Przejdź do treści
  Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki
  Aktualności o COVID-19
  Opcje anulowania i zwrotu znajdziesz w swoim panelu gospodarza. Rezerwacje objęte naszą polityką okoliczności wyjątkowych mogą zostać anulowane przed zameldowaniem bez kar i bez wpływu na Twój status Superhost.

  Jakie podatki muszę opłacać, kiedy jestem gospodarzem atrakcji we Francji?

  Ten artykuł zawiera przydatne informacje na temat podatków, które mogą dotyczyć gospodarzy atrakcji we Francji. Jako gospodarz masz kontrolę nad oferowanymi przez siebie atrakcjami, ale do Twoich obowiązków należy również zrozumienie zobowiązań podatkowych. Niniejszy tekst może stanowić dobrą podstawę do rozeznania się, a także punkt odniesienia w przyszłości, jeśli pojawią się jakieś pytania, jednak nie jest on wyczerpujący i nie należy go traktować w kategoriach porady prawnej ani podatkowej. Warto sprawdzić, czy obowiązujące przepisy i procedury są aktualne.

  Jeśli masz więcej pytań dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego lub innych podatków, możesz zajrzeć bezpośrednio na stronę Administracji Podatkowej we Francji lub skonsultować się z lokalnym specjalistą podatkowym.

  Dwa rodzaje podatków, które gospodarze muszą zwykle wziąć pod uwagę, to podatek VAT i podatek dochodowy, ale należy pamiętać, że mogą obowiązywać także inne podatki czy zobowiązania.

  Podatek dochodowy

  Każda kwota, którą otrzymujesz z tytułu organizowania atrakcji, jest zasadniczo uznawana za dochód podlegający opodatkowaniu. Jeśli jesteś gospodarzem, ponosisz odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów podatkowych obowiązujących w Twoim regionie. Skontaktuj się z lokalnym doradcą podatkowym, aby uzyskać więcej informacji na temat podatków dochodowych.

  Podatek od wartości dodanej

  Francuski podatek od wartości dodanej (VAT) jest ogólnym podatkiem konsumpcyjnym od wartości dodanej do towarów i usług. Dotyczy on prawie wszystkich towarów i usług, które są kupowane i sprzedawane.

  Jeśli spełniasz następujące kryteria, najprawdopodobniej będziesz mieć obowiązek pobrania i odprowadzenia VAT:

  1. Mieszkasz we Francji
  2. Pobierasz od gości opłatę za udział w atrakcji
  3. Twoja atrakcja odbywa się we Francji
  4. Roczne przychody z tytułu Twoich atrakcji przekraczają określone progi (Na przykład w ramach systemu podatkowego BIC próg ten wynosi 33 200 EUR obrotu w poprzednim roku podatkowym)

  Stawki

  Stawka VAT dla każdego kraju, w tym we Francji, może ulec z czasem zmianie. Warto regularnie kontaktować się z lokalnym organem podatkowym, aby upewnić się, że korzystasz z aktualnej stawki.

  Od stycznia 2019 r. ogólna stawka podatku VAT we Francji wynosi 20%. Więcej informacji na temat obowiązujących stawek znajduje się na oficjalnej stronie internetowej.

  Jeśli Twoja atrakcja składa się z kilku elementów, może być konieczne naliczenie różnych stawek podatku VAT za atrakcję. Lokalny doradca podatkowy może być w stanie podać bardziej szczegółowe informacje na temat tego, jakie stawki VAT mają zastosowanie w przypadku Twojej atrakcji.

  Rejestracja, pobieranie, odprowadzanie i płatność

  Twoim obowiązkiem jest ustalenie, czy podatek VAT obowiązuje Twoją atrakcję. Aby spełnić warunki podatku VAT, należy wykonać 4 czynności:

  1. Zarejestrować się do VAT
  2. Pobierać VAT od swoich gości
  3. Wypełniać okresowe deklaracje zwrotu VAT
  4. Przesyłać należną kwotę z tytułu VAT

  Gdy oferujesz atrakcję osobom prywatnym (B2C), możesz doliczyć podatek VAT jako część ceny

  Kiedy oferujesz atrakcję firmom lub innym podatnikom (B2B), musisz oddzielnie wskazać cenę za atrakcję i wysokość VAT.

  Skontaktuj się z francuską administracją publiczną, aby uzyskać informację o wymaganiach dotyczących fakturowania, które mogą Cię obowiązywać na przykład wtedy, gdy musisz wystawiać faktury elektroniczne.

  Koszty podlegające odliczeniu

  Przechowuj dowody wszelkich wydatków związanych z oferowanymi przez Ciebie atrakcjami, ponieważ możesz mieć prawo do odliczenia swoich kosztów od podatku dochodowego i VAT. Koszty uzyskania przychodu obejmują takie rzeczy jak dostawy, restauracje, miejsca rozrywki, koszty ubezpieczenia, dostawców usług i inne.

  Skonsultuj się z lokalnym doradcą podatkowym, aby dowiedzieć się więcej o możliwych odliczeniach związanych z oferowaną atrakcją.

  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?