Sugestie pojawią się po wpisaniu danych wyszukiwania. Do przeglądania użyj strzałek w górę i w dół. Naciśnij Enter, aby wybrać. Jeśli wybierasz frazę, zostanie ona przesłana do wyszukiwania. Jeśli sugestia jest linkiem, przeglądarka przejdzie do tej strony.
Zasady dla społeczności

Polityka antydyskryminacyjna

Ostatnia aktualizacja: 25 stycznia 2024

Airbnb jest w swojej istocie otwartą społecznością łączącą świat za pośrednictwem platformy dla wspólnych doświadczeń, które zbliżają ludzi z różnych części globu. Nasza społeczność obejmuje miliony osób z właściwie każdego kraju na świecie. Jest to społeczność niezwykle różnorodna, skupiająca osoby z różnych kultur, o odmiennych wzorcach i wyznające różne wartości.

Społeczność Airbnb dąży do stworzenia świata, w którym wszyscy – niezależnie od tego, skąd są i jak daleko jest ich dom – będą czuli się mile widziani i szanowani. Cel ten można osiągnąć, kierując się dwoma podstawowymi zasadami, które obowiązują zarówno gospodarzy, jak i gości Airbnb, a mianowicie zasadami integracji i szacunku. Pozwala to każdemu członkowi społeczności czuć się mile widzianym na platformie Airbnb bez względu na to, kim jest, skąd pochodzi, jaką wiarę wyznaje i kogo darzy uczuciem. Airbnb uznaje, że niektóre systemy prawne dopuszczają lub wymagają rozróżnienia osób ze względu na ich pochodzenie, płeć, stan cywilny czy orientację seksualną. Airbnb nie oczekuje od gospodarzy łamania lokalnego prawa ani podejmowania działań, które mogą spowodować pociągnięcie ich do odpowiedzialności prawnej. Airbnb zapewni dodatkowe wskazówki i dostosuje swoją politykę antydyskryminacyjną, tak aby odzwierciedlała uprawnienia i wymagania danego systemu prawnego.

Zdajemy sobie sprawę, że jedna firma nie jest w stanie zjednoczyć wszystkich ludzi, ale uważamy, że społeczność Airbnb może skutecznie szerzyć idee międzykulturowej empatii i wzajemnego zrozumienia. Będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, aby wyeliminować wszelkie formy bezprawnej stronniczości, dyskryminacji i nietolerancji na naszej platformie. Wśród naszej społeczności Airbnb, czyli gospodarzy, gości oraz osób rozważających skorzystanie z platformy, pragniemy wspierać kulturę opartą na wartościach wykraczających poza stosowanie się do przepisów. Aby to osiągnąć, my wszyscy: pracownicy, gospodarze i goście Airbnb zobowiązujemy się do przestrzegania i zapoznania z poniższymi zasadami, aby pomóc naszej społeczności w wypełnianiu misji integracji wszystkich w każdym miejscu w atmosferze serdeczności i otwartości.

 • Integracja – przyjmujemy osoby z każdego środowiska ze szczerą gościnnością i otwartością. Dołączenie do Airbnb jako gospodarz lub gość oznacza wstąpienie do społeczności integracyjnej. Stronniczość, uprzedzenia, rasizm i nienawiść nie mają racji bytu na naszej platformie ani w naszej społeczności. Choć gospodarze zobowiązani są przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, które zabraniają dyskryminacji ze względu na rasę, religię, pochodzenie oraz inne cechy wymienione poniżej, to my pragniemy pójść o krok dalej i zobowiązujemy się działać w zakresie znacznie szerszym niż spełnianie minimalnych wymogów określonych przez prawo.
 • Szacunek – we wzajemnych kontaktach i podczas spotkań odnosimy się do siebie z szacunkiem. W Airbnb rozumiemy, że na świecie lokalne przepisy prawa i normy kulturowe różnią się od siebie, dlatego oczekujemy, że zarówno gospodarze, jak i goście będą przestrzegać lokalnych przepisów i odnosić się do siebie ze wzajemnym szacunkiem, nawet w przypadku odmiennych poglądów czy wartości wynikających z różnych norm wychowania. Członkowie Airbnb wnoszą do naszej społeczności niezwykłą różnorodność doświadczeń, przekonań i zwyczajów. Łącząc osoby o różnym pochodzeniu, Airbnb sprzyja lepszemu zrozumieniu i docenieniu cech wspólnych dla wszystkich ludzi i walczy z uprzedzeniami zakorzenionymi przez błędne wyobrażenia, dezinformację lub nieporozumienia.

Szczegółowe wytyczne dla gospodarzy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Kanadzie

Przed rozpoczęciem przyjmowania gości trzeba zapoznać się z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa federalnego, stanowego i lokalnego, które dotyczą zakwaterowania i wynajmu miejsc noclegowych u osób prywatnych, jak i w obiektach dostępnych publicznie. Niektóre prawodawstwa mogą nakładać dodatkowe wymogi, które rozszerzają lub ograniczają ochronę praw obywatelskich członków naszej społecznosci. Od gospodarzy wymaga się spełnienia tych dodatkowych wymogów prawnych. Gospodarze powinni skontaktować się z działem obsługi klienta Airbnb, jeżeli będą mieli wątpliwości dotyczące obowiązków nakładanych na nich przez niniejszą Politykę antydyskryminacyjną Airbnb. W niedalekiej przyszłości Airbnb opublikuje dalsze wskazówki dotyczące polityki antydyskryminacyjnej dla systemów prawnych spoza USA. Zgodnie z tymi zasadami nasi gospodarze w USA, UE i Kanadzie będą przestrzegać następujących reguł przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu potencjalnych gości:

Rasa, kolor skóry, pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie, orientacja seksualna, tożsamość płciowa oraz stan cywilny

 • Gospodarze Airbnb nie mogą:
  • odmówić pobytu gościom ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie, orientację seksualną, tożsamość płciową czy stan cywilny;
  • narzucać innych warunków wynajmu ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie, orientację seksualną, tożsamość płciową czy stan cywilny;
  • zamieszczać ofert ani składać jakichkolwiek oświadczeń mających na celu zniechęcenie kogokolwiek lub wskazujących na preferencje dotyczące gości ze względu na ich rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie, orientację seksualną, tożsamość płciową czy stan cywilny.

Tożsamość płciowa

Airbnb nie przypisuje tożsamości płciowej swoim użytkownikom. Uważamy, że tożsamość płciowa osób jest taka jak wskazana przez nich w profilu użytkownika, i oczekujemy tego samego od całej społeczności Airbnb. Dotyczy to również poszanowania zaimków (on/jego, ona/jej, oni/ich itp.), z którymi identyfikują się użytkownicy społeczności.

 • Gospodarze Airbnb nie mogą:
  • odrzucać rezerwacji gościa ze względu na płeć, chyba że gospodarz dzieli z gościem przestrzeń mieszkalną (np. łazienkę, kuchnię lub przestrzeń wspólną);
  • narzucać innych warunków wynajmu ze względu na płeć, chyba że gospodarz dzieli z gościem przestrzeń mieszkalną;
  • zamieszczać ofert ani składać jakichkolwiek oświadczeń mających na celu zniechęcenie kogokolwiek lub wskazujących na preferencje dotyczące gości ze względu na ich płeć, chyba że gospodarz dzieli z gościem przestrzeń mieszkalną.
 • Gospodarze Airbnb mogą:
  • udostępnić miejsce gościowi o tej samej płci co gospodarz, jeżeli gospodarz dzieli z gościem przestrzeń mieszkalną.

Wiek i sytuacja rodzinna

 • Gospodarze Airbnb nie mogą:
  • narzucać innych warunków wynajmu ani odrzucać rezerwacji ze względu na wiek lub sytuację rodzinną gościa, gdy jest to niedozwolone przez prawo.
 • Gospodarze Airbnb mogą:
  • przekazywać prawdziwe informacje na temat dostępności (lub braku) udogodnień w ofercie, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lub użyteczność dla gości w pewnym wieku lub rodzin z dziećmi;
  • powiadamiać w ofercie o zakazach, regulaminach lub przepisach obowiązujących w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej (np. w domu seniora), które wykluczają możliwość zamieszkania tam osób poniżej określonego wieku lub rodzin z małymi dziećmi.

Niepełnosprawność

 • Gospodarze Airbnb nie mogą:
  • odrzucać gości ze względu na faktyczną lub domniemaną niepełnosprawność;
  • narzucać innych warunków wynajmu ze względu na niepełnosprawność gościa;
  • odrzucać opinii potencjalnego gościa z niepełnosprawnością dotyczącej użyteczności danego obiektu, nawet jeżeli stoi ona w sprzeczności z oceną gospodarza;
  • pytać o występowanie u gościa niepełnosprawności lub o jej stopień, a także o środki wykorzystywane do jej zniwelowania (jeżeli jednak potencjalny gość poruszy kwestię swojej niepełnosprawności, gospodarz może i powinien omówić z nim kwestię tego, czy dana oferta jest dostosowana do jego potrzeb);
  • zabraniać lub ograniczać korzystanie z urządzeń wspomagających poruszanie się;
  • naliczać większą opłatę gościom z niepełnosprawnościami, w tym opłatę za obecność zwierzęcia, jeśli jest to zwierzę-przewodnik;
  • zamieszczać ofert ani składać jakichkolwiek oświadczeń mających na celu zniechęcenie kogokolwiek lub wskazujących na preferencje dotyczące gości ze względu na ich niepełnosprawność;
  • odmawiać kontaktu z gośćmi za pomocą dostępnych środków, np. operatorów pośredniczących (dla osób z wadami słuchu) bądź wiadomości e-mail (dla osób z wadami wzroku obsługujących czytniki ekranu);
  • odmawiać stworzenia odpowiednich warunków, jeśli niepełnosprawni goście proszą o niewielkie zmiany w regulaminie domu, jak np. udostępnienie miejsca parkingowego obok wynajmowanego obiektu. Jeśli gość prosi o takie udogodnienie, gospodarz wraz z gościem powinni nawiązać dialog, aby wspólne znaleźć rozwiązania, dzięki którym dany obiekt spełni oczekiwania gościa.
 • Gospodarze Airbnb mogą:
  • przekazywać prawdziwe informacje dotyczące dostępności (lub braku) udogodnień, tak aby goście z niepełnosprawnościami mogli sami ocenić, czy dany obiekt odpowiada ich indywidualnym potrzebom.

Osobiste preferencje

 • Gospodarze Airbnb mogą:
  • odrzucić rezerwację z powodów niezabronionych przez prawo z zastrzeżeniem wyjątków wymienionych powyżej (mogą na przykład odrzucić rezerwację ze zwierzętami lub odmówić przyjęcia osób palących papierosy, o ile nie jest to zabronione przez prawo);
  • wymagać od gości poszanowania ograniczeń dotyczących żywności spożywanej w wynajmowanym miejscu (np. gospodarz, który spożywa posiłki koszerne lub wegetariańskie, może wymagać, aby goście dostosowali się do takiej kuchni). Ograniczenia te powinny być jasno określone w regulaminie domu. Gospodarz Airbnb może na przykład odrzucić gościa, który chciałby palić w wynajmowanym miejscu, lub może nałożyć ograniczenia dotyczące liczby gości.

Odrzucanie gości. Gospodarze powinni mieć świadomość, że nikt nie lubi, kiedy mu się odmawia. Członek naszej społeczności może poczuć się niemile widziany lub wykluczony, mimo że gospodarz może mieć jasne, zgodne z prawem i uzasadnione powody, aby odmówić potencjalnemu gościowi. Gospodarze powinni dołożyć wszelkich starań, aby odnosić się serdecznie do gości ze wszystkich środowisk. Gospodarze, którzy często odrzucają gości z kategorii chronionej (nawet jeśli podają uzasadnione przyczyny), podkopują siłę naszej społeczności, sprawiając, że potencjalni goście czują się niemile widziani, dlatego platforma Airbnb może zawieszać konta gospodarzy, którzy tak postępują.

Szczegółowe wytyczne dla gospodarzy spoza Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Kanady

Niektóre państwa lub społeczności spoza Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Kanady mogą w kwestii wynajmu pozwalać lub wręcz wymagać rozróżnienia w zależności od np.: stanu cywilnego, pochodzenia narodowego, płci lub orientacji seksualnej. Oznacza to wystąpienie przeciwko naszej filozofii niedyskryminacji. W takich przypadkach nie wymagamy od gospodarzy pogwałcenia miejscowych przepisów prawa czy przyjmowania gości mimo faktycznego ryzyka aresztowania czy szkody dla zdrowiu lub mieniu. Gospodarze mieszkający w takich miejscach powinni zaznaczyć w ofercie ograniczenia dotyczące przyjmowania określonych gości, aby powiadomić potencjalnych gości o istniejącej przeszkodzie i dać Airbnb możliwość potwierdzenia konieczności nałożenia ograniczeń. Oczekujemy, że gospodarze powiadomią o ograniczeniach w sposób jasny, rzeczowy i nieuwłaczający niczyjej godności. W naszej społeczności i na naszej platformie nie ma miejsca dla obelżywego języka.

Jakie są konsekwencje niedostosowania się gospodarza do naszej polityki w tym zakresie?

Jeżeli dana oferta zawiera treści sprzeczne z niniejszą polityką antydyskryminacyjną, gospodarz zostanie poproszony o ich usunięcie oraz o potwierdzenie, że rozumie tę politykę i jej podstawowe zasady, a także że zamierza ich przestrzegać. Według własnego uznania Airbnb może również podjąć odpowiednie działania włącznie z zawieszeniem konta gospodarza na platformie Airbnb.

Jeżeli gospodarz niesłusznie odmawia pobytu gościom ze względu na to, że należą do grupy chronionej, lub jeśli używa języka, który wskazuje, że motywy jego postępowania są sprzeczne z niniejszą polityką, Airbnb podejmie działania zmierzające do jej wyegzekwowania włącznie z zawieszeniem konta gospodarza na platformie.

Wraz z rozwojem naszej społeczności Airbnb będzie nadal dostosowywać politykę i zasady do naszej głównej idei, jaką jest wzajemne poszanowanie i serdeczność pomiędzy gośćmi i gospodarzami towarzyszące wszelkiej komunikacji na platformie Airbnb. Oczekujemy tego zarówno my jako Airbnb, jak i nasza społeczność oraz całe społeczeństwo.

Dodatkowe uwagi

Polityka antydyskryminacyjna dotyczy wszystkich dziedzin działalności Airbnb. Zdajemy sobie sprawę, że istnieją dodatkowe uwarunkowania specyficzne dla różnych ofert w ramach społeczności Airbnb. Oto kilka uwag, które odnoszą się do tych przypadków:

Atrakcje

Wykluczenie ze względu na płeć:

 • Gospodarze atrakcji Airbnb mogą zaoferować atrakcję w ramach tylko jednej płci, jeśli jest to konieczne, aby stworzyć bezpieczną przestrzeń (taką, która nie naraża na szkody lub niebezpieczeństwa oraz nie jest nielegalna), chronić bezpieczeństwo i prywatność uczestników lub spełnić wymogi prawne lub kulturowe.

Ułatwienie dostępu / niepełnosprawność / rozsądne udogodnienia:

Ze względu na szeroki wachlarz ofert atrakcji gospodarze atrakcji Airbnb mogą zapytać o zdolność udziału gości w niektórych formach aktywności fizycznej lub o potrzeby gości w zakresie udogodnień w celu jak najlepszego przygotowania atrakcji. Poza tym zachęcamy gospodarzy atrakcji do:

 • dostarczania rzetelnych informacji o fizycznych wyzwaniach towarzyszących atrakcji w taki sposób, aby goście samodzielnie mogli ocenić, czy atrakcja jest dla nich odpowiednia;
 • aktywnej współpracy z gośćmi, którzy ujawnili niepełnosprawność lub którzy mają pytania dotyczące dostępności atrakcji, oraz rozważenia rozsądnych próśb dotyczących ułatwienia dostępu do takich atrakcji;
 • gotowości do zapewnienia, na prośbę gości, rozsądnego ułatwienia dostępu do atrakcji, w przypadku gdy zmiana warunków nie wpływa istotnie na charakter aktywności.
Czy ten artykuł jest pomocny?

Powiązane artykuły

Uzyskaj pomoc dotyczącą m.in. rezerwacji i konta.
Zaloguj się lub zarejestruj