Przejdź do treści
Use up and down arrow keys to navigate suggestions.
Przejdź do strony głównej pomocy

W jaki sposób ustalana jest cena mojej rezerwacji?

Całkowita cena rezerwacji na Airbnb zależy od stawki dobowej ustalonej przez gospodarza i powiększonej o inne opłaty lub koszty ustalone przez gospodarza lub Airbnb. Mogą one obejmować:

  • Opłatę serwisową Airbnb:: opłatę serwisową pobieraną od gościa przez Airbnb. Umożliwia ona sprawne działanie Airbnb i oferowanie przez nasz dział obsługi społeczności całodobowego wsparcia przez 7 dni w tygodniu.
  • Opłatę za sprzątanie: opłatę pobieraną przez niektórych gospodarzy w celu pokrycia kosztów sprzątania w domu.
  • Opłatę za dodatkowych gości: opłatę pobieraną przez niektórych gospodarzy, gdy liczba gości przekracza limit określony w ofercie.
  • Depozyt: za niektóre rezerwacje może być pobierany dodatkowy depozyt. Dowiedz się więcej o depozytach
  • .
  • Podatek od wartości dodanej (VAT, JCT i GST): podatek pobierany od gości mieszkających w niektórych krajach. Dowiedz się więcej o podatku VAT.
  • Podatki lokalne: podatki pobierane w zależności od lokalizacji oferty gospodarza. Dowiedz się więcej o podatkach lokalnych.

Pobranie należności nastąpi w chwili, gdy gospodarz zaakceptuje Twoją prośbę o rezerwację, lub niezwłocznie, jeśli skorzystasz z rezerwacji natychmiastowej. Jeśli Twoja rezerwacja spełnia określone kryteria, możesz podzielić całkowity koszt rezerwacji na kilka płatności lub dokonać pełnej wpłaty w ramach jednej płatności.