Przejdź do treści
  Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki
  Odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące nowych instrukcji sprzątania

  Odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące nowych instrukcji sprzątania

  Co musisz wiedzieć na temat wytycznych dotyczących sprzątania opracowanych przez ekspertów.
  Autor: Airbnb, 24 kwi 2020
  Przeczytasz w 5 min
  Zaktualizowano 9 lip 2020

  Najważniejsze wskazówki

  • Instrukcje dokładniejszego sprzątania opracowane we współpracy ze specjalistami są już dostępne

  • Oferty gospodarzy, którzy zobowiążą się do przestrzegania nowych wytycznych, zostaną wyróżnione

  • Gospodarzom, którzy nie mogą zobowiązać się do przestrzegania instrukcji, oferujemy opcjonalną 72-godzinną przerwę pomiędzy pobytami

  Gościom wyjątkowo zależy teraz na czystości miejsc pobytu. Chcą wiedzieć, jakich środków czystości używasz i czy sprzątasz dokładniej niż zazwyczaj. I nie tylko ich to interesuje. Urzędnicy państwowi i osoby decyzyjne po raz pierwszy w historii zajęły się kwestią sprzątania na taką skalę, chcąc chronić swoje społeczności w chwili, gdy ludzie znów zaczną podróżować.

  Nic dziwnego, że tak wielu z Was prosi o więcej wskazówek na temat sprzątania i dezynfekcji oferowanych miejsc. Była to jedna z najczęstszych próśb pojawiających się podczas naszych ostatnich spotkań z gospodarzami z całego świata, a wskazówki dotyczące sprzątania są nadal popularnym tematem dyskusji w Centrum społeczności i w Centrum wiedzy.

  Z przyjemnością informujemy, że w przyszłym miesiącu udostępnimy nowe instrukcje dokładniejszego sprzątania, które pomogą gospodarzom skuteczniej dbać o czystość oferowanych miejsc nie tylko w okresie pandemii COVID-19. Opracowaliśmy te instrukcje, korzystając z pomocy doktora Viveka Murthy’ego, byłego naczelnego lekarza USA, oraz organizacji, które wyznaczają standardy czystości w branży hotelarskiej i medycznej. Instrukcje będą też opierać się na zaleceniach amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC).

  Poniżej staramy się odpowiedzieć na pytania dotyczące nowego programu.

  Co oznacza dla gospodarzy instrukcja dokładniejszego sprzątania?
  Gospodarze będą mieli dostęp do nowych wytycznych sprzątania krok po kroku, które obejmą m.in. zalecane środki czystości, techniki dezynfekcji i instrukcje dotyczące poszczególnych pomieszczeń. Gospodarze mogą się zobowiązać do sprzątania zgodnie z instrukcjami i poinformować gości, że przestrzegają nowych wytycznych. Mamy nadzieję, że sprzątanie będzie teraz łatwiejsze i że dzięki niemu będziesz chronić siebie i swoich gości.

  Kiedy instrukcje będą dostępne w moim regionie?
  Na początku czerwca udostępniliśmy instrukcje sprzątania gospodarzom w USA, a zaraz potem zaczęliśmy uruchamiać je w innych krajach i regionach. Zależy nam, żeby te materiały były przydatne dla gospodarzy na całym świecie, dlatego postaramy się dostosować niektóre wytyczne i zalecenia do specyfiki poszczególnych regionów. Zajmie to trochę czasu, ale mamy nadzieję, że w nadchodzących tygodniach instrukcje będą dostępne w większości miejsc.

  Gdzie znajdę nowe informacje?
  Kiedy instrukcje będą dostępne w Twoim regionie, możliwe będzie pobranie podręcznika sprzątania Airbnb. Wszystko na temat instrukcji sprzątania – w tym omówienie procesu sprzątania w 5 krokach, listę środków czystości, w które trzeba się zaopatrzyć, oraz skrócony przewodnik – można będzie znaleźć również w Centrum wiedzy: Airbnb.pl/cleaningresources.

  W jaki sposób Airbnb pomoże mi poznać nowe wytyczne dotyczące sprzątania?
  Wiemy, że podręcznik zawiera wiele informacji, więc w ramach adaptacji przygotowaliśmy dla gospodarzy krótkie omówienie każdego kroku. Prosimy wszystkich gospodarzy o przeczytanie podsumowania i wykonanie krótkiego quizu sprawdzającego, czy rozumieją wytyczne. Nie ma problemu, jeśli nadal się uczysz – w trakcie możesz posiłkować się podręcznikiem.

  Mam już za sobą udział w quizie. Co dalej?
  Gospodarze, którzy wzięli udział w quizie, a ich oferty kwalifikują się do programu, mogą zobowiązać się do przestrzegania instrukcji. Dzięki temu Twoja oferta zyska specjalne wyróżnienie, aby goście wiedzieli, że zgadzasz się przestrzegać bardziej restrykcyjnych standardów sprzątania.

  Skąd goście będą wiedzieli, że przestrzegam instrukcji sprzątania?
  Oferty gospodarzy, którzy zobowiążą się do stosowania nowych instrukcji, zostaną w specjalny sposób wyróżnione, aby goście wiedzieli, że sprzątanie i dezynfekcja takich miejsc pobytu odbywa się według specjalnych wytycznych. Jest kilka rzeczy, które musisz wiedzieć o wyróżnieniu oferty:

  • Gospodarze, którzy chcą otrzymać wyróżnienie, będą musieli wypełnić quiz oraz zobowiązać się do sprzątania oferty zgodnie z instrukcjami.
  • Prywatne i współdzielone pokoje nie kwalifikują się do wyróżnienia – pracujemy nad sposobami wyróżnienia gospodarzy takich ofert, którzy zobowiązali się do przestrzegania bardziej rygorystycznych standardów sprzątania – wkrótce pojawi się więcej informacji na ten temat.
  • Gospodarze ofert, których czystość została oceniona poniżej 4 gwiazdek, mogą zobowiązać się do przestrzegania instrukcji, ale nie otrzymają wyróżnienia swojej oferty, dopóki nie poprawią jakości sprzątania (co oznacza otrzymanie przynajmniej trzech nowych recenzji z 5 gwiazdkami za czystość).
  • Gdy zobowiążesz się do przestrzegania instrukcji, wyróżnienie powinno pojawić się na stronie Twojej oferty w ciągu kilku dni.

  Jak Airbnb sprawdzi, czy gospodarze przestrzegają instrukcji sprzątania?
  Gospodarze, którzy chcą wziąć udział w programie, będą musieli zadeklarować, że zastosują się do szczegółowych instrukcji sprzątania. Nasz system recenzji oferuje dodatkowe opcje – goście mogą opisać w recenzji swoje spostrzeżenia, jeśli gospodarz nie stosuje się do zaleceń.

  Co się stanie, jeśli gość zgłosi gospodarza, który zobowiązał się do przestrzegania instrukcji sprzątania, ale nie stosuje się do standardów?
  Wychodzimy z założenia, że większość problemów można rozwiązać dzięki przekazywaniu gospodarzom wiedzy i wspieraniu ich. Gospodarze, którzy wielokrotnie lub poważnie naruszają standardy sprzątania, mogą jednak stracić wyróżnienie oferty i ponieść dodatkowe konsekwencje.

  Jeśli zobowiążę się do przestrzegania instrukcji, sprzątanie będzie bardziej kosztowne. Skąd mam wziąć na to pieniądze?
  Jako gospodarz możesz do swojej oferty dodać opłatę za sprzątanie, której wysokość zależy wyłącznie od Ciebie. Dodanie opłaty za sprzątanie – lub zmiana jej wysokości – pomoże zrekompensować wszelkie dodatkowe koszty związane ze stosowaniem się do instrukcji.

  Korzystam z usług profesjonalnego zespołu sprzątającego. Czy wciąż się kwalifikuję?
  Tak, pod warunkiem, że przekażesz materiały tym osobom, a one zgodzą się przestrzegać naszych standardów. W imieniu tych osób musisz wyrazić zgodę na każde działanie i wziąć na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie przez nie instrukcji.

  Nie wiem, czy uda mi się zastosować do instrukcji sprzątania. Co innego mogę zrobić, żeby goście bez obaw korzystali z mojego domu?
  Zachęcamy gospodarzy do przestrzegania nowych standardów, ale też rozumiemy, że nie wszyscy mogą zastosować się do wszystkich etapów instrukcji – np. z braku koniecznych środków czystości, do których dostęp bywa utrudniony.

  Dlatego proponujemy gospodarzom inną opcję. Stworzyliśmy nowe narzędzie, które ułatwi Ci zachowanie odstępu czasowego pomiędzy pobytami. Zastosuj je, a my automatycznie utworzymy 72-godzinną przerwę po każdym pobycie. Ta przerwa – wprowadzona na podstawie wskazówek ekspertów – ma zmniejszyć ryzyko potencjalnej ekspozycji na koronawirusa, który przez określony czas może utrzymywać się w powietrzu lub na powierzchniach. Podobnie jak w przypadku instrukcji sprzątania, goście będą mogli łatwo rozpoznać gospodarzy stosujących przerwę między rezerwacjami. Gospodarze, którzy wybiorą opcję 72-godzinnej przerwy między rezerwacjami, również muszą zadbać o dokładne sprzątanie oferowanego miejsca między kolejnymi pobytami.

  Chcę zastosować 72-godzinną przerwę między rezerwacjami, ale mam już rezerwacje pobytów z krótszym odstępem czasowym. Co się z nimi stanie?
  Nie chcemy, aby program wpłynął na Twoje istniejące rezerwacje, więc jeśli masz nadchodzące pobyty, pomiędzy którymi jest mniej niż 72 godziny przerwy, musisz poczekać do ich zakończenia i dopiero skorzystać z tej opcji. Tymczasem możesz nadal postępować zgodnie z nowymi wytycznymi dotyczącymi sprzątania i powiadamiać gości o dodatkowych czynnościach, które wykonujesz.

  Czy przerwa między rezerwacjami jest wymagana, jeśli stosuję się do instrukcji dokładniejszego sprzątania?
  Pamiętaj, że zobowiązując się do przestrzegania instrukcji, wyrażasz zgodę na przestrzeganie lokalnych przepisów. Dotyczy to również przestrzegania wszelkich dodatkowych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa lub sprzątania przygotowanych przez odpowiednie organy władzy – np. jak długo czekać, zanim będzie można wejść do oferowanego miejsca. Podręcznik sprzątania powinien zawierać wytyczne dotyczące czasu oczekiwania na wejście do oferowanego miejsca po każdym pobycie, które obowiązują w Twoim regionie.

  Co zrobić, gdy gospodarz publikuje swoją ofertę na innej platformie? W jaki sposób upewnicie się, że będzie przestrzegać przerw między rezerwacjami?

  Airbnb opiera się na zaufaniu i oczekujemy, że gospodarze, którzy wyrażą zgodę na udział w programie, zastosują się do swoich oświadczeń i zobowiązań.Pracujemy nad aktualizacją naszych zasad i standardów ich egzekwowania. Myślimy nawet o wprowadzeniu systemu monitorowania domów należących do tego programu, a oferowanych na różnych stronach.

  Dlaczego gospodarze oferujący współdzielone i prywatne pokoje nie mogą wziąć udziału w programie?
  Nowy program sprzątania obejmuje m.in. ograniczanie bezpośrednich kontaktów. Ponieważ jest to trudne do zrealizowania przy dzieleniu jednej przestrzeni, gospodarze tych ofert nie mogą otrzymać wyróżnienia ani dołączyć do programu oferowania przerwy między rezerwacjami. Gospodarze prywatnych pokoi mają dostęp do instrukcji sprzątania i mogą stosować niektóre zalecenia. Pracujemy nad tym, jak wyróżnić gospodarzy prywatnych i współdzielonych pokoi, którzy zobowiązali się do przestrzegania standardów dokładniejszego sprzątania.

  Gdzie mogę znaleźć najbardziej aktualne informacje o lokalnych przepisach i wytycznych?
  Sytuacja stale się zmienia, a niektóre zalecenia (np. jak długo czekać, zanim będzie można wejść do oferowanego miejsca) mogą się różnić w zależności od lokalizacji Twojej oferty. Dodaj do zakładek ten artykuł w Centrum pomocy, aby uzyskać aktualne informacje na temat wytycznych z Twojego regionu dotyczących sprzątania.

  Mamy nadzieję, że te materiały przydadzą Ci się do zweryfikowania Twojego sposobu sprzątania. Dziękujemy, że należysz do społeczności Airbnb.

  Od momentu opublikowania tego artykułu informacje w nim zawarte mogły się zmienić.

  Najważniejsze wskazówki

  • Instrukcje dokładniejszego sprzątania opracowane we współpracy ze specjalistami są już dostępne

  • Oferty gospodarzy, którzy zobowiążą się do przestrzegania nowych wytycznych, zostaną wyróżnione

  • Gospodarzom, którzy nie mogą zobowiązać się do przestrzegania instrukcji, oferujemy opcjonalną 72-godzinną przerwę pomiędzy pobytami

  Airbnb
  24 kwi 2020
  Czy udało nam się pomóc?