Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki

  Polityka antydyskryminacyjna

  Ostatnia aktualizacja: 30 października 2020 roku

  Airbnb jest w swojej istocie otwartą społecznością łączącą świat za pośrednictwem platformy dla wspólnych doświadczeń, które zbliżają ludzi z różnych części globu. Nasza społeczność obejmuje miliony osób z właściwie każdego kraju na świecie. Jest to społeczność niezwykle różnorodna, skupiająca osoby z odmiennych kultur, o różnych wzorcach i wyznające różne wartości.

  Społeczność Airbnb jest oddana tworzeniu świata, w którym osoby z każdego środowiska – bez względu na to, jak daleko znalazły się od domu – będą czuły się mile widziane i szanowane. Zobowiązanie to opiera się na dwóch podstawowych zasadach, które obowiązują zarówno gospodarzy, jak i gości Airbnb, a mianowicie na integracji i szacunku. Pozwala to każdemu członkowi społeczności czuć się mile widzianym na platformie Airbnb bez względu na to, kim jest, skąd pochodzi, jaką wiarę wyznaje i kogo darzy uczuciem. Airbnb uznaje, że niektóre systemy prawne dopuszczają lub wymagają rozróżnienia osób ze względu na ich pochodzenie, płeć, stan cywilny czy orientację seksualną. Airbnb nie oczekuje od gospodarzy łamania miejscowego prawa ani podejmowania działań, które mogą spowodować pociągnięcie ich do odpowiedzialności prawnej. Airbnb zapewni dodatkowe wskazówki i dostosuje swoją politykę antydyskryminacyjną, tak aby odzwierciedlała uprawnienia i wymagania danego systemu prawnego.

  Zdajemy sobie sprawę, że jedna firma nie jest w stanie pogodzić wszystkich ludzi, ale uważamy, że społeczność Airbnb jest w stanie wspierać idee empatii i wzajemnego zrozumienia we wszystkich kulturach. Będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, aby wyeliminować wszelkie formy bezprawnej stronniczości, dyskryminacji i nietolerancji na naszej platformie. Wśród naszej społeczności Airbnb, czyli gospodarzy, gości oraz osób rozważających skorzystanie z platformy, pragniemy wspierać kulturę opartą na wartościach wykraczających poza stosowanie się do przepisów. W tym celu my wszyscy: pracownicy, gospodarze i goście Airbnb zobowiązujemy się do przestrzegania i zapoznania się z poniższymi zasadami, aby pomóc naszej społeczności w wypełnianiu misji integracji wszystkich w każdym miejscu w atmosferze serdeczności i otwartości.

  • Integracja – przyjmujemy osoby z każdego środowiska ze szczerą gościnnością i otwartością. Dołączenie do Airbnb jako gospodarz lub gość oznacza wstąpienie do społeczności integracyjnej. Stronniczość, uprzedzenia, rasizm i nienawiść nie mają racji bytu na naszej platformie ani w naszej społeczności. Choć gospodarze zobowiązani są przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, które zabraniają dyskryminacji ze względu na rasę, religię, pochodzenie oraz inne cechy wymienione poniżej, to my pragniemy pójść o krok dalej i zobowiązujemy się działać w zakresie znacznie szerszym niż spełnianie minimalnych wymogów określonych przez prawo.
  • Szacunek – szanujemy się nawzajem podczas wspólnych działań i spotkań. Airbnb rozumie, że miejscowe prawa i normy kulturowe na świecie różnią się, dlatego oczekuje, że zarówno gospodarze, jak i goście będą przestrzegać miejscowych przepisów i traktować się z wzajemnym szacunkiem, nawet w przypadku odmiennych poglądów i norm wychowania. Członkowie Airbnb wnoszą do naszej społeczności niezwykłą różnorodność doświadczeń, przekonań i zwyczajów. Łącząc osoby o różnym pochodzeniu, Airbnb sprzyja lepszemu zrozumieniu i docenieniu cech wspólnych dla wszystkich ludzi i walczy z uprzedzeniami zakorzenionymi przez błędne wyobrażenia, dezinformację lub nieporozumienia.

  Szczegółowe wytyczne dla gospodarzy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Kanadzie

  Ogólnie rzecz ujmując, należy zapoznać się ze wszystkimi obowiązującymi przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi, które dotyczą kwestii zakwaterowania i wynajmu miejsc noclegowych u osób prywatnych, jak i w miejscach dostępnych publicznie. Niektóre prawodawstwa mogą nakładać dodatkowe wymogi, które rozszerzają lub ograniczają ochronę praw obywatelskich lokatorów. Od gospodarzy wymaga się spełnienia tych dodatkowych wymogów prawnych. Gospodarze powinni skontaktować się z działem obsługi klienta Airbnb, jeżeli będą mieli wątpliwości dotyczące obowiązków nakładanych na nich przez niniejszą Politykę antydyskryminacyjną Airbnb. W niedalekiej przyszłości Airbnb opublikuje dalsze wskazówki dotyczące polityki antydyskryminacyjnej dla systemów prawnych spoza USA. Zgodnie z tymi zasadami nasi gospodarze w USA, UE i Kanadzie będą przestrzegać następujących reguł przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu potencjalnych gości:

  Rasa, kolor skóry, pochodzenie etniczne, narodowość, religia, orientacja seksualna, tożsamość płciowa oraz stan cywilny

  • Gospodarze Airbnb nie mogą:
   • odmówić pobytu gościowi ze względu na jego rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, orientację seksualną, tożsamość płciową czy stan cywilny;
   • narzucić innych warunków ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, orientację seksualną, tożsamość płciową czy stan cywilny;
   • zamieszczać ofert lub jakichkolwiek wpisów mających na celu zniechęcenie osób lub wskazujących na preferencje dotyczące gości ze względu na ich rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, orientację seksualną, tożsamość płciową oraz stan cywilny.

  Tożsamość płciowa

  Airbnb nie przypisuje tożsamości płciowej swoim użytkownikom. Uważamy, że tożsamość płciowa osób jest taka jak wskazana przez nich w profilu użytkownika, i oczekujemy tego samego od całej społeczności Airbnb. Obejmuje to poszanowanie zaimków (on/jego, ona/jej, oni/im itp.), z którymi identyfikują się użytkownicy społeczności.

  • Gospodarze Airbnb nie mogą:
   • odrzucić gościa ze względu na jego płeć, chyba że gospodarz dzieli z gościem przestrzeń mieszkalną (np. łazienkę, kuchnię lub przestrzeń wspólną);
   • narzucić innych warunków ze względu na jego płeć, chyba że gospodarz dzieli z gościem przestrzeń mieszkalną;
   • zamieszczać ofert lub jakichkolwiek wpisów mających na celu zniechęcenie osób lub wskazujących na preferencje dotyczące gości ze względu na ich płeć, chyba że gospodarz dzieli z gościem przestrzeń mieszkalną.
  • Gospodarze Airbnb mogą:
   • udostępnić kwaterę gościowi wyłącznie o takiej samej płci co gospodarz, jeżeli gospodarz dzieli z gościem przestrzeń mieszkalną.

  Wiek i sytuacja rodzinna

  • Gospodarze Airbnb nie mogą:
   • narzucić innych warunków ani odrzucić rezerwacji na podstawie wieku gościa lub jego sytuacji rodzinnej tam, gdzie jest to prawnie zabronione.
  • Gospodarze Airbnb mogą:
   • podać zgodne z prawdą informacje o udogodnieniach w wynajmowanym miejscu (lub ich braku), które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lub użyteczność dla gości w pewnym wieku lub podróżujących z dziećmi;
   • powiadomić w ofercie o specyficznych zakazach, regulaminach lub przepisach wspólnotowych (np. na osiedlach dla emerytów), które wykluczają możliwość zamieszkania tam osób poniżej określonego wieku lub rodzin z małymi dziećmi.

  Niepełnosprawność

  • Gospodarze Airbnb nie mogą:
   • odmówić gościowi pobytu ze względu na faktyczną lub domniemaną niepełnosprawność;
   • narzucić innych warunków ze względu na niepełnosprawność gościa;
   • przedkładać własnych opinii dotyczących spełniania przez kwaterę potrzeb potencjalnego gościa z niepełnosprawnością ponad ocenę samego gościa;
   • pytać o niepełnosprawność gościa lub jej stopień ani o środki wykorzystywane do jej zniwelowania (jeżeli jednak potencjalny gość poruszy kwestię swojej niepełnosprawności, gospodarz może i powinien omówić z nim kwestię tego, czy kwatera jest dla niego odpowiednia);
   • zabronić lub ograniczyć korzystanie z urządzeń wspomagających poruszanie się;
   • naliczać większej opłaty za wynajem lub innych opłat gościom z niepełnosprawnościami, w tym opłaty za obecność zwierzęcia, jeśli jest to zwierzę towarzyszące niepełnosprawnemu (odnosi się to zarówno do zwierząt dających wsparcie fizyczne, jak i psychiczne);
   • zamieszczać ofert lub jakichkolwiek wpisów mających na celu zniechęcenie osób lub wskazujących na preferencje dotyczące gości ze względu na ich niepełnosprawność;
   • odmówić komunikowania się z gośćmi za pomocą dostępnych środków, np. operatorów przekaźników (dla osób z wadami słuchu) bądź wiadomości e-mail (dla osób z wadami wzroku obsługujących czytniki ekranu);
   • odmówić uzasadnionego udogodnienia, jeśli niepełnosprawni goście proszą o niewielkie zmiany w regulaminie domu, np. pobyt ze zwierzęciem towarzyszącym lub korzystanie z dostępnego miejsca parkingowego obok kwatery. Jeśli gość prosi o takie udogodnienie, gospodarz wraz z gościem powinni porozumieć się, aby znaleźć wspólne rozwiązania, dzięki którym wymagania gościa zostaną spełnione.
  • Gospodarze Airbnb mogą:
   • podać zgodne z prawdą informacje o ułatwieniach dostępu do swojej kwatery (lub ich braku), tak aby niepełnosprawni goście mogli sami ocenić, czy dane miejsce odpowiada ich indywidualnym potrzebom.

  Preferencje osobiste

  • Gospodarze Airbnb mogą:
   • odrzucić rezerwację z powodów niezabronionych przez prawo z zastrzeżeniem wyjątków wymienionych powyżej (jeśli nie jest to zabronione przez prawo, mogą na przykład odrzucić rezerwację ze zwierzętami lub odmówić przyjęcia osób palących papierosy);
   • wymagać od gości poszanowania ograniczeń dotyczących pokarmów spożywanych w kwaterze (np. gospodarz, który spożywa posiłki koszerne lub wegetariańskie, może wymagać, aby goście dostosowali się do takiej kuchni). Ograniczenia te powinny być jasno określone w regulaminie domu. Gospodarz Airbnb może na przykład odrzucić gościa, który chce palić w kwaterze, lub może nałożyć ograniczenia dotyczące liczby gości.

  Odrzucanie gości. Gospodarze powinni mieć świadomość, że nikt nie lubi, kiedy mu się odmawia. Członek naszej społeczności może poczuć się niemile widziany lub wykluczony, mimo że gospodarz może mieć jasne, zgodne z prawem i uzasadnione powody, aby odmówić potencjalnemu gościowi. Gospodarze powinni dołożyć wszelkich starań, aby odnosić się serdecznie do gości ze wszystkich środowisk. Gospodarze, którzy często odrzucają gości z kategorii chronionej (nawet jeśli podadzą uzasadnione przyczyny), podkopują siłę naszej społeczności, sprawiając, że potencjalni goście czują się niemile widziani, dlatego platforma Airbnb może zawieszać konta gospodarzy, którzy demonstrują taki wzorzec zachowań.

  Szczegółowe wytyczne dla gospodarzy spoza Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Kanady

  Niektóre państwa lub społeczności spoza Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Kanady mogą w kwestii wynajmu zezwalać lub wręcz wymagać odmiennego traktowania, powołując się np. na stan cywilny, pochodzenie narodowe, płeć lub orientację seksualną. Stoi to w sprzeczności z naszą filozofią niedyskryminacji. W takich przypadkach nie wymagamy od gospodarzy pogwałcenia miejscowych przepisów prawa czy przyjmowania gości mimo faktycznego ryzyka aresztowania czy szkody dla zdrowia lub mienia. Gospodarze mieszkający w takich miejscach powinni zaznaczyć w ofercie ograniczenia dotyczące przyjmowania do kwatery określonych gości, aby powiadomić potencjalnych gości o istniejącej przeszkodzie i dać Airbnb możliwość potwierdzenia konieczności nałożenia ograniczeń. Oczekujemy, że gospodarze powiadomią o ograniczeniach w sposób jasny, rzeczowy i nieuwłaczający niczyjej godności. Obelgi i obraźliwy język nie są tolerowane na naszej platformie i w naszej społeczności.

  Jakie są konsekwencje niedostosowania się gospodarza do naszej polityki w tym zakresie?

  Jeżeli dana oferta zawiera język sprzeczny z naszą polityką antydyskryminacyjną, gospodarz zostanie poproszony o usunięcie określonych treści oraz o potwierdzenie, że rozumie tę politykę i jej podstawowe zasady, a także że zamierza ich przestrzegać. Airbnb może również, według własnego uznania, podjąć odpowiednie działania włącznie z zawieszeniem konta gospodarza na platformie Airbnb.

  Jeżeli gospodarz w sposób niewłaściwy odmawia pobytu gościom, powołując się na kategorię chronioną, lub jeśli używa języka, który wskazuje, że jego działania były motywowane czynnikami zabronionymi w niniejszej polityce, Airbnb podejmie działania zmierzające do wyegzekwowania zasad tej polityki włącznie z zawieszeniem gospodarza na platformie.

  Wraz z powiększaniem się naszej społeczności, Airbnb będzie stale nadzorować dostosowywanie zasad i praktyk do naszej głównej idei, którą jest poczucie wzajemnego poszanowania i serdeczności pomiędzy gośćmi i gospodarzami towarzyszące wszelkiej komunikacji na platformie Airbnb. To są podstawowe oczekiwania stawiane nam przez społeczeństwo, naszą społeczność i Airbnb.

  Uwagi dodatkowe

  Polityka antydyskryminacyjna ma zastosowanie do wszystkich dziedzin działalności Airbnb. Zdajemy sobie sprawę, że istnieją dodatkowe uwarunkowania specyficzne dla różnych ofert w ramach społeczności Airbnb. Oto kilka uwag, które odnoszą się do tych przypadków:

  Atrakcje

  Wykluczenie ze względu na płeć:

  • Gospodarze atrakcji Airbnb mogą zaoferować atrakcję w ramach tylko jednej płci, jeśli jest to konieczne, aby stworzyć bezpieczną przestrzeń (taką, która nie powoduje szkód lub niebezpieczeństwa, oraz taką, która nie jest nielegalna), chronić bezpieczeństwo i prywatność uczestników oraz/lub spełnić wymogi prawne lub kulturowe.

  Ułatwienie dostępu / niepełnosprawność / rozsądne zakwaterowanie:

  Ze względu na szeroki wachlarz dostępnych ofert gospodarze atrakcji Airbnb mogą zapytać o możliwości udziału gości w niektórych formach aktywności fizycznej lub zapytać o potrzeby gości w zakresie zakwaterowania w celu jak najlepszego przygotowania atrakcji. Zachęcamy też gospodarzy atrakcji do:

  • dostarczenia rzetelnych informacji o fizycznych wyzwaniach towarzyszących atrakcji w taki sposób, aby goście samodzielnie mogli ocenić, czy atrakcja jest dla nich odpowiednia;
  • aktywnej współpracy z gośćmi, którzy mają pytania dotyczące dostępności atrakcji i/lub ujawnili swoją niepełnosprawność, oraz rozważenia rozsądnych próśb dotyczących zakwaterowania;
  • poszukania możliwości zapewnienia rozsądnego zakwaterowania, w przypadku gdy spełnienie żądania nie wpłynie istotnie na charakter aktywności.
  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?