Sugestie pojawią się po wpisaniu danych wyszukiwania. Do przeglądania użyj strzałek w górę i w dół. Naciśnij Enter, aby wybrać. Jeśli wybierasz frazę, zostanie ona przesłana do wyszukiwania. Jeśli sugestia jest linkiem, przeglądarka przejdzie do tej strony.
Warunki prawne
Gość

Program wsparcia gości w związku z COVID-19

Program wsparcia gości Airbnb („Program”) został ogłoszony w styczniu 2022 roku. Celem programu jest zapewnienie wsparcia gościom, których rezerwacje pobytów musiały zostać odwołane z powodu opisanych poniżej obecnych ograniczeń podróży nałożonych przez rządy w związku z COVID-19.

Airbnb z przyjemnością finansuje Program kwotą 20 milionów USD (która będzie zarządzana według naszego uznania), aby pomóc gościom stawić czoła tym nadzwyczajnym wyzwaniom. Program zakończy się, gdy wszystkie środki Programu zostaną przydzielone lub 30 kwietnia 2022 roku – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Sytuacje objęte Polityką okoliczności wyjątkowych Airbnb nie kwalifikują się do Programu (dotyczy to również przypadku, gdy gość jest chory na COVID-19).

Anulowane rezerwacje, które się kwalifikują

Anulowane rezerwacje muszą spełniać wszystkie z poniższych kryteriów:

 • to rezerwacje pobytu z datą zameldowania przypadającą 1 grudnia 2021 roku lub później;
 • to rezerwacje anulowane przez gościa (a) 1 grudnia 2021 roku lub później, (b) przed zameldowaniem i w ciągu 45 dni od zameldowania oraz (c) w dniu lub przed datą zakończenia Programu;
 • to rezerwacje anulowane ze względu na kwalifikujące się ograniczenia podróży nałożone przez rząd, które weszły w życie po dokonaniu rezerwacji.

Jakie ograniczenia podróży wprowadzone przez rządy są objęte Programem

Do programu kwalifikują się tylko rezerwacje anulowane w związku z następującymi ograniczeniami podróży dotyczącymi COVID-19:

 • Zamknięcie granicy, kwarantanna, samoizolacja lub lockdown, które skutkują zakazem:
  • odbywania przez gościa podróży do miejsca docelowego innych niż konieczne;
  • odbywania przez gościa podróży z miejsca pochodzenia gościa innych niż konieczne.
 • Nowy lub rozszerzony wymóg, zgodnie z którym wszystkie osoby podróżujące z danego miejsca pochodzenia muszą poddać się kwarantannie lub samoizolacji po przybyciu do miejsca docelowego.

Dotyczy to sytuacji, gdy w momencie rezerwowania oferty istniał wymóg przejścia kwarantanny w miejscu docelowym, ale kwarantanna została rozszerzona lub przedłużona po dokonaniu rezerwacji i przed datą zameldowania. Na przykład, jeśli w momencie dokonywania rezerwacji obowiązywał wymóg 7-dniowej kwarantanny w miejscu docelowym, ale została ona później przedłużona do 14 dni, rezerwacja może się kwalifikować do Programu.

Nie dotyczy to sytuacji, w których wymóg przejścia kwarantanny lub samoizolacji ma zastosowanie tylko do konkretnego gościa (lub grupy gości), a nie do wszystkich osób podróżujących rekreacyjnie z danego miejsca. Nie obejmuje to również sytuacji, w których gość musi poddać się kwarantannie lub samoizolacji w miejscu pochodzenia przed podróżą do miejsca docelowego (na przykład dlatego, że uważa się, że miał bliski kontakt z osobą chorą na COVID-19).

Należy pamiętać, że Program ma zastosowanie tylko w przypadku ograniczeń podróży, które nie obowiązywały w momencie dokonywania rezerwacji. Na przykład, jeśli gość podróżujący do Izraela zarezerwował w październiku – zanim Izrael zaczął ograniczać przyjazdy z powodu wariantu Omicron – ofertę z datą zameldowania w grudniu, rezerwacja kwalifikuje się do tego Programu. Jeśli jednak te ograniczenia podróży obowiązywały już w momencie rezerwacji pobytu przez gościa, nie będzie on mógł skorzystać ze wsparcia w ramach Programu.

Rodzaje rezerwacji, które się nie kwalifikują

Następujące rezerwacje nie kwalifikują się do wsparcia w ramach Programu:

 • rezerwacje Airbnb Luxe,
 • rezerwacje Airbnb dla Firm,
 • rezerwacje atrakcji,
 • rezerwacje dokonywane przez gości, których krajem zamieszkania są Chiny kontynentalne.

Prośba o wsparcie

Jeśli rezerwacja spełnia powyższe kryteria i tym samym kwalifikuje się do uzyskania wsparcia, gość może o dowolnej porze skontaktować się z naszym zespołem obsługi społeczności – gość zostanie poproszony o podanie informacji potwierdzających spełnienie tych kryteriów. Wszystkie prośby o wsparcie należy przesłać w ciągu 90 dni od daty anulowania rezerwacji.

W przypadku wykrycia oszustwa, fałszerstwa lub innego naruszenia naszych Warunków świadczenia usług albo Warunków świadczenia usług w zakresie płatności Airbnb zastrzega sobie prawo do odrzucenia prośby, wycofania wsparcia, zawieszenia lub zamknięcia konta gościa bądź podjęcia innych stosownych czynności prawnych.

Rodzaj dostępnego wsparcia

Jeśli środki z Programu będą nadal dostępne i uznamy, że rezerwacja kwalifikuje się do uzyskania wsparcia, gość będzie uprawniony do otrzymania jednorazowego kuponu na podróże w wysokości 50% niezwróconej części rezerwacji. Na przykład, jeśli gość anulował rezerwację o wartości 500 USD i otrzymał zwrot w wysokości 250 USD zgodnie z zasadami anulowania określonymi przez gospodarza, gość będzie uprawniony do otrzymania kuponu o wartości 125 USD (50% niezwróconej części). Nie będzie to miało wpływu na wypłatę gospodarza za tę rezerwację.

Airbnb planuje rozpatrywać zgłoszenia w takiej kolejności, w jakiej będą do nas spływać. Wszystkie kupony ze środkami na podróże wystawione w ramach Programu podlegają dostępności środków z Programu.

Kiedy otrzymasz kupon na podróże

Jeśli uznamy, że rezerwacja kwalifikuje się do uzyskania wsparcia, a środki w ramach Programu będą wciąż dostępne, gość otrzyma na swoje konto kupon na podróże w ciągu 7–10 dni roboczych. Gość może zobaczyć swoje kupony, wybierając Profil > Ustawienia konta > Płatności i wypłaty > Środki i kupony.

Prośby o wiele kuponów

Jeśli gość ma więcej rezerwacji, które kwalifikują się do uzyskania wsparcia w ramach Programu, za każdą z nich może poprosić o kupon. Airbnb zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby kuponów na podróże wydanych pojedynczym gościom w ramach Programu.

Warunki dotyczące kuponów na podróże

Kupon jest jednorazowy i bezzwrotny. Można z niego skorzystać wyłącznie do zarezerwowania pobytu, którego data zameldowania przypada nie później niż 30 grudnia 2023 roku. Obowiązuje tylko w przypadku rezerwacji pobytu na Airbnb. Jeśli rezerwacja dokonana przy wykorzystaniu środków z kuponu zostanie anulowana przez gościa, kupon straci ważność. Ten kupon nie podlega wymianie na gotówkę lub karty podarunkowe, nie można go wykorzystać do już dokonanych zakupów, przekazywać ani łączyć z innymi ofertami, kuponami lub zniżkami. Airbnb zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań – w tym unieważnienia tego kuponu – w przypadku podejrzenia oszustwa, niewłaściwego użycia, naruszenia Warunków świadczenia usług lub Warunków świadczenia usług w zakresie płatności albo wystąpienia błędów technicznych.

Jak działa Program

Airbnb stworzyło Program wsparcia gości w związku z COVID-19, aby pomagać gościom w czasie obecnego gwałtownego wzrostu zachorowań na COVID-19 na całym świecie. Wszystkie aspekty Programu (w tym kwalifikowanie gości) pozostają w  naszej wyłącznej gestii. Decyzje Airbnb dotyczące Programu są ostateczne i wiążące dla gości, ale nie mają wpływu na inne umowne lub ustawowe prawa, które mogą im przysługiwać, takie jak nasze Zasady zwrotów dla gości, Polityka okoliczności wyjątkowych lub zasady anulowania rezerwacji określone przez gospodarza. Prawo gościa do wystąpienia na drogę sądową nie ulega zmianie.

Na tej stronie znajdziesz najnowsze informacje dotyczące Programu. Kiedy Program zostanie zakończony, zamieścimy na niej powiadomienie. Tylko rezerwacje anulowane najpóźniej w dniu zakończenia Programu będą kwalifikować się do uzyskania wsparcia. Ponieważ pandemia wciąż trwa, a okoliczności ulegają zmianom, będziemy monitorować program i możemy przedłużyć czas jego trwania, wstrzymać go, modyfikować lub anulować wedle własnego uznania.

Powiązane artykuły

Uzyskaj pomoc dotyczącą m.in. rezerwacji i konta.
Zaloguj się lub zarejestruj