Zyskuj zniżki na Airbnb!
Zdobywaj do 305 zł za każdego zaproszonego znajomego.

Zarabiaj do 305 zł za każdą zaproszoną osobę.

Zaproś swoich znajomych na Airbnb za pomocą e-maila lub udostępnij swój kod polecenia na Facebooku lub Twitterze.
Kiedy prześlesz znajomemu kredyt Airbnb w wysokości 100 zł otrzymasz 50 zł za każdą podróż poleconej osoby i 255 zł, kiedy zostanie gospodarzem.
Dostępne dla Ciebie środki na podróże automatycznie pojawią się na stronie zapłaty w formie kuponu.

Warunki programu poleceń