Sugestie pojawią się po wpisaniu danych wyszukiwania. Do przeglądania użyj strzałek w górę i w dół. Naciśnij Enter, aby wybrać. Jeśli wybierasz frazę, zostanie ona przesłana do wyszukiwania. Jeśli sugestia jest linkiem, przeglądarka przejdzie do tej strony.
Zasady dla społeczności

Zasady dotyczące organizowania imprez i wydarzeń

Uwaga: 20 sierpnia 2020 roku Airbnb wprowadziło globalny zakaz organizowania imprez i wydarzeń w obiektach wynajmowanych na Airbnb, w tym ograniczenie liczby gości do 16, zgodnie z naszymi zasadami dotyczącymi społeczności. Zakaz ten dotyczy wszystkich przyszłych rezerwacji na Airbnb i obowiązuje do odwołania.

Zgodnie ze standardami społeczności członkowie społeczności Airbnb nie mogą zakłócać spokoju sąsiadów. Gospodarze i goście mogą spełnić te wymagania, stosując się do oczekiwań dotyczących organizowania spotkań w oferowanych miejscach. Uważamy, że większość gości respektuje standardy, ale przygotowaliśmy nasze zasady dotyczące imprez i wydarzeń, aby wyraźnie wskazać, czego oczekujemy od wszystkich członków naszej społeczności. Zasady te zabraniają do odwołania:

  • spotkań obejmujących więcej niż 16 osób;
  • wszelkich imprez i wydarzeń zakłócających spokój.

Goście, w sprawie których otrzymamy zgłoszenia o organizacji imprezy zakłócającej spokój lub naruszeniu zasad dotyczących spotkań obejmujących więcej niż 16 osób, mogą zostać zawieszeni lub usunięci z platformy Airbnb. W niektórych przypadkach recenzje gości pozostawione po takich imprezach mogą zostać usunięte. Możemy również usunąć oferty, jeśli ustalimy, że gospodarz wyraził zgodę na imprezę, która narusza te zasady. Jeśli otrzymamy zgłoszenie, że oferta zakłóca spokój sąsiadów, możemy poprosić gospodarza o zaktualizowanie regulaminu lub zawiesić tę ofertę.

Poza wprowadzeniem ściślejszych zasad ulepszamy technologie wczesnego wykrywania ryzyka, aby zapobiec organizowaniu zakłócających spokój imprez, zanim w ogóle do nich dojdzie.

Duże spotkania

Wszystkie spotkania, w których bierze udział więcej niż 16 osób – w tym osób wynajmujących miejsce na jedną noc i ich gości – są niedozwolone do odwołania niezależnie od tego, czy gospodarz pozwala na ich organizowanie.

Imprezy i wydarzenia

Organizowanie zakłócających spokój imprez i wydarzeń, niezależnie od liczby osób biorących w nich udział, jest zakazane do odwołania. Konta gości, którzy organizują takie imprezy, mogą zostać usunięte, a gospodarze, którzy naruszą tę zasadę i pozwolą gościom organizować imprezy, mogą ponieść konsekwencje, łącznie z usunięciem oferty.

Zgłaszanie zakłócenia spokoju

Jeśli lokatorzy obiektu, który jest wynajmowany za pośrednictwem naszej strony, zachowują się bardzo głośno, organizują zakłócające spokój imprezy, spotykają się w gronie liczącym więcej niż 16 osób lub zachowują się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu, członkowie lokalnej społeczności mogą to zgłosić na stronie wsparcia dla sąsiadów, na której znajdą link do lokalnych numerów alarmowych. Członkowie społeczności będą mieli też dostęp do numeru telefonu zespołu wsparcia dla sąsiadów, który pozwoli im zgłosić trwającą imprezę. Po otrzymaniu zgłoszenia problemu Airbnb wyśle e-maila z potwierdzeniem i z dalszymi instrukcjami.

Działania w związku z organizowaniem imprez bez zgody gospodarza

Zmniejszenie liczby imprez organizowanych na Airbnb bez zgody gospodarza od dawna jest dla nas ważne. Podejmujemy różne działania, aby nasi goście podróżowali bezpiecznie i w sposób odpowiedzialny. W ramach globalnego zakazu organizowania imprez możemy zablokować niektóre rezerwacje, które uznamy za obarczone wyższym ryzykiem pojawienia się imprezy wbrew zasadom.

Wskazówki dotyczące treści oferty

Zgodnie z tymi zasadami gospodarze nie powinni zamieszczać informacji, że oferowane przez nich miejsce jest odpowiednie na imprezy lub wydarzenia, co mogłoby zachęcić potencjalnych gości do ich organizacji. Gospodarze nie powinni również oferować swoich miejsc jako odpowiednich dla większych grup (powyżej 16 osób).

Oferty naruszające te zasady swoją nazwą, opisem, regulaminem domu, zdjęciami itp. mogą zostać zawieszone do czasu usunięcia niedozwolonych treści. Jeżeli otrzymamy skargi dotyczące naruszenia tych zasad, możemy również zawiesić ofertę na maksymalnie 30 dni i poprosić gospodarza o zaktualizowanie jej opisu poprzez zamieszczenie informacji wyraźnie zakazującej organizowania imprez i wydarzeń.

W rzadkich przypadkach, gdyby okazało się, że oferta dotyczy miejsca przeznaczonego wyłącznie do organizacji imprez lub wydarzeń lub powoduje poważną uciążliwość w okolicy, zostanie ona trwale usunięta z Airbnb.

Zasady dotyczące różnych rodzajów nieruchomości

Ustawienia dla gospodarzy tradycyjnych miejsc na pobyt

Zakładamy, że gospodarze tradycyjnych miejsc pobytu (takich jak hotele butikowe) określą własne zasady dotyczące wydarzeń. Gospodarze takich miejsc mogą we własnym zakresie wyrazić zgodę na odpowiednie wydarzenia. Jeśli otrzymamy skargi na temat tych oferowanych miejsc i wydarzeń lub gdy wydarzenia te będą nieodpowiednie, skontaktujemy się z danym obiektem.

Czy ten artykuł jest pomocny?

Powiązane artykuły

Uzyskaj pomoc dotyczącą m.in. rezerwacji i konta.
Zaloguj się lub zarejestruj