Przejdź do treści
  Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki
  Podstawy Airbnb

  Komunikaty i ograniczenia dotyczące podróży w Europie

  Sprawdź poniższe linki, aby przeczytać rządowe zalecenia i rozporządzenia dotyczące epidemii COVID‑19. Rządy reagują na bieżąco, więc warto często sprawdzać najnowsze doniesienia i śledzić informacje podawane przez władze lokalne i krajowe.

  Lokalne wskazówki dotyczące podróży: zapoznaj się z wytycznymi władz dotyczącymi bezpiecznej podróży w Twojej okolicy lub miejscu docelowym.

  Francja

  Cały kraj
  Informacje o koronawirusie

  Włochy

  Lombardia
  Rozporządzenie

  Polska

  Cały kraj
  Informacje i zalecenia

  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?
  Nie ma tu tego, czego potrzebujesz?
  Wybierz rolę, aby uzyskać odpowiednią pomoc.