Przejdź do treści
  Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki

  Zobowiązania prawne gospodarzy-przedsiębiorców oferujących wynajem zakwaterowania lub inne usługi w serwisie Airbnb na terenie Unii Europejskiej

  Uwaga: niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym. Informacje podane poniżej nie mają stanowić porady prawnej. Jeśli nie masz jasności w kwestii tego, czy wspomniane przepisy mają zastosowanie w Twoim przypadku, zachęcamy do skonsultowania się z radcą prawnym.

  Kiedy traktuje się mnie jako zawodowego gospodarza Airbnb?

  Zgodnie z przepisami prawa, jesteś zawodowym gospodarzem z chwilą, gdy Twoje usługi dotyczące wynajmu za pośrednictwem Airbnb odnoszą się do Twojej działalności firmowej, rzemiosła lub zawodu. Jeśli w realnym świecie udostępniasz do wynajmu lokal kwaterunkowy jako firma lub jedyny właściciel, albo świadczysz inne usługi, wtedy Twoja działalność w tym zakresie na Airbnb będzie prawdopodobnie również działalnością komercyjną. Jeżeli jednak wcielasz się w rolę gospodarza Airbnb lub oferujesz inne usługi poza swoją codzienną pracą zarobkową, kwalifikacja Twojej działalności Airbnb zależeć będzie od kilku czynników. Będziemy traktować Cię jako osobę prowadzącą działalność, jeśli wynajmujesz innym swój główny lub dodatkowy dom bądź świadczysz inne usługi regularnie przez dłuższy okres w celu zarobkowym. Lista ta nie wyczerpuje wszelkich ewentualności i o zakwalifikowaniu Twojej działalności jako firmowej mogą stanowić inne czynności.

  Jeśli którakolwiek z powyższych informacji dotyczy Ciebie, masz prawny obowiązek określić się jako zawodowy gospodarz na Airbnb.

  Jakie informacje muszę podać jako zawodowy gospodarz?

  Jeśli jesteś gospodarzem, który jest uważany za przedsiębiorstwo w UE, musisz wyraźnie wskazać następujące informacje na wszystkich swoich ofertach:

  • Nazwa firmy (jeśli dotyczy) lub nazwa, pod którą działasz jako przedsiębiorca
  • Pełne imię i nazwisko jako wyłączny właściciel lub pełne imię i nazwisko przedstawiciela prawnego (każdego osobno, jeśli kilku) Twojej firmy
  • Adres służbowy (skrytka pocztowa nie jest wystarczającym adresem)
  • Twoje dane kontaktowe, w tym adres e-mail i numer telefonu
  • Numer rejestracyjny i rejestr transakcji (jeśli dotyczy)
  • Twój numer identyfikacyjny VAT (jeśli dotyczy)
  • Jeśli dotyczy, dane o Izbie Handlowej, pod której jurysdykcję podlegasz
  • Jeśli dotyczy, dane o władzach, pod których jurysdykcję podlegasz

  Upewnij się, że oferowana przez Ciebie przestrzeń lub usługa będzie opisana dokładnie i w całości. Nie pomiń żadnej informacji, która jest istotna dla gości. Jako zawodowy gospodarz, jesteś zobowiązany do informowania gości na temat całkowitej ceny za oferowaną przestrzeń lub usługę, z uwzględnieniem należnych podatków.

  Czy osobom dokonującym rezerwacji na Airbnb od zawodowego gospodarza przysługuje okres 14 dni odstąpienia od umowy?

  Nie, zgodnie z Art. 16 (l) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw konsumentów, umowy dotyczące świadczenia usług w zakresie zakwaterowania stanowią wyjątek od prawa do odstąpienia od umowy, jeżeli umowa przewiduje konkretny dzień lub okres świadczenia usługi. Należy jednak poinformować gości o tym, że takie prawo im nie przysługuje.

  Pamiętaj: powyższe przepisy nie mają wpływu na prawa, jakie przysługują Twojemu gościowi zgodnie z ustalonymi przez Ciebie dla Twojej oferty Zasadami Anulowania.

  W jaki sposób mam podać swoje informacje handlowe na Airbnb?

  Jeśli będziesz działać jako zawodowy gospodarz, możesz dodać i edytować swoje dane (opisane powyżej) w ustawieniach swojego Konta. Podane informacje na temat firmy zostaną automatycznie uwzględnione na szczegółowych stronach wszystkich Twoich ofert.

  Dodatkowe informacje dotyczące gospodarzy zawodowych:

  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?