Przejdź do treści
  Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki
  Aktualności o COVID-19
  Opcje anulowania i zwrotu znajdziesz w swoim panelu gospodarza. Rezerwacje objęte naszą polityką okoliczności wyjątkowych mogą zostać anulowane przed zameldowaniem bez kar i bez wpływu na Twój status Superhost.

  Atrakcje z alkoholem

  Na tej stronie znajdziesz informacje o przepisach i wymaganiach rejestracyjnych, które mogą dotyczyć Twoich atrakcji na Airbnb.

  Pamiętaj, że ta strona zawiera ogólne informacje i nie jest poradą prawną. Te strony mają na celu przybliżenie Ci rodzajów przepisów, które mogą mieć zastosowanie w przypadku atrakcji, a także wyjaśnienie pewnych kwestii, które należy wziąć pod uwagę.

  Różne kraje, stany i miasta mają różne wymagania licencyjne i przepisy. Jako gospodarz jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnych przepisów. Niniejsze strony nie mają na celu zapewnić Ci wyjaśnienia szczegółowych przepisów, które obowiązują w Twoim kraju lub regionie czy konkretnie w Twojej sytuacji. Nie traktuj ich też jak źródła porady prawnej. Jeśli nie wiesz, w jaki sposób te informacje mogą odnosić się do organizowanych przez Ciebie atrakcji, zasięgnij porady prawnej lub zapoznaj się z oficjalnymi materiałami.

  Pamiętaj również, że nie aktualizujemy tych informacji na bieżąco, dlatego zawsze sprawdzaj, czy przepisy nie zostały zmienione*.

  W trakcie mojej atrakcji chcę podawać gościom alkohol – czy muszę zwrócić na coś szczególną uwagę?

  Tak. Jeśli podczas atrakcji chcesz serwować alkohol, pamiętaj przede wszystkim o bezpieczeństwie własnym i gości.

  Bezpieczne atrakcje nie obejmują podawania alkoholu:

  • Osobom niepełnoletnim, które zgodnie z obowiązującym prawem nie mogą spożywać alkoholu.
  • Osobom, które będą prowadzić pojazdy lub obsługiwać sprzęt mechaniczny.
  • Osobom wyglądającym na odurzone lub takim, które po imprezie zamierzają prowadzić.
  • Osobom chorym, które poinformowali Cię o tym, mają problem z piciem lub nie chcą brać w tym udziału.
  • Uczestnikom atrakcji, której dalsza część przewiduje aktywność fizyczną (jogę, pływanie, piesze wędrówki piesze, rowery), obsługę maszyn lub czynności, które w inny sposób mogą stanowić zagrożenie dla osób pod wpływem alkoholu.

  Przypominamy, że w większości krajów sprzedaż alkoholu osobom poniżej minimalnego wieku spożywania alkoholu lub spożywanie alkoholu przez te osoby podlega karze grzywny i sankcjom karnym.

  Czy potrzebuję licencji, aby podawać gościom alkohol w moim domu, na prywatnym terenie lub na świeżym powietrzu?

  Aby sprzedawać alkohol gościom, musisz z reguły uzyskać zezwolenie lub zatrudnić firmę cateringową, która ma licencję na sprzedaż alkoholu. Warto pamiętać, że z wielu powodów licencja na sprzedaż alkoholu w prywatnych domach nie jest ogólnodostępna. Sprzedaż alkoholu obejmuje następujące sytuacje:

  • Sprzedajesz alkohol bezpośrednio gościowi (np. pobierasz od gościa opłatę za kieliszek wina, który osobiście podajesz)
  • Sprzedajesz gościowi alkohol pośrednio (np. wliczając w cenę atrakcji opłatę za wino, które podajesz gościowi)

  Oto kilka dodatkowych rzeczy, o których warto pomyśleć przed zorganizowaniem atrakcji obejmującej alkohol:

  • Uzyskanie licencji może okazać się koniecznie, jeśli organizujesz atrakcję typu „przynieś własny alkohol”. Warunek ten zależy od kraju lub regionu i konkretnej atrakcji.
  • W niektórych krajach i regionach obowiązują ograniczenia dotyczące godzin podawania alkoholu.
  • W niektórych krajach i regionach obowiązują ograniczenia, które mogą mieć wpływ na sposób reklamowania atrakcji związanych z alkoholem.
  • W niektórych krajach i regionach używanie, dystrybucja lub sprzedaż alkoholu w proszku lub alkoholu skoncentrowanego w napojach alkoholowych jest zabroniona.

  Ogólnie rzecz biorąc, licencja nie jest wymagana, jeśli alkohol serwuje licencjonowana firma lub miejsce. Jednak w niektórych krajach i regionach na wycieczkę po miejscach, które mają licencję na podawanie alkoholu, może być wymagane zezwolenie lub licencja.

  Czy lokalizacja atrakcji ma wpływ na to, co muszę wziąć pod uwagę?

  Jeśli Twoja atrakcja obejmuje spożywanie, sprzedaż lub dystrybucję alkoholu w miejscu publicznym, w tym na terenach publicznych lub w parkach, mogą jej dotyczyć dodatkowe przepisy, ograniczenia lub zakazy, które należy wziąć pod uwagę.

  Jeśli nie wiesz, co należy wziąć pod uwagę w związku z atrakcją, skontaktuj się z organem wydającym przepisy dotyczące alkoholu lub z prawnikiem, aby dowiedzieć się, czy Twoja atrakcja spełnia warunki określone w lokalnych przepisach BHP, podatkowych i ubezpieczeniowych.

  * Pamiętaj, że Airbnb nie ma wpływu na zachowanie gospodarzy i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności. Nieprzestrzeganie obowiązków przez gospodarza może skutkować zawieszeniem aktywności lub usunięciem z Airbnb.

  Airbnb nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność ani poprawność informacji znajdujących się pod linkami do stron zewnętrznych (w tym treści przepisów i regulacji prawnych).

  Powiązane artykuły
  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?