Przejdź do treści
  Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki
  Aktualności o COVID-19
  Opcje anulowania i zwrotu znajdziesz w swoim panelu gospodarza. Rezerwacje objęte naszą polityką okoliczności wyjątkowych mogą zostać anulowane przed zameldowaniem bez kar i bez wpływu na Twój status Superhost.

  Czy są jakieś wskazówki dotyczące Zasad Anulowania dla ofert w Niemczech?

  Jeśli jesteś gospodarzem na terenie Niemiec, należy zapoznać się z lokalnymi przepisami celem sprawdzenia, czy zasady anulowania są z nim zgodne. Airbnb świadczy usługi wyłącznie jako platforma łącząca gospodarzy i gości, i nie udziela porad w zakresie prawa lokalnego. Gospodarzom i gościom zalecamy, by konsultowali się z lokalnymi ekspertami w celu uzyskania porady.

  Zasady anulowania

  Radzimy, by gospodarze na terenie Niemiec stosowali elastyczne zasady anulowania, ale zdajemy sobie sprawę, że w przypadku danej przestrzeni lub rezerwacji mogą pojawić się szczególne okoliczności, w związku z czym możesz zechcieć zastosować średnio rygorystyczne lub rygorystyczne zasady. Np. może się zdarzyć, że nie będziesz w stanie zaproponować innego miejsca pobytu z racji niepowtarzalności danego miejsca, natury samej rezerwacji lub kwestii dotyczących długości lub sposobu dokonania rezerwacji.

  Zwroty

  W każdym przypadku gospodarze powinni upewnić się, że zwroty dla gości, którzy anulowali rezerwację, są w odpowiedniej wysokości, a zatrzymana kwota nie przewyższa wartości spodziewanej szkody przy zwykłym biegu spraw.

  Goście zatrzymujący się w miejscach na terytorium Niemiec powinni mieć możliwość omówienia wysokości zwrotu w sytuacji spornej; przede wszystkim, powinni móc zażądać częściowego lub całkowitego zwrotu, kiedy udowodnią, że nie zaistniała żadna szkoda lub że jej wartość nie przekracza zatrzymanej kwoty. Podobnie, przy anulowaniu średnio- i długoterminowych pobytów, gospodarze powinni wziąć pod uwagę miejscowe prawo i ustalić, jakie zwroty są odpowiednie.

  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?