldowaniu, skontaktuj się z Airbnb, abyśmy mogli Ci pomóc.

  Czy anulowanie rezerwacji, gdy zachoruję na COVID-19, będzie miało wpływ na mój status Superhost?
  Jeśli musisz anulować rezerwację z powodu choroby, jak najszybciej skontaktuj się z naszym zespołem obsługi społeczności, aby Ci pomógł i przyjrzał się Twojej sytuacji. Jeśli anulujesz rezerwację, nie otrzymasz wypłaty, ale możesz kwalifikować się do zwolnienia z dodatkowych konsekwencji, np. takich, które wpływają na status Superhost.

  Co jeszcze muszę wiedzieć o utrzymaniu statusu Superhost w czasie pandemii COVID-19?
  Kiedy w 2020 roku zaczęła się pandemia COVID-19, tymczasowo zrezygnowaliśmy z niektórych kryteriów oceny dotychczasowych Superhostów. Teraz wróciliśmy do naszych standardowych wymagań wobec Superhostów, co oznacza, że gospodarze muszą spełnić wszystkie 4 kryteria, aby zdobyć lub utrzymać status Superhost.

  Dowiedz się więcej o zmianach w ocenie Superhostów

  Mam jeszcze pytania. Z kim mogę się skontaktować?
  Więcej informacji znajdziesz w naszych materiałach dotyczących bezpieczeństwa związanego z COVID-19 i w Centrum pomocy. Jeśli masz pilne pytanie, skontaktuj się z zespołem obsługi społeczności.

  W przypadku rezerwacji dokonanych przed 31 maja 2022 roku oraz rezerwacji krajowych w Korei Południowej i Chinach kontynentalnych niektóre sytuacje związane z COVID-19 będą nadal objęte polityką okoliczności wyjątkowych.

  Od momentu opublikowania tego artykułu informacje w nim zawarte mogły się zmienić.

  Najważniejsze wskazówki

  • Od gospodarzy nadal wymagamy przestrzegania instrukcji sprzątania w 5 krokach
  • Regulamin domu może wymagać od gości zaszczepienia się lub przetestowania pod kątem COVID-19, jeśli jest to prawnie dozwolone

  • Gospodarze i goście powinni przestrzegać lokalnych wytycznych dotyczących zachowania dystansu i noszenia maseczek

  Airbnb
  5 mar 2020
  Czy udało nam się pomóc?