Przejdź do treści
  Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki

  Dlaczego Airbnb nakłada opłatę serwisową na atrakcje?

  O ile gospodarz i Airbnb nie uzgodnią inaczej, za obsługę atrakcji pobieramy opłatę serwisową w wysokości 20%, aby pokryć koszty naszych produktów, usług i zapewnianej przez nas pomocy, w tym utrzymania ubezpieczenia od odpowiedzialności w przypadku większości atrakcji. Kwota opłaty serwisowej obliczana jest w oparciu o cenę atrakcji określaną przez każdego gospodarza. Goście poszukujący atrakcji zobaczą tylko łączną kwotę, którą powinni zapłacić podczas rezerwowania. W tym momencie goście nie płacą żadnych innych opłat serwisowych.

  Airbnb automatycznie pobierze opłatę serwisową z wypłaty gospodarza po zakończeniu rezerwacji. Wypłaty przekazywane są 24 godziny od zakończenia atrakcji lub też po pierwszej atrakcji spośród kilku składających się na integrację. Należny gospodarzowi zysk wypłacany jest po odliczeniu opłat serwisowych. Gospodarze nie muszą przekazywać na konto Airbnb opłat serwisowych.

  Jeśli Twój gość zażąda zwrotu za rezerwację, z której potrącona została opłata, skontaktuj się z nami – pomożemy Ci wypłacić odpowiednią kwotę.

  Airbnb nie pobiera opłat serwisowych z tytułu atrakcji charytatywnych – 100% wpływów trafia do organizacji non-profit.

  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?