Przejdź do treści
    Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki

    A jeśli gość chce zaprosić dodatkową osobę do udziału w mojej atrakcji?

    Jeśli gość chce zaprosić dodatkową osobę, powinien postępować zgodnie z niniejszymi instrukcjami, aby dodać kogoś do rezerwacji. Może też poprosić dodatkową osobę o dokonanie nowej rezerwacji.

    Jeśli gość pojawi się bez zapowiedzi z dodatkowymi osobami, gospodarz ma prawo je wyprosić. To od gospodarza zależy, czy daną atrakcję można zmieniać pod kątem dodawania osób. Nie możemy jednak zaoferować żadnej pomocy lub wsparcia w przypadku osób, które nie dokonały oficjalnej rezerwacji za pośrednictwem naszej platformy. Nie będą też obowiązywały zapisy dotyczące zrzeczenia się odpowiedzialności.

    Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?