Sugestie pojawią się po wpisaniu danych wyszukiwania. Do przeglądania użyj strzałek w górę i w dół. Naciśnij Enter, aby wybrać. Jeśli wybierasz frazę, zostanie ona przesłana do wyszukiwania. Jeśli sugestia jest linkiem, przeglądarka przejdzie do tej strony.
Instrukcje
Gość

Zarządzanie listami życzeń

You’ve created a wishlist to keep track of your favorite Experiences and places to stay. So, what’s next?

Invite your friends

Get everyone excited by allowing them to add listings or Experiences. You can invite someone to the wishlist by sending them an email or sms, or via social media, or just by copying a link. One thing to note: Anyone with a link to your wishlist can view it. However, those who view it won’t see your name as the Wishlist author and can't add or remove Airbnb listings from the wishlist.

Aby udostępnić listę życzeń

  1. Kliknij Profil i otwórz Listę życzeń. 
  2. Wybierz listę życzeń, którą chcesz udostępnić.
  3. Kliknij trzy kropki .
  4. Kliknij Wyślij zaproszenie i wybierz sposób udostępnienia listy życzeń.

Jeśli chcesz usunąć dostęp do listy życzeń, wybierz zdjęcie profilowe danej osoby z listy i kliknij Usuń.

Remove an Experience or listing from a wishlist

It’s easy to edit your wishlist. Just click or tap the heart  on the Experience or listing you want to remove.

Aby usunąć listę życzeń

  1. Kliknij Profil i otwórz Listę życzeń. 
  2. Wybierz listę życzeń, którą chcesz udostępnić.
  3. Kliknij trzy kropki .
  4. Kliknij Usuń tę listę życzeń, potwierdź swój wybór, a następnie kliknij Usuń.
Czy ten artykuł jest pomocny?

Powiązane artykuły

Uzyskaj pomoc dotyczącą m.in. rezerwacji i konta.
Zaloguj się lub zarejestruj