Przejdź do treści
Use up and down arrow keys to navigate suggestions.
Przejdź do strony głównej pomocy

Jak mogę uzyskać status Superhost?

Aby uzyskać status Superhost, Twoje konto musi mieć dobrą opinię i spełniać poniższe wymagania. Sprawdzamy Twoje wyniki z ostatnich 12 miesięcy. Nie musisz jednak przyjmować gości przez całe 12 miesięcy, aby się zakwalifikować. Sprawdź swój status Superhost.

Wymagania dotyczące statusu Superhost

  • Co najmniej 10 zakończonych rezerwacji LUB 3 zakończone rezerwacje, które obejmują co najmniej 100 nocy
  • Wskaźnik aktywności na poziomie co najmniej 90%
  • Wskaźnik anulowań na poziomie 1% (1 anulowanie na 100 rezerwacji) lub niższym, z wyjątkiem sytuacji objętych naszą Polityką okoliczności wyjątkowych
  • Ogólna ocena na poziomie 4,8 (pod uwagę brane są recenzje z ostatnich 365 dni, przy czym istotna jest data pozostawienia recenzji przez gościa, a nie jego wymeldowania)

Uzyskanie statusu Superhost

Nie musisz ubiegać się o uzyskanie statusu Superhost. Jeśli będziesz spełniać wymagania programu w dniu oceny kwartalnej, status Superhost otrzymasz automatycznie. Kwartalne oceny rozpoczynają się 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca i 1 października każdego roku. Ocena zazwyczaj trwa 10 dni. Gdy ją zakończymy, otrzymasz od nas powiadomienie o swoim statusie Superhost. Tylko główni gospodarze mogą uzyskać status Superhost.