Przejdź do treści
  Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki
  Podstawy Airbnb

  Warunki przepustki dziennej WeWork

  Aby kwalifikować się do skorzystania z oferty (dalej "Oferta") darmowego dnia dostępu do przestrzeni roboczej WeWork (“Przepustka Dzienna”): (a) musisz posiadać aktywne konto Airbnb; (b) musisz mieć służbowy adres e-mail podłączony pod swoje konto Airbnb; (c) musisz dokonać rezerwacji pobytu na Airbnb i oznaczyć ją jako pobyt służbowy; (d) wynajęta oferta Airbnb musi znajdować się w pobliżu miejsca WeWork objętego Ofertą, które będzie dostępne; (e) musisz potwierdzić swoją Przepustkę Dzienną na stronie WeWork; (f) z Przepustki Dziennej możesz skorzystać wyłącznie w trakcie swojego pobytu Airbnb (pomiędzy datą przyjazdu a wyjazdu); (g) musisz dokonać rezerwacji Airbnb oraz przestrzeni WeWork nie później niż do 31 marca 2018r; oraz (h) musisz zameldować się w wynajętej ofercie Airbnb nie później niż 30 czerwca 2018 r. Airbnb i WeWork mogą w każdej chwili przedłużyć lub skrócić czas obowiązywania Oferty.

  Wykorzystanie Przepustki Dziennej oraz przestrzeni roboczej i usług WeWork podlega Warunkom Świadczenia Usług portalu, Polityce Prywatności oraz innym obowiązującym warunkom i zasadom. Wszelkie modyfikacje w rezerwacji Przepustki Dziennej muszą być dokonane na stronie WeWork. Jeśli anulujesz swoją rezerwację Airbnb, Twoja rezerwacja Przepustki Dziennej zostanie również automatycznie anulowana. Jeśli zmienisz termin rezerwacji Airbnb, rezerwacja Przepustki Dziennej zostanie anulowana, jeśli jej termin nie będzie już przypadał na czas pobytu Airbnb. Airbnb nie odpowiada za przestrzenie, usługi ani żaden inny aspekt działalności WeWork. Airbnb rezerwuje sobie prawo do podjęcia wszelkich środków, łącznie z odmową prawa do Oferty lub usunięcia Twojego konta lub rezerwacji, w przypadku stwierdzenia oszustwa, fałszowania, naruszenia Warunków Świadczenia Usług Airbnb lub wystąpienia błędów technicznych. Oferta może się zmienić, zostać zawieszona, zamknięta lub przedłużona w dowolnym momencie. Oferta zostaje unieważniona w miejscach, w których jest zakazana prawnie.

  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?
  Nie ma tu tego, czego potrzebujesz?
  Znajdź treści związane z konkretną kategorią w innych sekcjach Centrum pomocy.