Przejdź do treści
  Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki
  Aktualności o COVID-19
  Opcje anulowania i zwrotu znajdziesz w swoim panelu gospodarza. Rezerwacje objęte naszą polityką okoliczności wyjątkowych mogą zostać anulowane przed zameldowaniem bez kar i bez wpływu na Twój status Superhost.

  Business licensing in Detroit

  Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Detroit

  Informacje zawarte na tej stronie mogą służyć jako punkt odniesienia, jeśli chodzi o możliwe zobowiązania gospodarza, który zajmuje się obsługą Wycieczek lub oferuje Atrakcje za pośrednictwem Airbnb. Strona ma charakter wyłącznie informacyjny i zawiera listę wybranych przepisów prawnych, które mogą mieć zastosowanie w przypadku różnego rodzaju działań, a także linki do zewnętrznych, oficjalnych źródeł przydatnej wiedzy z tego zakresu.

  Należy pamiętać, że informacje te nie mają charakteru wyczerpujących i nie stanowią porady prawnej. Jeśli nie masz pewności, czy obowiązujące w Twoim rejonie przepisy prawne lub poniższe informacje mają zastosowanie w Twoim przypadku lub w odniesieniu do prowadzonej przez Ciebie obsługi Wycieczek lub oferowania Atrakcji, warto sięgnąć do oficjalnych źródeł lub uzyskać indywidualną opinię prawną u doradcy z tego zakresu.

  Zebrane tu informacje nie są aktualizowane na bieżąco, dlatego zawsze należy sprawdzić, czy wskazane przepisy nie uległy zmianie.*

  Zajmuję się oferowaniem Atrakcji lub obsługuję Wycieczkę w Detroit. Czy w świetle prawa jestem przedsiębiorcą? O czym muszę pamiętać, jeśli jestem przedsiębiorcą? Czy potrzebuję zezwolenia lub licencji?

  Niekoniecznie.

  Miasto Detroit w przypadku wskazanych rodzajów przedsiębiorstw wymaga uzyskania zezwolenia lub licencji. Ogólnie rzecz ujmując, większość Wycieczek i Atrakcji nie zalicza się do tego typu przedsiębiorstw. Jeśli nie prowadzisz żadnego z wymienionych rodzajów działalności, Miasto nie będzie od Ciebie wymagać jej zarejestrowania, jednak w przypadku Stanu może być inaczej.

  Departament Skarbu Stanu Michigan wymaga dodatkowo rejestracji w Departamencie, jeśli (1) masz pracowników pomagających Ci w obsłudze wycieczek lub atrakcji lub (2) sprzedajesz towary detaliczne, takie jak: meble, ubrania i biżuteria (które określa się jako "osobisty majątek rzeczowy".) Jeśli nie planujesz w ramach obsługiwanych wycieczek lub atrakcji zatrudnienia pracowników lub sprzedaży przedmiotów, nie musisz rejestrować swojej działalności w Departamencie Skarbu.

  Zachęcamy Cię jednak do uważnego zapoznania się z listą działalności, dla których licencja jest niezbędna zarówno od Miasta jak i Stanu. Skontaktuj się także z Miastem oraz Departamentem Skarbu Stanu, lub porozmawiaj z prawnikiem jeszcze przed obsługą pierwszej wycieczki lub atrakcji, aby upewnić się, że spełniasz wszystkie wymagania Miasta i Stanu.

  Przykład 1, rejestracja niewymagana: Anna jest gospodarzem obsługującym wycieczki raz na miesiąc, przez tydzień. Podczas wycieczek pokazuje gościom swoje ulubione sklepy z ręcznie wykonaną biżuterią. Samodzielnie obsługuje swoje atrakcje.

  Anna nie potrzebuje zezwolenia z miasta i nie musi rejestrować swojej działalności, jeśli chce w ramach atrakcji pokazywać gościom swoje ulubione miejsca. Nie sprzedaje żadnych towarów detalicznych i nie zatrudnia pracowników, nie ma zatem potrzeby rejestrować swojej działalności w stanie.

  Przykład 2, rejestracja stanowa: Anna jest gospodarzem obsługującym atrakcji raz na miesiąc, przez tydzień. Podczas wycieczek pokazuje gościom swój warsztat, w którym demonstruje, jak samodzielnie wykonać biżuterię. Goście mają możliwość zakupienia biżuterii Anny po pokazie. Anna obsługuje atrakcje z pomocą swoich pracowników, zatrudnionych również w jej warsztacie.

  Anna nie potrzebuje zezwolenia z miasta i nie musi rejestrować swojej działalności, jeśli chce w ramach atrakcji pokazywać gościom jak wykonać własnoręcznie biżuterię lub sprzedać ją ją gościom. Jednak ponieważ prowadzi sprzedaż detaliczną towarów i posiada pracowników, musi dokonać rejestracji w urzędzie stanowym.

  Czy o czymś jeszcze muszę pamiętać?

  Tak. Musisz wziąć pod uwagę następujące kwestie:

  Certyfikat Nazwy Handlowej

  Większość Gospodarzy Wycieczek w Airbnb zwykle sygnuje oferty imieniem i nazwiskiem. Jeśli chcesz zrobić to samo, nie musisz wypełniać dodatkowych formularzy.

  Jeżeli nie chcesz wykorzystywać swojego imienia i nazwiska w nazwie działalności, musisz złożyć wniosek o certyfikat Prowadzenia Działalności Pod Nazwą Handlową w biurze Sekretarza Hrabstwa Wayne (Wayne County Clerk). Sprawdź w pierwszej kolejności, czy nazwa, którą planujesz przyjąć, jest dostępna - możesz to zrobić przy użyciu wyszukiwarki Bazy Danych Podmiotów Stanu (State Database Entity) i kontaktując się z biurem Sekretarza Hrabstwa. Następnie, musisz osobiście złożyć w biurze Sekretarza Hrabstwa wypełniony formularz w trzech kopiach oraz uiścić opłatę w wysokości 16$.

  Biuro w domu

  Jeśli swoją działalność prowadzisz z domu, Wydział Detroit ds. Bezpiecznej Inżynierii Budownictwa i Środowiska (Detroit Building Safety Engineering and Environmental Department) wymaga od Ciebie wykorzystania Twojego domu w pierwszej kolejności jako miejsca do życia, nie jako miejsca pracy. Oznacza to, że:

  • możesz wykorzystać nie więcej niż 25% powierzchni domu lub 500 stóp kwadratowych do celów prowadzenia działalności (wyjątek stanowią poddasza, które możesz wykorzystać w 45%);
  • w okręgach R1 i R2 nie możesz zamieszczać na domu żadnych reklam; w innych dzielnicach możesz mieć 1 nieoświetlony przymocowany znak mierzący 144 cale kwadratowe (możesz sprawdzić tutaj, który okręg Cię obowiązuje);
  • Twoja działalność nie może być przyczyną niedogodności lub narastającego ruchu turystów lub klientów wykraczającego poza normalne wartości i godziny w Twojej okolicy;
  • nie możesz zmienić domu fizycznie w sposób, który uniemożliwiłby mieszkanie w nim, oraz
  • w okręgach R1 i R2 pracownicy, którzy nie mieszkają normalnie w domu, nie mogą w nim pracować; w innych okręgach, możesz zatrudnić najwyżej 2 pracowników, którzy nie mieszkają na co dzień w domu (możesz sprawdzić tutaj, który okręg Cię obowiązuje). Musisz też zapewnić co najmniej po 1 miejscu parkingowym na parkingu leżącym poza obszarem ulicy.

  Więcej informacji znajdziesz w Rozporządzeniu w Sprawie Zagospodarowania Przestrzennego Detroit (Sekcje 61-12-381 to 61-12-394). Radzimy też skonsultować się z Miastem lub porozmawiać z prawnikiem przed uruchomieniem obsługi Atrakcji w swoim domu.

  Rodzaj działalności a licencje

  W zależności od działań, jakie będziesz podejmować w związku z Wycieczkami czy Atrakcjami, niezbędne może się okazać dodatkowe zarejestrowanie się, uzyskanie zezwoleń/licencji lub stosowanie się do szczególnych przepisów związanych z danym rodzajem działalności. Część naszego poradnika, dotycząca tematów związanych z różnymi rodzajami działalności, wymienia pewne typowe rodzaje działalności, ale z całą pewnością nie wszystkie. Należy zapytać władz Miasta lub swojego prawnika o to, które pozwolenia i licencje mogą być wymagane w związku z oferowanymi przez Ciebie Atrakcjami.
  Pracownicy

  Jeśli w ramach prowadzonej działalności zamierzasz zatrudniać pracowników, niezbędne może okazać się uzyskanie numeru identyfikacyjnego pracodawcy (EIN) z Urzędu Skarbowego. (Uwaga: prywatny przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może używać swojego numeru ubezpieczenia zamiast EIN). Urząd Skarbowy służy przydatnymi informacjami na temat podatków, które mają zastosowanie w przypadku małych firm.

  Podatki i księgowość

  Musisz zweryfikować, czy istnieje możliwość, że poza podatkiem od działalności gospodarczej masz także obowiązek odprowadzać podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek od sprzedaży, oraz Podatek od Działalności w Michigan. Sprawdź, czy posiadasz stosowną polisę ubezpieczeniową, obejmującą wszystkie działania, które chcesz prowadzić

  Z jakich źródeł mogę skorzystać, aby uruchomić swoją działalność?

  Warto skorzystać z darmowych źródeł informacji, takich jak Detroit Economic Growth Corporation wraz z Poradnikiem jak założyć i prowadzić małą firmę, także Poradnik SBA: jak założyć małą firmę wydanie Michigan. Departament Skarbu stanu Michigan i Urząd Skarbowy również służą przydatnymi informacjami na temat podatków, które mają zastosowanie w przypadku małych firm.

  Czy w związku z oferowaniem Atrakcji lub obsługą Wycieczkę obowiązują mnie jeszcze jakieś przepisy?

  Tak. Istnieje kilka przepisów z zakresu ochrony praw konsumenta, np. Uchwała o Federalnej Komisji Handlu, Kalifornijska Ustawa o nieuczciwej konkurencji oraz Uchwała o zadośćuczynieniu prawnym dla konsumentów, w myśl których Twoim obowiązkiem jest należyte opisanie w Ofercie proponowanych Wycieczek lub Atrakcji, tak aby goście mogli podjąć świadomą decyzję o rezerwacji. Oznacza to, że:

  • informacje przekazane Gościom muszą być dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd,
  • szczegółowo i precyzyjnie opisujesz w swojej Ofercie główne cechy i elementy danej Wycieczki czy Atrakcji, a także warunki szczególne, o ile dotyczy (np. moja Atrakcja, tj. wizyta w lokalnym barze koktajlowym, obejmuje pierwszą kolejkę drinków za darmo, ale za kolejne drinki goście muszą płacić sami),
  • nie oferujesz usługi, której nie masz zamiaru świadczyć
  • wskazana przez Ciebie cena jest dokładna i nie wolno publikować Oferty Wycieczki ani Atrakcji w jednej cenie, po czym żądać opłaty dodatkowej po przybyciu gości na miejsce.

  Podsumowując, powyższe oznacza, że masz obowiązek świadczyć dokładnie takie usługi, jakie zostały przedstawione w Twojej Ofercie, we wskazanym terminie i o wskazanej porze – i za wskazaną cenę. Federalna Komisja Handlu opublikowała poradnik na temat prawdy w reklamie i warto się z nim zapoznać.

  *Airbnb nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność ani poprawność informacji figurujących pod linkami do stron zewnętrznych (w tym treści przepisów i regulacji prawnych).

  Chcesz tu znaleźć więcej informacji? Podziel się swoją opinią w tej sprawie pod adresem responsibletrips@airbnb.com.

  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?