Przejdź do treści
Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki
  Jak wspierać społeczności osób pochodzących z Azji i wysp Pacyfiku

  Jak wspierać społeczności osób pochodzących z Azji i wysp Pacyfiku

  Oto materiały i pomysły, dzięki którym możesz lepiej wspierać walkę z dyskryminacją.
  Autor: Airbnb, 23 mar 2021
  Przeczytasz w 7 min
  Zaktualizowano 23 mar 2021

  Od początku pandemii nastąpił wzrost przypadków dyskryminowania osób pochodzących z Azji i wysp Pacyfiku. Szczególnie w ciągu ostatnich tygodni w USA widać falę przemocy wobec osób pochodzenia azjatyckiego, która dotyka szczególnie seniorów. Ostatni tydzień był wyjątkowo trudny, ponieważ w wyniku strzelaniny w Atlancie życie stracili: Daoyou Feng, Delaina Ashley Yaun, Hyun Jung Grant, Paul Andre Michels, Soon Chung Park, Suncha Kim, Yong Ae Yue i Xiaojie Tan. W Airbnb zdajemy sobie sprawę, że dyskryminacja osób pochodzących z Azji i wysp Pacyfiku jest problemem długotrwałym i powszechnym.

  W lutym jedna z naszych grup pracowników, Asians@Airbnb, przygotowała przewodnik, który pomoże nam lepiej zrozumieć, jak walczyć z dyskryminacją i dalej wspierać osoby pochodzące z Azji i wysp Pacyfiku. Udostępniamy Ci te materiały.

  Materiały informacyjne dotyczące zwalczania dyskryminacji osób pochodzących z Azji

  Następujące materiały edukacyjne i informacyjne dotyczące zwalczania dyskryminacji wobec osób pochodzenia azjatyckiego zostały przygotowane przez grupę pracowników Airbnb Asians@Airbnb.

  Kontekst
  Od początku pandemii odnotowano rosnącą liczbę zbrodni nienawiści popełnianych wobec osoby pochodzenia azjatyckiego, przy czym Stop AAPI Hate odnotowało 3795 zgłoszeń o incydentach od 19 marca 2020 roku do 28 lutego 2021 roku. Uważa się, że jest to zaledwie ułamek łącznej liczby incydentów na tle rasowym, które faktycznie miały miejsce. Podczas strzelaniny w Atlancie zginęli: Daoyou Feng, Delaina Ashley Yaun, Hyun Jung Grant, Paul Andre Michels, Soon Chung Park, Suncha Kim, Yong Ae Yue i Xiaojie Tan. W ciągu ostatnich kilku tygodni byliśmy świadkami zatrważającego wzrostu liczby przypadków przemocy wobec azjatyckiej społeczności wymierzonej głównie w starsze osoby. Potępiamy te akty przemocy i wzywamy Cię do przeciwstawienia się niesprawiedliwości.

  Zbrodnie nienawiści wobec naszej społeczności nie są niczym nowym. Osoby pochodzące z Azji i wysp Pacyfiku doświadczały przejawów ksenofobii i rasizmu na długo przed COVID-19 (np. ustawa z 1882 roku dotycząca wykluczenia Chińczyków, internowanie Amerykanów pochodzenia japońskiego w czasie II wojny światowej, przemoc, która doprowadziła do buntu Filipińczyków pracujących w gospodarstwach rolnych, i więcej). Za każdym razem, kiedy próbowaliśmy mówić o problemie, byliśmy uciszani. Jesteśmy wpisani w społeczeństwo, którego większość stanowią biali, a mit mniejszości wzorcowych wciąż się umacnia – dlatego nikt nie widzi naszych zmagań. My również mamy inny kolor skóry i stajemy w obliczu niesprawiedliwości i dyskryminacji – dlatego też chcemy, żeby wszyscy dowiedzieli się o naszych problemach.

  Prosimy Cię o pomoc: dołącz do nas, aby wesprzeć nas w walce z niesprawiedliwością, której doświadczają osoby pochodzące z Azji i wysp Pacyfiku. Dzięki tym materiałom możesz lepiej zrozumieć osoby pochodzące z Azji i wysp Pacyfiku, okazać swoje wsparcie i przeciwstawić się rasizmowi w swoich społecznościach.

  Co możemy zrobić

  1. Zabieraj głos, mów o problemie i potępiaj rasistowskie ataki na osoby pochodzenia azjatyckiego
  Główne środki masowego przekazu nie poświęcają wystarczającej uwagi problemowi nienawiści, z jaką w minionym roku spotykały się osoby pochodzenia azjatyckiego i pacyficznego, co przekłada się na fałszywy obraz rzeczywistości, w której nie mamy do czynienia z przejawami dyskryminacji ze względu na kolor skóry. Poniżej proponujemy działania, które możesz podjąć, żeby wesprzeć społeczność osób pochodzących z Azji i Wysp Pacyfiku:

  2. Zgłaszaj przypadki przejawów nienawiści i agresji przeciw osobom pochodzenia azjatyckiego
  Możesz to zrobić na stronie StopAAPIHate.org.

  3. Chroń siebie przed dyskryminacją lub broń inne osoby postronne
  Weź udział w webinarach i szkoleniach organizowanych przez Hollaback Bystander Intervention.

  4. Dowiedz się więcej o dyskryminacji osób pochodzących z Azji i wysp Pacyfiku i o innych wyzwaniach, przed którymi stoimy

  5. Wspieraj, przekazuj darowizny i działaj jak wolontariusz w organizacjach aktywnie zwalczających rasizm wobec osób pochodzących z Azji i wysp Pacyfiku

  Organizacje, które warto poznać i wspierać:

  Organizacje społecznościowe w Atlancie

  • Asian Americans Advancing Justice z Atlanty – lokalny oddział tej organizacji zorganizował zbiórkę pieniędzy, aby pomóc ofiarom i ich rodzinom dotkniętym przez akty przemocy, które miały miejsce we wtorek, 16 marca 2021 roku.
  • Center for Pan Asian Services – organizacja non-profit z siedzibą w Atlancie koncentrująca się na promowaniu samowystarczalności i sprawiedliwości dla imigrantów, uchodźców i osób będących w niekorzystnej sytuacji poprzez kompleksowe usługi zdrowotne i społeczne, budowanie potencjału i występowanie w sprawie tych grup.

  Krajowe organizacje i fundusze

  • GoFundMe.org AAPI Community Fund – zbiera środki dla organizacji, które wspierają społeczności osób pochodzące z Azji i wysp Pacyfiku w ramach inicjatyw zapewniających większe bezpieczeństwo i wsparcie osobom dotkniętym przez przemoc. #StopAsianHate
  • Asian Americans Advancing Justice (AAJC) – krajowa organizacja non-profit, która skupia się m.in. na prawach mieszkaniowych, imigracji, prawach obywatelskich, prawach pracowniczych dla Amerykanów pochodzenia azjatyckiego.
  • Stop AAPI Hate – zbiera i reaguje na zgłoszenia przypadków dyskryminacji i nękania Amerykanów pochodzących z Azji i wysp Pacyfiku.
  • Hate Is A Virus – początkowo oddolny ruch na rzecz zwalczania nasilających się w czasie pandemii COVID-19 rasizmu i ksenofobii wobec osób pochodzących z Azji i wysp Pacyfiku, który przekształcił się w organizację zajmującą się walką z ksenofobią i nienawiścią w społecznościach AAPI (Asian Americans and Pacific Islanders) i BIPOC (Black, Indigenous and People of Color).
  • Act To Change – krajowa organizacja non-profit zajmująca się przeciwdziałaniem zastraszaniu wśród osób pochodzących z Azji i wysp Pacyfiku. Ta organizacja wydała publikację „The Racism is a Virus Toolkit” („Rasizm to wirus – jak go zwalczać”), aby wspierać społeczność w walce z przejawami rasizmu.
  • National Council of Asian Pacific Americans – organizacja non-profit, która reprezentuje interesy większych społeczności Amerykanów azjatyckiego pochodzenia (AA) i rdzennych mieszkańców Hawajów i wysp Pacyfiku (NHPI) poprzez koalicję 37 organizacji dla osób pochodzących z Azji i wysp Pacyfiku z całego kraju.
  • AAPI Civic Engagement Fund – projekt organizacji NEO Philanthropy. Jego założenie to integracja osób pochodzących z Azji i wysp Pacyfiku w celu wzmocnienia amerykańskiej demokracji, poprawy jakości ich życia i utworzenia wielorasowych, silnych społeczności.

  6. Warto być aktywnym w kwestii różnorodności, równości i integracji – w swojej społeczności, firmie lub organizacji

  Dołącz do organizacji Asian Pacific Islander Employee Resource Groups (ERG) i do Asian Leaders Alliance (ALA), aby wspólnie z ich członkami zwalczać przejawy rasizmu.

  Asian Leaders Alliance (ALA) to konsorcjum azjatyckich grup ERG i liderów społeczności. Celem tej współpracy jest długoterminowy, pozytywny wpływ w zakresie integracji społecznej. Ta organizacja przygotowała następujące materiały, aby wspierać liderów i członków azjatyckich ERG w walce przeciwko rasizmowi i ksenofobii:

  Dołącz do społeczności ALA: Subskrybuj ALA. Porozmawiaj z członkami ALA na Slacku.

  Informacje o Asians@ Employee Resource Group: Asians@ Airbnb to grupa pracowników (employee resource group – w skrócie ERG), której celem jest propagowanie sprawy osób pochodzących z Azji i wysp Pacyfiku w społeczności Airbnb, aby wcielać w życie naszą misję polegającą na tworzeniu świata, w którym wszyscy czują się jak u siebie.

  Od momentu opublikowania tego artykułu informacje w nim zawarte mogły się zmienić.

  Airbnb
  23 mar 2021
  Czy udało nam się pomóc?