Przejdź do treści
  Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki
  Podstawy Airbnb

  Komunikaty i ograniczenia dotyczące podróży w Afryce

  Check the links below to find government orders and decrees related to COVID-19. Government responses continue to evolve, so please check back often for updates and rely on your local and national government for the most current information.

  Local travel guidance: Review guidelines from authorities on how to travel safely in your area or destination. 

  South Africa

  Country-wide
  Disaster Management Act

  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?
  Nie ma tu tego, czego potrzebujesz?
  Wybierz rolę, aby uzyskać odpowiednią pomoc.