Przejdź do treści
Use up and down arrow keys to navigate suggestions.
Przejdź do strony głównej pomocy

W jaki sposób mogę powiązać kalendarze Airbnb dla kilku ofert?

Jeśli masz kilka ofert na Airbnb (na przykład cały dom i pokój w tym domu), możesz połączyć ich kalendarze Airbnb, by uniknąć dublowania rezerwacji.

Aby połączyć kalendarze Airbnb wielu ofert:

  1. Na stronie airbnb przejdź do sekcji Ofertty i kliknij ofertę, której kalendarz chcesz połączyć.
  2. Kliknij Dostępność.
  3. Obok pozycji Połączone kalendarze w Airbnb kliknij Połącz.
  4. Kliknij Utwórz połączone kalendarze, a następnie wybierz ofertę całego domu, której kalendarz chcesz połączyć z innymi kalendarzami.
  5. Kliknij Dalej.
  6. Wybierz oferty pokojów w domu, a następnie kliknij Zapisz.

Uwaga: jeśli nie zaznaczysz, że oferty są ze sobą połączone, rezerwacja jednej z nich nie będzie automatycznie blokować terminów w kalendarzu drugiej. Na przykład, jeśli oferta podstawowa zostanie zarezerwowana w określonym terminie, to termin ten zostanie zablokowany w kalendarzach wszystkich ofert z nią połączonych. Jeśli jednak zablokujesz termin w kalendarzu oferty połączonej z ofertą podstawową, to termin ten w kalendarzu innych ofert połączonych i w kalendarzu oferty podstawowej będzie nadal dostępny.