Przejdź do treści
  Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki
  Aktualności o COVID-19
  Aby znaleźć opcje anulowania i zwrotu, wybierz rezerwację na stronie Podróże. Nasza polityka okoliczności wyjątkowych dotyczy określonych rezerwacji. Jeśli termin Twojego zameldowania przypada po 15 września, zajrzyj tu 15 sierpnia 2020 roku, aby dowiedzieć się więcej.

  Rejestracja usług wynajmu w Katalonii - często zadawane pytania

  Ostatnia aktualizacja: 8.6.2018

  Jak wskazano w naszych Warunkach Świadczenia Usług, każdy gospodarz jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów. Airbnb zapewnia Ci niezbędną przestrzeń, dzięki której możesz zawrzeć w swojej ofercie wszystkie informacje, których potrzebujesz lub których wymaga od Ciebie prawo.

  Mimo to Airbnb wprowadza nowe pola dla ofert zakwaterowania w Katalonii, które dodatkowo ułatwiają umieszczanie przez gospodarzy w swoich ofertach informacji prawnych, na przykład numeru rejestracyjnego Rejestru Turystyki, gdy gospodarze uznają to za konieczne.

  Poniższa sekcja zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące protokołu oferty i procesu wdrażania.

  Co mówią obowiązujące przepisy w Katalonii na temat zakwaterowania w celach turystycznych?

  Przed wynajmem zakwaterowania należy sprawdzić, czy mieści się ono w różnych rodzajach zakwaterowania zawartych w przepisach turystycznych. Jeśli tak, to możliwe, że przed wynajęciem zakwaterowania należy złożyć oświadczenie o odpowiedzialności (declaración responsable) lub uprzedni komunikat do rady miasta o miejscu zakwaterowania, a także w zależności od rodzaju zakwaterowania, również z innymi odpowiednimi władzami turystycznymi. W większości przypadków po złożeniu oświadczenia o odpowiedzialności lub wcześniejszej korespondencji będzie można wynająć zakwaterowanie od tego samego dnia, choć mogą istnieć inne ograniczenia z lokalnego lub szczególnego punktu widzenia. Władze turystyczne zarejestrują Twoje zakwaterowanie w Rejestrze Turystycznym Katalonii i podadzą Ci numer rejestracyjny, który możesz umieścić w swojej ofercie.

  Na czym polega proces rejestracji?

  Rejestracja mieszkania w Rejestrze Turystycznym Katalonii generuje numer, który zostanie przekazany Tobie przez władze zajmujące się kwestiami turystyki po złożeniu oświadczenia o odpowiedzialności lub wskutek wcześniejszej komunikacji.

  Kto musi złożyć oświadczenie o odpowiedzialności lub komunikować się wcześniej?

  Wszystkie zakwaterowania do celów turystycznych rozważane zgodnie z przepisami turystycznymi Katalonii. Należy uwzględnić następujące uregulowania prawne: Ustawa o turystyce obowiązująca w Katalonii, dekret 159/2012 z dnia 20 listopada w sprawie zakładów turystycznych i mieszkań turystycznych oraz Ustawa 16/2015 z dnia 21 lipca, dotycząca uproszczenia działalności administracyjnej administracji Katalonii i samorządów lokalnych oraz impulsu aktywności gospodarczej, a także Hiszpański Kodeks Cywilny Prawo miejskie dotyczące wynajmu cywilnego. Rodzaje spraw są bardzo specyficzne i w każdym przypadku należy sprawdzić, jakie normy mają zastosowanie do Ciebie i czy musisz wypełnić oświadczenie o odpowiedzialności lub podobne. Sugerujemy, aby sprawdzić to osobiście lub zasięgnąć porady, ponieważ takie przepisy były często zmieniane w ciągu ostatnich kilku lat i mogą pojawić się inne normy, które mają wpływ na Ciebie.

  Co się stanie, jeśli chcę wynająć swoje zakwaterowanie na dłuższy czas? A co, jeśli moim miejscem zakwaterowania jest dom wiejski lub apartament turystyczny?

  Jeśli chcesz udostępnić miejsce pobytu temu samemu gościowi przez okres dłuższy niż 31 dni, przepisy turystyczne nie będą miały zastosowania i oświadczenie lub wcześniejsza komunikacja nie będą konieczne, podobnie jak uzyskanie numeru rejestracyjnego w Rejestrze Turystycznym Katalonii.

  Dekret 159/2012 z dnia 20 listopada w sprawie obiektów turystycznych i turystycznych miejsc zamieszkania reguluje kwestię różnych typów obiektów turystycznych (poniżej znajduje się lista), a także nakłada obowiązek spełnienia określonych wymagań w zakresie minimalnych warunków obowiązujących dla każdego rodzaju, licencji turystycznych, rejestru itp.:

  • Obiekty hotelowe, które obejmują hotele, hotele-apartamenty, hostele i pensjonaty
  • Apartamenty turystyczne
  • Kempingi
  • Obiekty turystyki wiejskiej, w tym domy wiejskie (casas de payes) i wiejskie obiekty noclegowe (gospodarstwa wiejskie masía, domy wiejskie masovería, domy wolnostojące lub wspólne domy na wsi)

  Jak mogę się zarejestrować?

  We wszystkich stosownych przypadkach należy złożyć oświadczenie o odpowiedzialności lub skontaktować się z odpowiednią radą miasta drogą elektroniczną, w zależności od ratusza lub przed jakimikolwiek rejestrami publicznymi ustanowionymi w ustawie 39/2015 z dnia 1 października w sprawie ustawy o procedurach administracyjnych.

  Następnie odpowiednia rada miasta wyśle komunikat do Katalońskiej Administracji Turystycznej, która wyda i dostarczy numer rejestracyjny. Jeśli zostanie on rozpatrzony pozytywnie, otrzymasz numer, który należy dodać na stronie oferty.

  Co się stanie, jeśli już się zarejestrowałem?

  Jeśli jesteś już zarejestrowany, wykonaj następujące kroki i dodaj numer licencji na zakwaterowanie do każdej ze swoich ofert w Katalonii:

  • Przejdź do zakładki Twoje oferty
  • Kliknij swoją ofertę zakwaterowania w Katalonii
  • Kliknij Regulamin u góry strony, a następnie wybierz opcję
  • Postępuj zgodnie z instrukcją, aby wyświetlić swój numer rejestracyjny, a gdy skończysz, kliknij Dalej, a następnie Prześlij
  • Powtórz ten proces dla wszystkich swoich miejsc zakwaterowania w Katalonii

  Pamiętaj, że przy wpisywaniu numeru licencji zakwaterowania należy wprowadzić jedynie początkowy kod literowy (np. HUTB) i sześć cyfr (np. 123456), a nie kod DC składający się z dwóch cyfr (np. 12), które po nim następują.

  Co się stanie, jeśli moje zakwaterowanie nie wymaga złożenia oświadczenia o odpowiedzialności lub innej podobnej formalności?

  Być może będziesz w stanie wskazać taką okoliczność, postępując zgodnie z procesem opisanym powyżej.

  Ile kosztuje złożenie oświadczenia o odpowiedzialności?

  Opłata związana z oświadczeniem o odpowiedzialności różni się w zależności od miasta. Na przykład 227 euro w Barcelonie, 150 euro w Gironie i 273 euro w Lleidzie.

  Jak często muszę odnawiać numer rejestracyjny?

  Nie jest konieczne odnawianie numeru rejestracyjnego, pozostaje on ważny, dopóki zakwaterowanie spełnia wymagania i warunki nałożone przez obowiązujące przepisy. Jeśli jednak jakiekolwiek dane dotyczące zakwaterowania ulegną zmianie, należy o tym poinformować odpowiednie władze. Należy również zaktualizować ofertę Airbnb, aby uwzględnić nowe informacje.

  Jakie dokumenty są wymagane przez właściwe organy w celu złożenia oświadczenia o odpowiedzialności i uzyskania odpowiedniego numeru rejestracyjnego?

  Musisz złożyć oświadczenie przed odpowiednią Radą Miejską, w której znajduje się mieszkanie turystyczne, za pośrednictwem dostępnych oficjalnych formularzy. W takim dokumencie wymagane są następujące informacje:

  • Szczegóły lokalu mieszkalnego i jego maksymalna pojemność
  • Dane właściciela
  • Numer telefonu do celów komunikacji związanej z działalnością Twojego mieszkania turystycznego
  • Identyfikacja firmy odpowiedzialnej za pomoc i utrzymanie mieszkania
  • Oświadczenie o tym, że lokal mieszkalny posiada certyfikat obłożenia

  Jeśli powierzasz zarządzanie lokalem mieszkalnym osobie trzeciej, oprócz informacji wymienionych powyżej, należy również podać następujące informacje:

  • Dane kierownika
  • Oświadczenie własne o przyznaniu kierownikowi ważnego tytułu przez właściciela lokalu mieszkalnego

  Procedury możesz znaleźć i pobrać formularze zgłoszeniowe w zależności od gminy tutaj . W razie wątpliwości możesz kliknąć tę stronę internetową Administracji Katalonii, która zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Airbnb wyświetla oferty takie jak te, które są wypełniane przez gospodarzy, chociaż musisz przestrzegać norm, które Twoim zdaniem mają zastosowanie. Zalecamy uzyskanie specjalistycznej porady. Może się zdarzyć, że niektóre normy zostały zmienione, mogą nie mieć zastosowania do Ciebie lub że uważasz je za sprzeczne z normami wyższego szczebla lub europejskimi w zależności od konkretnych faktów.

  Jak mogę cofnąć moją zgodę na udostępnianie danych?

  Jeśli cofniesz zgodę na udostępnianie danych właściwym organom administracji publicznej, nie będziesz w stanie kontynuować przyjmowania gości (ponieważ udostępnianie danych jest wymogiem przyjmowania gości). Jeśli nadal chcesz cofnąć swoją zgodę, skontaktuj się z nami i wyjaśnij, że chcesz cofnąć zgodę na udostępnianie danych w ramach procesu rejestracji w Katalonii. Usuniemy Twoją ofertę, zweryfikujemy Twoją rezygnację, a Twoja oferta nie będzie mogła zostać ponownie wyświetlona, chyba że skontaktujesz się z nami i ponownie wyrazisz zgodę na udostępnianie danych.

  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?