Przejdź do treści
  Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki
  Aktualności o COVID-19
  Opcje anulowania i zwrotu znajdziesz w swoim panelu gospodarza. Rezerwacje objęte naszą polityką okoliczności wyjątkowych mogą zostać anulowane przed zameldowaniem bez kar i bez wpływu na Twój status Superhost.

  Jak śledzić swoje wyniki gospodarza?

  Jeśli korzystasz z naszych profesjonalnych narzędzi gospodarza, swoje postępy możesz śledzić w panelu wyników. W panelu możesz m.in. sprawdzić szczegółowe wskaźniki biznesowe Twoich ofert (historyczne, obecne i przyszłe), zobaczyć, które Twoje oferty mają najlepsze wyniki oraz porównać swoje oferty między sobą i z podobnymi miejscami w okolicy.

  Aby znaleźć te informacje:

  1. Przejdź do sekcji Twoje oferty.
  2. Kliknij zakładkę Wyniki.

  W dostępnych raportach możesz wyszukiwać, filtrować i porównywać wyniki swoich ofert w ostatnich 12 miesiącach. Możesz również dołączyć dane dotyczące nadchodzących rezerwacji i wybrać, które oferty mają zostać uwzględnione, korzystając z paska wyszukiwania i filtrowania w każdej sekcji.

  W zakładce „Wyniki” znajduje się 5 sekcji, a każda z nich zawiera szereg wskaźników:

  • Konwersja
  • Obłożenie i stawki
  • Jakość
  • Zarobki
  • Postęp gospodarza

  Wyniki według czasu

  Możesz zmienić ramy czasowe danych wyświetlanych w każdej sekcji. Domyślnym widokiem jest Ostatni rok. Możesz też wybrać opcję Ostatni tydzieńOstatni miesiąc, aby wyświetlić dane historyczne. Zostaną wyświetlone dane z ostatnich 7, 30 lub 365 dni. Aby wyświetlić przyszłe wyniki dla niektórych danych, możesz wybrać opcję Następny tydzień, Następny miesiąc, Następne 3 miesiąceNastępne 6 miesięcy. Zostaną wyświetlone dane z następnych 7, 30, 90 i 180 dni. Dane będą aktualne w ciągu 24 godzin.

  Wyniki według regionu

  Jeśli posiadasz oferty w więcej niż jednym regionie, możesz wybrać wyświetlanie danych dla wszystkich regionów lub tylko wybranych. Jeśli wybierzesz jeden lub więcej regionów, zobaczysz tylko oferty i recenzje ofert w tych regionach – dzięki temu analiza danych będzie dokładniejsza.

  Porównywanie wyników

  Wykres pokazuje wyniki Twoich ofert w porównaniu z poprzednimi okresami lub konkurencyjnym zestawem ofert. Przełączaj opcje, aby zdecydować, co ma wskazywać wykres. Podczas porównywania przedziałów czasowych na wykresie zostanie wyświetlony ostatni i przedostatni przedział czasowy. Na przykład, jeśli wybierzesz Ostatni tydzień, na wykresie zostaną wyświetlone wyniki za ostatnie 7 dni w porównaniu z wynikami za poprzedzające je 7 dni.

  Jeśli wybierzesz porównanie z podobnymi ofertami, na wykresie zobaczysz, w jaki sposób 5-gwiazdkowe oceny Twoich ofert są porównywalne z ofertami w okolicy. Jeśli Twoje oferty znajdują się w wielu regionach, możesz filtrować je według regionu, aby zwiększyć dokładność porównania. Dowiedz się więcej o tym, jak wybieramy podobne oferty.

  Dostęp do zakładki „Wyniki”

  Jeśli w panelu wyników nie widać zakładki Wyniki, musisz skorzystać z profesjonalnych narzędzi gospodarza.

  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?