Sugestie pojawią się po wpisaniu danych wyszukiwania. Do przeglądania użyj strzałek w górę i w dół. Naciśnij Enter, aby wybrać. Jeśli wybierasz frazę, zostanie ona przesłana do wyszukiwania. Jeśli sugestia jest linkiem, przeglądarka przejdzie do tej strony.
Instrukcje

Weryfikacja Twojej tożsamości

Chcemy, aby goście i gospodarze na Airbnb mogli sobie ufać.

Chociaż żaden proces identyfikacji nie jest całkowicie niezawodny i nie możemy zagwarantować czyjejś tożsamości, podejmujemy działania, aby wszyscy mieli pewność, że goście i gospodarze są osobami, za które się podają. Dlatego stosujemy procedury weryfikacji tożsamości użytkowników.

Wymagamy, aby gospodarze ofert, nowi współgospodarze i goście dokonujący rezerwacji przeszli weryfikację tożsamości. Gdy rezerwujesz pobyt lub zaczynasz wynajmować swoje miejsce, może zaistnieć potrzeba zweryfikowania Twoich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i inne informacje kontaktowe. 

Możemy poprosić Cię o zdjęcie dokumentu tożsamości i o selfie, jeśli nie będziemy mogli potwierdzić Twojej tożsamości przy użyciu podanych przez Ciebie danych osobowych. W niektórych krajach metody weryfikacji z wykorzystaniem podanych przez Ciebie danych osobowych mogą nie być dostępne lub skuteczne. Może się też zdarzyć, że na platformie wykryjemy jakieś anomalie. W takich przypadkach poprosimy Cię też o zdjęcie dokumentu tożsamości lub selfie. Poza tym weryfikacja tożsamości może być wymagana w przypadku niektórych atrakcji.

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności i dowiedz się więcej o zaufaniu i bezpieczeństwie na Airbnb.

UWAGA

Gdy ktoś ma opis lub znaczek potwierdzający zweryfikowaną tożsamość, oznacza to tylko, że ta osoba przesłała informacje, które zostały zweryfikowane. Proces ten jest zabezpieczony przed oszustwami, ale nie gwarantuje, że każdy użytkownik jest tym, za kogo się podaje.

Dlaczego weryfikujemy tożsamość użytkowników

Dzięki weryfikacji tożsamości gospodarzy i gości możemy:

 • ograniczać do minimum przypadki nieuczciwego postępowania;
 • weryfikować przeszłość użytkowników, o ile jest to dozwolone przez obowiązujące prawo;
 • przestrzegać obowiązujących przepisów, np. tych, które dotyczą płatności i podatków;
 • analizować problemy związane z bezpieczeństwem, takie jak napaść czy kradzież, i na nie reagować.

Jak to działa

W ramach weryfikacji tożsamości możemy poprosić Cię o te dane:

 • Imię i nazwisko, adres oraz inne dane osobowe: w niektórych przypadkach informacje te wystarczą nam do zweryfikowania Twojej tożsamości. Pamiętaj, że w niektórych krajach metody weryfikacji z wykorzystaniem podanych przez Ciebie danych osobowych mogą nie być dostępne lub skuteczne, dlatego w takich przypadkach poprosimy Cię o zdjęcie dokumentu tożsamości lub selfie.
 • Zdjęcie dokumentu tożsamości: może to być prawo jazdy, paszport lub dowód osobisty. Dowiedz się więcej o różnych typach dokumentów tożsamości, które akceptujemy, i o wszelkich dozwolonych zmianach na zdjęciu dokumentu tożsamości.
 • Selfie: możemy poprosić Cię o przesłanie selfie razem z dokumentem tożsamości. Jeżeli nie możesz przesłać takiego zdjęcia, skontaktuj się z nami i poproś o inną metodę weryfikacji.

Uwaga: jeśli przyjmujesz gości jako firma, możemy poprosić Cię o potwierdzenie dodatkowych informacji dotyczących Twojego konta i wszelkich powiązanych z nią kont. Dowiedz się więcej

Jeśli uzyskujesz dochód z wynajmu, organizowania atrakcji lub pełnienia roli współgospodarza w kraju, w którym mieszkasz, lub dochód pochodzi z oferty w UE, poprosimy Cię o potwierdzenie dodatkowych informacji na Twoim koncie. Dowiedz się więcej

Ile trwa weryfikacja tożsamości

Po przesłaniu informacji może minąć trochę czasu, zanim potwierdzimy Twoją tożsamość. Ważne jest, aby podane przez Ciebie informacje były poprawne, zgodne z prawdą i aktualne – w przeciwnym razie przetwarzanie może potrwać dłużej.

Potwierdzenie tożsamości w ustawieniach konta

Tożsamość możesz potwierdzić w ustawieniach konta, przesyłając zdjęcie swojego dokumentu tożsamości. Krok ten możesz wykonać w trakcie konfiguracji konta lub podczas aktualizowania swoich danych na koncie.

Masz problemy?

 • Sprawdź swoje wiadomości: być może wysłano Ci dodatkowe informacje SMS-em, e-mailem lub telefonicznie. E-mail do Ciebie nie dotarł? Dowiedz się dlaczego.
 • Udziel pozwolenia na dostęp do aparatu: aplikacja Airbnb lub przeglądarka może potrzebować pozwolenia na dostęp do aparatu. To nie pomaga? Spróbuj odświeżyć aplikację lub stronę.
 • Użyj zdjęć wysokiej jakości: zdjęcia rób w dobrze oświetlonym pomieszczeniu. Upewnij się, że Twoja twarz jest widoczna wyraźnie i nie jest zasłonięta. Informacje powinny mieścić się w obrębie białych linii. Korzystanie z trybu „auto” pozwoli aplikacji na automatyczne robienie wysokiej jakości zdjęć, chociaż zawsze możesz przełączyć się z powrotem, aby robić zdjęcia ręcznie. Nie musisz zdejmować religijnych nakryć głowy, ale oczy, nos i usta powinny być dobrze widoczne.
 • Prześlij zdjęcia nieuszkodzonego, aktualnego dokumentu tożsamości: nie akceptujemy kserokopii, plików PDF ani innych cyfrowych kopii dokumentu tożsamości. Upewnij się, że zdjęcie jest wyraźnie widoczne i nie jest rozmazane. Jeśli dokument ma dwie strony, jak prawo jazdy lub dowód osobisty, prześlij zdjęcia obu stron dokumentu. Poznaj więcej informacji o tym, jak przesłać dokument tożsamości, w tym wytyczne obowiązujące w danym kraju, jeśli dotyczą Twojej lokalizacji.
 • Sfotografuj dokument tożsamości bezpośrednio: zdjęcie dokumentu tożsamości widoczne na innym telefonie komórkowym lub komputerze nie zostanie zaakceptowane.

Dlaczego weryfikujemy Twoją tożsamość

Swoją tożsamość jako gość musisz potwierdzić, gdy rezerwujesz ofertę pobytu lub gdy wymaga tego gospodarz atrakcji. Jeśli jesteś gospodarzem, swoją tożsamość musisz potwierdzić, gdy tworzysz ofertę pobytu lub atrakcji po raz pierwszy lub jeśli zaproszono Cię do roli nowego współgospodarza oferty. 

Gospodarze mogą zostać poproszeni o okresową weryfikację tożsamości ze względów prawnych. Gospodarze, którzy nie ukończyli weryfikacji na podstawie dokumentu tożsamości po zobaczeniu takiej prośby, mogą nie otrzymywać nowych rezerwacji, dopóki tego nie zrobią.

Rezerwacje

Jeśli jesteś gościem rezerwującym miejsce na pobyt, musisz przejść weryfikację tożsamości. Jeśli jesteś gościem rezerwującym atrakcję, gospodarz może wymagać od Ciebie ukończenia weryfikacji tożsamości. 

Jeśli nie będziemy mogli zweryfikować Twojej tożsamości na podstawie danych przekazanych przez Ciebie podczas dokonywania rezerwacji, poprosimy Cię o potwierdzenie tożsamości w inny sposób, na przykład przez podanie imienia i nazwiska, adresu lub innych danych kontaktowych. Możemy też poprosić Cię o zdjęcie dokumentu tożsamości i o selfie, jeśli nie będziemy mogli potwierdzić Twojej tożsamości przy użyciu tych danych. 

W niektórych krajach metody weryfikacji z wykorzystaniem podanych przez Ciebie danych osobowych mogą nie być dostępne lub skuteczne. W takich przypadkach poprosimy Cię o zdjęcie dokumentu tożsamości.

Ważne jest, aby podane przez Ciebie informacje były poprawne, zgodne z prawdą i aktualne, w przeciwnym razie przetwarzanie może potrwać dłużej. Im szybciej podasz te informacje, tym szybciej potwierdzimy Twoją rezerwację i pomożemy Ci przygotować się do wyjazdu.

UWAGA

Jeśli próbujesz dokonać rezerwacji, bardzo ważne jest, aby przekazać nam niezbędne informacje nie później niż w określonym przez nas terminie.

Jeśli nie będziemy mogli zweryfikować Twojej tożsamości przed jego upływem, rezerwacja nie zostanie potwierdzona.

Oferty

Jeśli jesteś nowym gospodarzem i tworzysz ofertę pobytu lub atrakcji po raz pierwszy, musisz przejść weryfikację tożsamości na podstawie informacji podanych przy zakładaniu konta.

Jeśli metody weryfikacji przy użyciu podanych przez Ciebie danych osobowych nie są dostępne lub skuteczne w Twoim kraju zamieszkania albo nie możemy potwierdzić Twojej tożsamości tą metodą, poprosimy Cię o zdjęcie dokumentu tożsamości. Oferta nie zostanie opublikowana, dopóki nie spełnisz tego wymogu.

Jeśli masz zaproszenie do roli współgospodarza oferty, musisz przejść weryfikację tożsamości, zanim zaakceptujesz zaproszenie.

Jeśli jesteś już gospodarzem, współgospodarzem wyznaczonym jako główny gospodarz lub gospodarzem atrakcji, musisz jak najszybciej przejść weryfikację tożsamości. Niezastosowanie się do tego wymogu może mieć konsekwencje takie jak zablokowanie kalendarza.

Jeśli jesteś już gospodarzem, współgospodarzem wyznaczonym jako główny gospodarz lub gospodarzem atrakcji, musisz jak najszybciej przejść weryfikację tożsamości. Niezastosowanie się do tego wymogu może mieć konsekwencje takie jak zablokowanie kalendarza.

Jeśli Twój kalendarz zostanie zablokowany ze względu na nieukończoną weryfikację tożsamości, nie będziesz otrzymywać nowych rezerwacji, dopóki nie wykonasz tego kroku.

Aby potwierdzić swoją tożsamość jako gospodarz, przejdź na stronę weryfikacji tożsamości. Na tej stronie możesz:

 • przesłać zrobione wcześniej zdjęcie swojego dokumentu tożsamości,
 • zrobić zdjęcie dokumentu tożsamości przy użyciu kamery internetowej.

Znaczek zweryfikowanej tożsamości

Konta, na których ukończono weryfikację tożsamości, można rozpoznać na podstawie znaczka „Tożsamość zweryfikowana”. Gdy otrzymasz taki znaczek, będzie on dotyczyć zarówno roli gościa, jak i gospodarza.

Jeśli po zweryfikowaniu tożsamości zmienisz swoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, lub usuniesz oficjalny dokument tożsamości ze swojego profilu, możesz utracić znaczek „Tożsamość zweryfikowana”. Konieczne może wtedy być ponowne przejście weryfikacji, aby można było dokonywać rezerwacji lub je akceptować.

Uwaga: niektórzy gospodarze działający jako firmy mogą używać wielu kont do zarządzania wszystkimi swoimi ofertami. W takich przypadkach na połączonych kontach gospodarza nie zawsze może być widoczny znaczek „Tożsamość zweryfikowana”, nawet jeśli proces weryfikacji firmy został ukończony. Dowiedz się więcej o weryfikacji firmy.

Gdzie wyświetlamy Twój stan weryfikacji tożsamości

Twój stan weryfikacji tożsamości może być widoczny na stronie oferty w postaci znaczka „Tożsamość zweryfikowana” lub we wszystkich innych miejscach na Airbnb w postaci czerwonego znaczka z symbolem zaznaczonego pola wyboru obok zdjęcia profilowego. Będzie on też widoczny w Twoim profilu w sekcji [Twoje imię] – potwierdzone informacje.

Co udostępniamy

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z naszą Polityką prywatności i nie udostępniamy ich gospodarzowi ani gościom.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe upoważnionym zewnętrznym dostawcom usług na potrzeby procesu weryfikacji tożsamości, np. w celu potwierdzenia tożsamości, uwierzytelnienia dokumentów i weryfikacji przeszłości (o ile jest to dozwolone przez obowiązujące prawo).

Jak zarządzamy Twoimi danymi

Do przekazanych przez Ciebie informacji dostęp mają tylko upoważnieni pracownicy Airbnb i upoważnieni usługodawcy zewnętrzni. Wszystkie dane są przechowywane i przesyłane w bezpieczny sposób, w tym przy użyciu bezpiecznego szyfrowania.

Przetwarzamy informacje zgodnie z naszą Polityką prywatności w celach, do których zostały zebrane:

 • Podane przez Ciebie dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres i data urodzenia:
  • realizacja procesu weryfikacji tożsamości, jak wspominamy powyżej;
  • reagowanie na problemy związane z bezpieczeństwem oraz ich analizowanie w celu ochrony użytkowników Airbnb i lokalnych społeczności;
  • egzekwowanie wytycznych dla społeczności Airbnb;
  • przestrzeganie obowiązujących przepisów, w tym tych, które dotyczą płatności i podatków.
  • wykrywanie przypadków nieuczciwego postępowania;
  • weryfikowanie przeszłości użytkowników, o ile jest to dozwolone przez obowiązujące prawo.
 • Twój dokument tożsamości:
  • realizacja procesu weryfikacji tożsamości, jak wspominamy powyżej;
  • reagowanie na problemy związane z bezpieczeństwem oraz ich analizowanie w celu ochrony użytkowników Airbnb i lokalnych społeczności;
  • udzielanie odpowiedzi i wspieranie dochodzeń organów ścigania;
  • przestrzeganie obowiązujących przepisów, w tym tych, które dotyczą płatności i podatków.

Dokumenty tożsamości usuwamy po upływie określonego okresu przechowywania, który jest zgodny z powyższymi celami, z zastrzeżeniem okresu wymaganego do zachowania zgodności z przepisami. Po usunięciu kopii Twojego dokumentu tożsamości nadal przechowujemy pochodzącego z niego informacje w celu zarządzania kontem, zapewnienia zgodności z prawem i ogólnego bezpieczeństwa.

O co może poprosić gospodarz

Gospodarz może poprosić o dokument tożsamości po dokonaniu rezerwacji, jeśli w momencie jej dokonywania taki wymóg był zawarty w regulaminie domu lub gdy wymagają tego od niego obowiązujące przepisy prawa lub zobowiązania umowne.

W niektórych regionach przepisy zobowiązują gości do zarejestrowania się w lokalnym urzędzie. Można to zrobić bezpośrednio lub w miejscu zakwaterowania, gdzie w imieniu lokalnych władz zajmie się tym przedstawiciel obiektu. Tam, gdzie ten wymóg obowiązuje, z prośbą o rejestrację może się do gościa zwrócić przedstawiciel pensjonatu, hostelu lub hotelu albo gospodarz apartamentu lub innej formy zakwaterowania, który oferuje swoje usługi na Airbnb.

Czy ten artykuł jest pomocny?

Powiązane artykuły

Uzyskaj pomoc dotyczącą m.in. rezerwacji i konta.
Zaloguj się lub zarejestruj