Przejdź do treści
  Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki
  Aktualności o COVID-19
  Opcje anulowania i zwrotu znajdziesz w swoim panelu gospodarza. Rezerwacje objęte naszą polityką okoliczności wyjątkowych mogą zostać anulowane przed zameldowaniem bez kar i bez wpływu na Twój status Superhost.

  Czy restrykcje położone na wiek gościa lub jego status są legalne?

  Ze względu na fakt, że przepisy dotyczące kwestii mieszkaniowych są w wielu przypadkach bardzo zróżnicowane, Airbnb nie może wskazać spersonalizowanych wytycznych, jakie ograniczenia dotyczące wieku lub statusu rodzinnego są dopuszczalne dla Twojej oferty.

  Na przykład amerykańska Fair Housing Act (w skrócie „FHA” – Ustawa o właściwym mieszkalnictwie), chroni rodziny z dziećmi przed dyskryminacją w zakresie mieszkalnictwa w przypadku, gdy ofertę stanowi „lokal mieszkalny”. Oferty długoterminowe, trwające kilka tygodni, mogą zostać zakwalifikowane jako lokal mieszkalny, w zależności od konkretnych okoliczności.

  Natomiast kalifornijska Unruh Civil Rights Act (Ustawa o prawach obywatelskich) zakazuje przedsiębiorcom działającym w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych dyskryminowania ze względu na wiek. Oba przepisy zawierają wyjątki dotyczące niektórych rodzajów zakwaterowania, takich jak mieszkalnictwo dla seniorów.

  Gorąco zachęcamy do szczerego porozmawiania z gośćmi o funkcjach w Twojej ofercie, które mogą być niebezpieczne lub nieodpowiednie dla gości w pewnym wieku, dzieci lub małych dzieci. Warto również dowiedzieć się więcej na temat obowiązujących w Twoim regionie przepisów dotyczących mieszkalnictwa i zasięgnąć porady prawnika.

  Zapoznaj się także z Polityką Antydyskryminacyjną Airbnb i przeczytać Zobowiązanie Społeczności, w którym wyrażasz zgodę na traktowanie każdej osoby w społeczności Airbnb – niezależnie od jej rasy, wyznawanej przez nią religii, jej pochodzenia narodowego, pochodzenia etnicznego, niepełnosprawności, płci, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej lub wieku – z szacunkiem, bez osądzania i bez uprzedzeń.

  Powiązane artykuły
  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?