Przejdź do treści
  Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki
  Aktualności o COVID-19
  Aby znaleźć opcje anulowania i zwrotu, wybierz rezerwację na stronie Podróże. Nasza polityka okoliczności wyjątkowych dotyczy określonych rezerwacji. Jeśli termin Twojego zameldowania przypada po 15 września, zajrzyj tu 15 sierpnia 2020 roku, aby dowiedzieć się więcej.

  Na czym polega zobowiązanie do godziwej płacy na Airbnb?

  Zobowiązanie do godziwej płacy to zobowiązanie amerykańskich gospodarzy do uczciwego opłacania pracowników sprzątających. Godziwa płaca to wynagrodzenie minimalne, które wystarcza na pokrycie podstawowych potrzeb życiowych.

  Zdajemy sobie sprawę, że wynajmowani przez wielu naszych gospodarzy pracownicy sprzątający stanowią niezbędną pomoc i to właśnie dzięki nim można mówić o idei gościnności godnej zaufania i spełniającej najwyższe standardy. Aby wynagrodzić im ten trud, dołącz do nas i wspólnie z nami buduj społeczność gospodarzy Airbnb, w której osoby odpowiedzialne za sprzątanie są uważane za cennych członków i traktowane z należytym szacunkiem i godnością.

  Kiedy pracownicy sprzątający są wynagradzani godziwie, mają większą szansę na:

  • utrzymanie siebie i swoich rodzin;
  • zapewnienie najwyższej jakości usług;
  • poświęcenie należytej uwagi sobie i członkom swojej rodziny

  Wysokość godziwej płacy

  Aby określić, czym jest godziwe wynagrodzenie dla pracowników sprzątających, skorzystaliśmy z opracowań Krajowego Zrzeszenia Pracowników (National Domestic Workers Alliance, NDWA). NDWA to wiodące stowarzyszenie, które zrzesza personel sprzątający, opiekunów do dzieci i pracowników fizycznych z całego kraju. Poniżej dostępne są wytyczne dla gospodarzy, które pozwalają na zagwarantowanie pracownikom sprzątającym godziwej płacy.

  Ustalając wysokość wynagrodzenia dla personelu sprzątającego, gospodarze powinni zadać sobie następujące pytania:

  • Czy pracownik sprzątający jest samozatrudniony? W przypadku osób samozatrudnionych minimalna godziwa płaca wynosi 25 USD za godzinę. Osoby samozatrudnione zajmujące się sprzątaniem otrzymują zwykle wyższą stawkę niż pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie, ponieważ sami odprowadzają wyższy podatek dochodowy, opłacają swoje dni wolne, kupują środki czyszczące i dojeżdżają do pracy na własny koszt.
  • Czy pracownik sprzątający jest zatrudniony w firmie sprzątającej? W przypadku pracowników sprzątających zatrudnionych w firmie sprzątającej minimalne godziwe wynagrodzenie wynosi 15 USD ponieważ być może otrzymują oni inne świadczenia pracownicze, np. ubezpieczenie zdrowotne, opiekę dentystyczną i okulistyczną, płatny urlop wypoczynkowy i urlopy związane z rodzicielstwem.
  • Jakie są warunki życiowe osoby sprzątającej? Należy zwrócić uwagę, że koszt utrzymania na poziomie podstawowym różni się w zależności od regionu i/lub miasta zamieszkania, liczby członków rodziny na utrzymaniu i innych czynników.
  • Jaki jest poziom doświadczenia osoby sprzątającej? Poziom doświadczenia i umiejętności personelu sprzątającego może być różny. Decydując o wysokości wynagrodzenia dla osoby samozatrudnionej, należy uwzględnić okres działalności w charakterze pracownika sprzątającego, a także to, czy świadczy ona usługi niestandardowe, np. sprzątanie ekologiczne.

  Oprócz godziwej płacy NDWA kładzie nacisk na trzy inne czynniki – jednoznaczne oczekiwania, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz umożliwienie członkostwa w związku zawodowym. Dzięki temu praca będzie zdecydowanie lżejsza. Szczegółowe wskazówki i informacje, jak zapewnić pracownikom sprzątającym kontakt z NDWA, znajdują się na stronie internetowej tej organizacji.

  Aby podjąć zobowiązanie do godziwej płacy z Airbnb, postępuj zgodnie z tą instrukcją. W ten sposób inni gospodarze oraz goście będą wiedzieć, że dbasz o swoich pracowników sprzątających i uczciwie im płacisz.

  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?