Przejdź do treści
Przejdź do strony głównej pomocy

Co się dzieje, kiedy Airbnb prosi o przedstawienie dowodu tożsamości?

W Airbnb nieustannie dążymy do tego, by wszyscy członkowie naszej społeczności byli bezpieczni. Dlatego właśnie prosimy użytkowników, którzy chcą zarezerwować dom lub atrakcję albo chcą zostać gospodarzem, o przesłanie ich dokumentów tożsamości.

W ten sposób możemy dbać o bezpieczeństwo użytkowników Airbnb i na przykład przeciwdziałać oszustwom. A o dokument tożsamości poprosimy Cię tylko raz.

Jak to działa

Gdy poprosimy Cię o dokument tożsamości, prześlij nam zdjęcie swojego dokumentu. Może to być prawo jazdy albo paszport. Możemy też poprosić Cię o aktualne selfie. Nie chodzi w tym przypadku o zdjęcie profilowe (o które być może również Cię poprosimy).

Jeśli poprosimy Cię o selfie, Twoje zdjęcie musi pasować do zdjęcia z dokumentu tożsamości, a dokument ten musi być ważny. Jeśli Twoje zdjęcia nie będą pasować, nie masz ukończonych 18 lat lub Twój dokument tożsamości będzie nieważny, zarezerwowanie oferty, której gospodarz wymaga dokumentu tożsamości, będzie niemożliwe. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, wszystkie bieżące rezerwacje również zostaną anulowane.

Dokument tożsamości możesz dodać na 3 sposoby:

 • Zrób zdjęcie dokumentu tożsamości telefonem.
 • Zrób zdjęcie dokumentu tożsamości aparatem w komputerze lub urządzeniu mobilnym.
 • Prześlij zdjęcie dokumentu tożsamości, które już masz.

Ukończenie tej procedury nie oznacza, że tożsamość gościa, gospodarza lub innego użytkownika została potwierdzona ani że kontakt z taką osobą jest bezpieczny. Zawsze zachowuj ostrożność i postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa dla gościgospodarzy.

Kiedy możemy poprosić Cię o dokument tożsamości

W kilku przypadkach. Na przykład gdy gospodarz wymaga od swoich gości, by przed dokonaniem rezerwacji miejsca albo atrakcji przedstawili swoje dokumenty tożsamości.

Czasami prosimy użytkowników o przesłanie dokumentu, by potwierdzić ich tożsamość.

Jednak niezależnie od okoliczności nigdy nie udostępnimy Twojego dokumentu tożsamości gospodarzowi ani żadnemu innemu użytkownikowi Airbnb.

Dodawanie dokumentu tożsamości możesz przerwać w dowolnym momencie i wrócić do tego później. Po prostu odwiedź stronę airbnb.com/verify i  wznów czynność tam, gdzie została przerwana.

Rodzaje dokumentu tożsamości

W zależności do tego, gdzie mieszkasz i z jakiego kraju pochodzisz, masz do wyboru następujące rodzaje dokumentu tożsamości:

 • Prawo jazdy
 • Paszport
 • Dowód osobisty

Dokument tożsamości musi być wydany przez instytucję państwową. Nie może to być na przykład legitymacja szkolna, karta biblioteczna ani karnet na siłownię. Na takim dokumencie musi być też Twoje zdjęcie.

Jeśli prześlesz zdjęcie prawa jazdy, poprosimy Cię o sfotografowanie zarówno przedniej, jak i tylnej strony dokumentu.

Jeśli prześlesz zdjęcie paszportu, sprawdź, czy widać na nim numer, który znajduje się na dole strony ze zdjęciem Twojej twarzy.

W Singapurze: Niezależnie od tego, jaki rodzaj dokumentu tożsamości dodajesz, sprawdź czy na wykonanym przez Ciebie zdjęciu nie widać numeru NRIC (National Registration Identity Card - numer identyfikacyjnego). Jeśli robisz nowe zdjęcie dokumentu tożsamości, sprawdź, czy wszystkie dane są widoczne, i zakryj tylko numer NRIC lub inny krajowy numer identyfikacyjny. Jeśli masz już zdjęcie dokumentu tożsamości i chcesz je przesłać, edytuj je tak, by numer NRIC lub inny krajowy numer identyfikacyjny był niewidoczny.

Dane udostępniane gospodarzowi

Jeśli poprosimy Cię o dokument tożsamości, możemy udostępnić Twojemu gospodarzowi następujące dane:

 • Imię na dokumencie tożsamości
 • Informacja o tym, czy Twój dokument tożsamości został dodany
 • Twoje zdjęcie profilowe i imię w profilu

Nigdy nie udostępnimy Twojemu gospodarzowi ani żadnemu innemu użytkownikowi Airbnb następujących danych:

 • Zdjęcie Twojego dokumentu tożsamości
 • Twoje zdjęcie (jeśli Cię o nie poprosimy)

Prywatność

Prywatność jest dla nas bardzo ważna. Dane, które przekażesz nam podczas dodawania dokumentu tożsamości, są chronione zgodnie z naszą Polityką prywatności i przesyłane są nam oraz naszym partnerom zewnętrznym przy pomocy protokołu SSL – tego samego szyfrowanego połączenia, z którego korzystają strony internetowe podczas przekazywania numeru karty kredytowej. Nasi partnerzy zarządzają tymi danymi zgodnie z naszą Polityką prywatności.

W Singapurze: jeśli chcesz lepiej chronić swoją prywatność, zadbaj o to, by na zdjęciu dokumentu tożsamości zakryć numer krajowego dokumentu tożsamości (NRIC) lub inny krajowy numer identyfikacyjny. Jeśli robisz nowe zdjęcie dokumentu tożsamości, sprawdź, czy wszystkie dane są widoczne, i zakryj tylko numer NRIC lub inny krajowy numer identyfikacyjny. Jeśli masz już zdjęcie dokumentu tożsamości i chcesz je przesłać, edytuj je tak, by numer NRIC lub inny krajowy numer identyfikacyjny był niewidoczny. We wrześniu 2019 roku wprowadziliśmy kilka zmian, aby lepiej chronić Twój numer NRIC lub inny krajowy numer identyfikacyjny. Wszystko jest w porządku, jeśli na zdjęciu dokumentu tożsamości, które zostało przez Ciebie dodane przed 1 września 2019 roku, jest widoczny Twój numer NRIC lub inny krajowy numer identyfikacyjny. Już je usunęliśmy lub odpowiednio je edytowaliśmy i nie musisz nic robić. Jeśli zdjęcie zostało przez Ciebie dodane po 1 września 2019 roku, zachowaliśmy je, ale dla Twojego bezpieczeństwa usunęliśmy z niego Twój numer NRIC lub inny krajowy numer identyfikacyjny.

Przechowywanie i usuwanie zdjęcia Twojego dokumentu tożsamości

Zdjęcia dokumentów tożsamości są przechowywane zgodnie z naszą Polityką prywatności, w której wytłumaczyliśmy, co robimy, aby chronić Twoje dane.

Zalecamy nie usuwać zdjęcia dokumentu. W przeciwnym wypadku nadchodząca rezerwacja zostanie anulowana.

Możesz jednak usunąć zdjęcie 90 dni po ukończeniu ostatniej rezerwacji.

Aby usunąć zdjęcie dokumentu:

Przejdź do sekcji Edytuj profil i kliknij X obok pozycji Identyfikacja.

Zdjęcia profilowe możesz również usunąć, ale nie możesz tego zrobić z selfie (o ile Cię o nie poprosimy).

Inne sposoby wykorzystania danych z dokumentu tożsamości

Przesyłając swoje dokumenty tożsamości, zarówno Ty, jak i inni goście oraz gospodarze budujecie zaufanie wśród członków społeczności Airbnb. W ten sposób możemy też dbać o bezpieczeństwo i na przykład przeciwdziałać oszustwom. Dane dokumentu tożsamości mogą nam w tym pomóc na kilka sposobów.

Po pierwsze Airbnb może wykorzystać dane dokumentu tożsamości, by zapewnić lepszą ochronę wszystkich gościom i gospodarzom. Prosząc wszystkich użytkowników Airbnb o dokument tożsamości, możemy sprawdzić, czy każdy jest tym, za kogo się podaje. Możemy też zapewnić wszystkim lepszą ochronę przed nieuczciwymi osobami. Możemy też lepiej dbać o bezpieczeństwo kont oraz skuteczniej sprawdzać, czy wszyscy użytkownicy Airbnb ukończyli 18 lat.

Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami możemy udostępniać naszym dostawcom usług dane dokumentu tożsamości, takie jak imię i nazwisko, adres czy data urodzenia. Dzięki tym danym mogą oni sprawdzać, czy wśród użytkowników Airbnb nie ma osób skazanych za przestępstwo oraz osób, które zostały wpisane do rejestru przestępców seksualnych. Obecnie w ten sposób są sprawdzani wyłącznie użytkownicy w USA. Naszym zdaniem taka kontrola pozwala nam zapobiegać przypadkom oszustwa i nieprawidłowego korzystania z naszych usług, jednak nie sprawia, że kontakt z innymi użytkownikami Airbnb będzie zawsze bezpieczny i bezproblemowy. Przeczytaj uważnie informację na temat ograniczeń dotyczących weryfikacji karalności i sprawdzania rejestru przestępców seksualnych.

Co więcej, tam, gdzie zezwalają nam na to przepisy, możemy udostępnić określone dane dokumentu tożsamości bankom i innym instytucjom finansowym (które pomagają pobierać podatki, przeciwdziałać praniu pieniędzy i egzekwować obowiązujące prawo), a także agencjom nadzorującym przestrzeganie prawa (które mogą prowadzić dochodzenia z udziałem Airbnb).

Naszym celem jest ścisła współpraca z tymi organizacjami i postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy jednoczesnym okazaniu wszystkim użytkownikom Airbnb szacunki oraz zapewnieniu im prywatności i bezpieczeństwa.

Porównywanie zdjęć

Jeśli poprosimy Cię o zrobienie sobie selfie, porównamy je ze zdjęciem na dokumencie tożsamości, który wcześniej od Ciebie otrzymaliśmy. W ten sposób sprawdzimy, czy to naprawdę Ty.

Porównując zdjęcia, możemy uzyskać kilka przydatnych informacji, jednak procedura ta nie zawsze jest w pełni dokładna. Skuteczność porównania twarzy na zdjęciach może się znacząco różnić w zależności od zdolności oceny osoby, która sprawdza zdjęcia, jakości i rozdzielczości zdjęć, a także od znaczących zmian w wyglądzie osoby na zdjęciach (na przykład osoba ta zmieniła się z wiekiem, przytyła lub schudła albo inaczej się ubiera).

W rezultacie proces ten może czasami „dopasować” zdjęcia, które w rzeczywistości nie przedstawiają tej samej osoby lub nie pasują do zdjęć tej samej osoby. Nieuczciwi użytkownicy mogą stosować nawet najbardziej zaawansowane metody, by upodobnić się do innej osoby.

Nie możemy zagwarantować, że porównanie zdjęć będzie skuteczne i dokładne. Nie zakładaj zatem, że porównanie zdjęć bezbłędnie potwierdzi tożsamość użytkownika lub że możesz bezpiecznie się kontaktować z osobą, której porównanie zdjęć dało wynik pozytywny.