Przejdź do treści
  Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki
  Aktualności o COVID-19
  Opcje anulowania i zwrotu znajdziesz w swoim panelu gospodarza. Rezerwacje objęte naszą polityką okoliczności wyjątkowych mogą zostać anulowane przed zameldowaniem bez kar i bez wpływu na Twój status Superhost.

  Atrakcje z muzyką

  Ostatnia aktualizacja: 5 kwietnia 2019 r.

  Znajdziesz tutaj zbiorcze informacje na temat wybranych przepisów, które mogą mieć zastosowanie w przypadku muzycznych atrakcji na Airbnb.

  Te informacje nie są wyczerpujące i nie stanowią porady prawnej. Chcielibyśmy naświetlić Ci trochę kwestie związane z przepisami, które mogą obowiązywać w przypadku Twojej atrakcji.

  Jako gospodarz atrakcji jesteś osobą odpowiedzialną za to, co oferujesz i musisz wiedzieć, jakich przepisów należy przestrzegać. Różne kraje mają różne wymogi i zasady licencjonowania. Ten artykuł może stanowić dla Ciebie punkt odniesienia, do którego możesz wrócić w razie jakichkolwiek pytań. Pamiętaj jednak, że nie jest on wyczerpujący, nie stanowi porady prawnej i nie możemy zagwarantować wiarygodności ani dokładności żadnego podanego źródła. Sprawdź, czy przepisy i procedury nie uległy ostatnio zmianie.

  Podstawowe zasady dotyczące atrakcji muzycznych

  W Stanach Zjednoczonych muzyka jest ogólnie chroniona prawem autorskim, chyba że jest własnością publiczną. Gdy utwór jest chroniony prawami autorskimi, oznacza to, że właściciel tego utworu ma wyłączne prawa do tego utworu. Jeśli odtwarzasz muzykę podczas atrakcji (lub transmitujesz atrakcję przez internet), może być konieczne uzyskanie licencji. Różne czynniki dotyczące Twojej atrakcji, w tym miejsce, lokal i rodzaj aktywności, będą miały wpływ na to, które licencje musisz uzyskać, ale we wszystkich przypadkach obowiązek spoczywa na Tobie lub na lokalu.

  Uzyskanie prawa do wykonywania lub korzystania z muzyki w inny sposób często wymaga zawarcia umowy licencyjnej. Obowiązująca umowa licencyjna będzie zazwyczaj określać (między innymi) gdzie można odtwarzać muzykę, jaką muzykę można odtwarzać, w jaki sposób można (a w jaki nie wolno) korzystać z muzyki, ile należy zapłacić za prawo do korzystania z muzyki, termin lub czas trwania licencji oraz jakie zgłoszenia (jeśli obowiązują) dotyczące korzystania z muzyki, mogą być wymagane. Brak stosownej licencji może skutkować odpowiedzialnością za naruszenie praw autorskich, którego odszkodowanie wynosi od 750 do 30 000 USD za dzieło, a do 150 000 USD za dzieło, które zostało naruszone, jeśli naruszenie jest umyślne.

  Istnieją dwa prawa autorskie do muzyki: (1) prawa autorskie do utworu muzycznego (znanego również jako kompozycja), który zawiera nuty muzyczne i teksty utworu; oraz (2) prawa autorskie do określonego wykonania, zawarte w nagraniu dźwiękowym. Nagrany utwór, taki jak na płycie CD, składa się z dwóch dzieł chronionych prawem autorskim: nagrania dźwiękowego artysty wykonującego utwór muzyczny oraz samego utworu muzycznego.

  Utwory muzyczne są zazwyczaj własnością wydawców muzycznych lub są przez nich kontrolowane, a nagrania dźwiękowe są zazwyczaj własnością wytwórni nagraniowych lub są przez nie kontrolowane. Prawo do publicznego wykonywania utworów muzycznych – niezależnie od tego, czy pochodzą z płyty CD, płyty LP, czy zespół wykonuje je na żywo – jest na ogół administrowane przez organizacje Performing Rights Organizations (PRO), z których dwie największe w Stanach Zjednoczonych to ASCAP i BMI. W krajach innych niż Stany Zjednoczone prawie zawsze będzie obecna przynajmniej jedna organizacja PRO, a w niektórych przypadkach kilka, z różnymi PRO kontrolującymi prawa do różnych utworów muzycznych. Utwory muzyczne często posiadają więcej niż jednego właściciela praw autorskich, ponieważ wiele osób może napisać piosenkę razem, a każdy współautor może przypisać swoje prawa innemu wydawcy muzycznemu i różnym PRO. Możesz potrzebować zgody różnych przedstawicieli tych współautorów, aby wykonać utwór publicznie, ponieważ PRO i większość wydawców muzycznych udziela licencji tylko na te części utworów, które posiadają lub kontrolują.

  Ponieważ licencjonowanie muzyki może wymagać uzyskania praw od wielu właścicieli praw autorskich, należy rozważyć konsultację z doświadczonym radcą prawnym aby upewnić się, że wszystkie niezbędne prawa zostały uzyskane. To Ty jesteś osobą odpowiedzialną za sprawdzenie, czy korzystanie z muzyki wymaga licencji oraz za uzyskanie wymaganej licencji.

  Dowiedz się, czy do atrakcji potrzebna jest licencja muzyczna

  Jeśli organizujesz atrakcję, podczas której artysta będzie wykonywał covery, może być konieczne uzyskanie tylko praw do utworów muzycznych. Podobne zasady mogą mieć zastosowanie w przypadku transmisji na żywo w Internecie, ale transmisja na żywo może być objęta dodatkowymi prawami. Zwykle występ artysty na żywo nie wiąże się z nagraniem dźwiękowym, chyba że podczas występu odtwarzano by nagrany utwór. Natomiast wydarzenia z karaoke prawdopodobnie będzie wymagać uzyskania praw zarówno do utworów muzycznych, jak i do nagrań dźwiękowych (wersje karaoke), które mogą różnić się od komercyjnie wydanego nagrania dźwiękowego zakupionego na płycie CD lub w iTunes. Do użytku na karaoke konieczne może być również nabycie praw do wyświetlania tekstu utworu muzycznego. Jeśli publicznie wykonujesz utwór muzyczny – albo odtwarzając nagraną muzykę, albo zlecając artyście wykonanie utworu na żywo – może być również konieczne uzyskanie od organizacji PRO licencji na publiczne wykonanie.

  Zasada jest taka, że jeśli wykonujesz utwory muzyczne w miejscu publicznie dostępnym, musisz uzyskać publiczne licencje na wykonanie utworów muzycznych. Jeśli wykonujesz nagrania dźwiękowe lub zlecasz ich wykonanie, możesz nie potrzebować licencji na publiczne wykonanie, ale dobrze skonsultować się z prawnikiem przed podjęciem ostatecznej decyzji.

  Ponadto może być konieczne uzyskanie licencji, jeśli w ramach swojej atrakcji przygotowujesz swoim gościom kopie nieoryginalnej muzyki (np. na płytach CD), lub jeśli nagrywasz atrakcję i chcesz udostępnić ją online, na żądanie lub w sposób ciągły. Dzieje się tak dlatego, że zarówno utwory muzyczne, jak i właściciele praw autorskich do nagrań dźwiękowych mają wyłączne prawa do zwielokrotniania i rozpowszechniania, a wytwarzanie kopii utworów muzycznych i nagrań dźwiękowych lub ich rozpowszechnianie może wymagać zgody właścicieli praw autorskich.

  Wiedza o tym, czy muzyka podlega ochronie praw autorskich, wymaga indywidualnej analizy. Pamiętaj: jeśli muzyka jest współczesna lub pochodzi z ostatnich kilkudziesięciu lat, to prawdopodobnie podlega prawom autorskim. Ochrona praw autorskich trwa bardzo długo, więc w razie wątpliwości warto założyć, że utwór jest chroniony. Centrum Informacji o Prawach Autorskich Uniwersytetu Cornell jest przydatnym źródłem informacji umożliwiającym ustalenie, czy utwór jest własnością publiczną w Stanach Zjednoczonych. Czas trwania ochrony praw autorskich do utworów muzycznych i nagrań dźwiękowych różni się w zależności od kraju.

  Uzyskanie licencji na muzykę

  Aby uzyskać licencję na korzystanie z muzyki, można skontaktować się z właścicielami praw autorskich do muzyki lub ich przedstawicielami.

  Amerykańscy kompozytorzy, autorzy tekstów i wydawcy zazwyczaj dołączają do PRO i przyznają tej organizacji niewyłączne prawo do licencjonowania ich muzyki i egzekwowania ich praw do publicznego wykonania. W Stanach Zjednoczonych głównymi organizacjami PRO są: American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP),Broadcast Music, Inc. (BMI), SESAC oraz Global Music Rights (GMR). Mogą też istnieć inne PRO, które kontrolują mniej popularne utwory muzyczne. Organizacje PRO zazwyczaj udzielają licencji zbiorczych na publiczne wykonywanie wszystkich dzieł, które reprezentują. W zależności od tego, jakiej muzyki chcesz użyć podczas atrakcji, może być potrzebna licencja jednej lub więcej PRO. PRO często zapewniają narzędzie do przeszukiwania repertuaru na swojej stronie internetowej. Jeśli wiesz z wyprzedzeniem, jaka muzyka ma być wykonywana, możesz zidentyfikować właścicieli praw autorskich lub przedstawicieli tych utworów za pomocą jednego z narzędzi wyszukiwania.

  W krajach spoza Stanów Zjednoczonych autorzy utworów często przypisują swoje prawa do PRO, tak że PRO staje się jedynym podmiotem, który może autoryzować publiczne wykonanie muzyki autora utworów. Skontaktuj się z PRO w swoim kraju, aby zapytać o licencje, które mogą być potrzebne do każdej atrakcji, którą organizujesz. Pamiętaj, że może istnieć jedna (lub więcej) organizacja PRO upoważniona do licencjonowania publicznych wykonań utworów muzycznych i jedna (lub więcej) PRO w kraju upoważnionym do licencjonowania publicznych wykonań nagrań dźwiękowych.

  Pamiętaj, że terminologia używana do opisu praw do muzyki może również różnić się w zależności od kraju. PRO mogą być określane jako organizacje zbiorowego zarządzania (lub CMO) lub spółki licencjonujące muzykę (lub MLC). Prawo do należności z tytułu licencji może być określane mianem „prawa do wynagrodzenia”. Prawo do wykonania nagrania dźwiękowego może być określane jako „prawo pokrewne”.

  Publiczne wykonanie nagrań dźwiękowych

  Jeśli planujesz odtworzenie muzyki podczas atrakcji w Stanach Zjednoczonych, publiczne wykonanie nagrań dźwiękowych może nie wymagać licencji ze względu na pewne wyjątki prawne. Poza Stanami Zjednoczonymi takie zwolnienia zazwyczaj nie obowiązują, więc prawdopodobnie stosuje się inne zasady. Informacje na temat niektórych sposobów wykorzystania nagrań dźwiękowych w Stanach Zjednoczonych można znaleźć na stronie internetowej SoundExchange, Inc., organizacji non-profit utworzonej do pobierania i dystrybucji opłat licencyjnych za niektóre publiczne wystąpienia i tworzenie kopii nagrań dźwiękowych.

  Wytwórnie muzyczne, wydawcy muzyczni i indywidualni artyści

  Jeśli chcesz korzystać z konkretnych utworów muzycznych lub nagrań dźwiękowych podczas atrakcji i wolisz zwrócić się bezpośrednio do właścicieli praw autorskich takich utworów, możesz to zrobić (przynajmniej w Stanach Zjednoczonych). Jest to jednak często proces czasochłonny, a duże korporacje mogą nie być w stanie odpowiedzieć na poszczególne wnioski licencyjne. Jeśli wynajmujesz artystę, który ma wystąpić podczas atrakcji, i napisał on własną muzykę i wykonuje ją na żywo, artysta może udzielić Ci bezpośredniej licencji na publiczne wykonanie swojej muzyki. Możliwość udzielenia licencji bezpośredniej będzie jednak zależała od tego, czy artysta powierzył swoje prawa osobie trzeciej, takiej jak wydawca muzyczny czy organizacje zbiorowego zarządzania. Jeśli artysta przypisał swoje prawa osobie trzeciej, to nawet jeśli napisał muzykę, może nie mieć uprawnień do udzielenia Ci bezpośredniej licencji. W takim przypadku wymagane jest uzyskanie licencji od PRO lub CMO, w zależności od kraju, w którym się znajdujesz.

  Warto skonsultować się z lokalnym zarządem ds. zagospodarowania przestrzennego lub władzami planistycznymi, aby dowiedzieć się, czy lokalne przepisy ograniczają sposób korzystania z nieruchomości w ramach atrakcji.

  Jeśli Twoja atrakcja będzie wiązała się z łączeniem muzyki z inną aktywnością, zapoznaj się z naszymi innymi artykułami dotyczącymi odpowiedzialnego wynajmowania, aby dowiedzieć się, w jaki sposób różne zasady dotyczą Twojej atrakcji.

  Kwestie muzyczne mogą być skomplikowane. Jeśli nie masz pewności co do atrakcji, skontaktuj się z prawnikiem. Jeśli organizujesz atrakcję w Stanach Zjednoczonych, dobrym źródłem informacji jest strona Urzędu Praw Autorskich USA.

  Airbnb nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność ani poprawność informacji zawartych w linkach do stron zewnętrznych (w tym przepisów).

  Niespełnienie obowiązków przez gospodarzy może skutkować zawieszeniem działalności lub usunięciem z Airbnb.

  Dodatkowe materiały

  American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP)

  Broadcast Music, Inc. (BMI)

  Global Music Rights (GMR)

  SESAC

  SoundExchange, Inc.

  Powiązane artykuły
  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?