Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki

  Jak mogę egzekwować swoje prawa jako użytkownik Airbnb?

  Na tej stronie znajdziesz ogólne informacje o tym, jak skontaktować się z Airbnb, by zgodnie z obowiązującymi przepisami wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Jeśli masz pytania o ochronę prywatności lub danych w Airbnb, napisz do nas e-maila.

  Jeśli mieszkasz w kontynentalnej części Chin, w tym artykule znajdziesz wskazówki przydatne w Twojej sytuacji.

  Tematy opisane na tej stronie

  Wyłączanie konta

  Jak wyłączyć konto

  Gdy wyłączysz swoje konto, wszystkie bieżące rezerwacje – niezależnie, czy jesteś gospodarzem czy gościem – zostaną automatycznie anulowane w Twoim imieniu, co będzie się wiązać z konsekwencjami przewidzianymi we właściwych zasadach anulowania. Jeśli w przyszłości zechcesz włączyć wyłączone konto, będzie to wymagało skontaktowania się z nami.

  Konto możesz wyłączyć samodzielnie na swoim profilu w sekcji Zarządzaj danymi.

  Jeśli zamiast wyłączania konta chcesz tylko wyłączyć ofertę, zobacz, jak to zrobić.

  Aby przywrócić wyłączone konto, skontaktuj się z nami.

  Usuwanie konta

  Usunięcie konta wiąże się z trwałym usunięciem danych osobowych i zamknięciem konta Airbnb. Ta czynność jest nieodwracalna.

  Gdy zaakceptujemy Twój wniosek o usunięcie konta, Twoje dane osobowe zostaną trwale usunięte (z wyjątkiem określonych informacji, które zgodnie z prawem możemy lub musimy zachować, o czym możesz przeczytać w naszej Polityce prywatności). To oznacza, że nie będziemy mogli dalej świadczyć Ci naszych usług. Jeśli w przyszłości zechcesz znów skorzystać z Airbnb, będzie to wymagało utworzenia nowego konta.

  Jak usunąć konto

  Konto i dostępne na nim dane możesz usunąć w sekcji Zarządzaj danymi.

  Przeglądanie danych na koncie

  Większość istotnych informacji przechowywanych na koncie Airbnb możesz zobaczyć w panelu.

  Jak otrzymać kopię wybranych lub wszystkich danych osobowych przechowywanych przez Airbnb

  Jeśli chcesz otrzymać kopię wszystkich danych, możesz o to poprosić w sekcji Zarządzaj danymi.

  Przenoszenie danych

  Prawo do przenoszenia danych

  Prawo do przenoszenia danych umożliwia Ci uzyskanie kopii określonych informacji, które Airbnb otrzymało od Ciebie, w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego.

  Jak skorzystać z prawa do przenoszenia danych

  Pełną kopię swoich danych przechowywanych przez Airbnb możesz pobrać w formie pliku w sekcji Zarządzaj danymi.

  Wyłączanie wiadomości marketingowych

  Rezygnacja z komunikacji marketingowej z Airbnb oznacza, że nie będziesz otrzymywać e-maili, powiadomień, wiadomości i połączeń telefonicznych

  Preferencje marketingowe możesz zmienić w dowolnym momencie. Wystarczy, że klikniesz link „Anuluj subskrypcję”, który znajduje się na dole każdego e-maila marketingowego, lub wykonasz te kroki na swoim koncie:

  1. Wybierz Konto > Powiadomienia .
  2. Przejdź do sekcji Oferty i powiadomienia i ustaw suwak w pozycji wyłączonej przy tych rodzajach wiadomości marketingowych, których nie chcesz już otrzymywać.

  Jeśli po rezygnacji z e-maili nadal otrzymujesz wiadomości od Airbnb

  Nadal będziemy używać podanych przez Ciebie danych kontaktowych do wysyłania Ci powiadomień o zamówionych usługach (na przykład e-maile z potwierdzeniem rezerwacji czy e-maile dotyczące transakcji). Jeśli nie chcesz otrzymywać żadnych powiadomień od Airbnb (również wiadomości o usługach), musisz je wyłączyć lub usunąć swoje konto Airbnb.

  Wycofanie zgody dla Airbnb na wykorzystywanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym udostępniania Twoich danych do celów reklamowych innym firmom

  Jeśli zezwalają na to lokalne przepisy prawa, zgodnie z naszą Polityką prywatności możesz wycofać zgodę na wykorzystywanie Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego. W tym celu musisz poinformować nas o tym e-mailem. Więcej informacji o tym, jak zrezygnować z komunikacji marketingowej, znajdziesz powyżej.

  Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zarządzamy Twoimi plikami cookie, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie.

  Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

  Jak wycofać zgodę na przetwarzanie przez Airbnb niektórych danych osobowych do określonych celów

  Jeśli zezwalają na to lokalne przepisy prawa, możesz poprosić Airbnb o zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych do określonych celów (w tym do profilowania), nawet jeśli dane te są przetwarzane w uzasadnionym interesie. Jeśli wycofasz zgodę na przetwarzanie danych, Airbnb przestanie przetwarzać Twoje dane osobowe do tych celów, chyba że będzie w stanie uargumentować, że takie przetwarzanie jest zasadne lub konieczne do ustalania, realizacji lub ochrony roszczeń prawnych.

  Jeśli chcesz wycofać zgodę na przerwarzanie danych, poinformuj nas o tym e-mailem.

  Inne sposoby wycofania zgody na przetwarzanie danych

  Zgodę na przetwarzanie danych możesz wycofać także tradycyjną pocztą, pisząc do nas pod adres podany w sekcji z danymi kontaktowymi w naszej Polityce prywatności (z adnotacją „Do wiadomości działu prawnego”). Abyśmy mogli szybko i sprawnie rozpatrzyć Twoją prośbę, Twoja wiadomość powinna zawierać:

  • Temat: „Wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych”
  • Twój identyfikator Airbnb (numer ten znajdziesz na końcu adresu URL Twojego profilu)
  • Kraj zamieszkania
  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?

  Powiązane artykuły