Sugestie pojawią się po wpisaniu danych wyszukiwania. Do przeglądania użyj strzałek w górę i w dół. Naciśnij Enter, aby wybrać. Jeśli wybierasz frazę, zostanie ona przesłana do wyszukiwania. Jeśli sugestia jest linkiem, przeglądarka przejdzie do tej strony.
Instrukcje

Zmiana adresu e-mail

Masz nowy adres e-mail? Żaden problem. Pamiętaj tylko, że w danym momencie Twój adres e-mail może być połączony tylko z jednym kontem Airbnb.

Edytuj swój adres e-mail

  1. Otwórz Konto > Dane osobowe.
  2. Obok opcji Adres e-mail kliknij Edytuj.
  3. Wprowadź zmiany i kliknij Zapisz.

Jeśli otrzymujesz powiadomienie, że Twój adres został już wykorzystany, ale nie pamiętasz hasła, spróbuj je zresetować.

Czy ten artykuł jest pomocny?

Powiązane artykuły

Uzyskaj pomoc dotyczącą m.in. rezerwacji i konta.
Zaloguj się lub zarejestruj